וועדה הכספים התכנסה לדון בנושא תקציב הבינוי והפיתוח של בתי הדין בהשוואה לבתי המשפט. ח"כ משה גפני: "בתי הדין במצב בלתי מתקבל על הדעת. חצי במקום לא ראוי, והחצי השני לא מתקרבים במצבם לבתי המשפט

אתמול, שני 5.11.2018 התכנסה וועדה הכספים לדון בנושא תקציב הבינוי והפיתוח של בתי הדין בהשוואה לבתי המשפט, לבקשתו של יו"ר הוועדה ח"כ משה גפני (יהדות התורה).

במהלך הדיון ניתנה סקירה לגבי מצב בתי הדין ברחבי הארץ ועלה כי בתי דין רבים אינם במצב ראוי, גם לעמדת חטיבת הנכסים בחשב הכללי. לגבי מספר מוקדים עלו חילוקי דעות בין הצדדים באשר למצבם. לצד כך נמתחה ביקורת כי בניגוד לבתי המשפט בתי הדין ממוקמים במבנים בשכירות בלבד, שפעמים רבות מוסבים לצרכי השימוש, דבר המעורר בעיות רבות בשטח.

יו"ר הוועדה, ח"כ משה גפני (יהדות התורה): "הועברו אלינו בקשות לתקצוב בינוי בתי המשפט ואני ביקשתי לדעת מה קורה עם בינוי בתי הדין של כלל הדתות בישראל. מעולם לא התקיים פה דיון בנושא עם נתונים ואנחנו רוצים לדעת מה קורה איתם. המצב בבתי הדין לא נורמלי לחלוטין, חצי במקום לא ראוי, והחצי השני לא מתקרבים במצבם לבתי המשפט, שאנחנו מברכים על ההיכלים שנבנו להם אך מנגד בתי הדין במצב בלתי מתקבל על הדעת. אני מבקש מבתי הדין – תכינו תוכנית מסודרת בתוך חודש, לגבי כל בית דין בארץ והצרכים שלו, מה הנהלת בתי הדין מבקשת שיהיה בכל בית דין. את זה נעביר לגופים הרלוונטיים ונראה מה המענה".

ח"כ שולי מועלם (הבית היהודי): "אני לא חושבת שבאגף תקציבים או בדיור הממשלתי אכפת למישהו איך בתי הדין נראים. לא ראיתי שלקח כ"כ הרבה שנים למצוא מבנים מתאימים לבתי המשפט".

ח"כ יצחק וקנין (ש"ס) :"מה שהמדינה עושה זו אחיזת עיניים גדולה בכל הנוגע לבתי הדין, מעבירים אותם למבנים ישנים, מה אכפת לכם וכך זה הולך לאורך ולרוחב, במקומות שלא ראויים. בושה וחרפה למדינה שמתייחסת כך. אתם רוצים להוריד את רוח העם, שיסתכלו על בתי הדין בצורה כזו. זה לא רק גירושין, עוד דברים נידונים שם, כל מי שעושה צוואה הולך לבתי הדין כדי לחסוך כסף וכי זה טוב יותר. אני מתבייש שזו המציאות".