התנאים של יו"ר ישראל ביתנו ח"כ אביגדור ליברמן לכניסה לקואליציה הבאה: תחבורה ציבורית בשבת ונישואים אזרחיים.

אתמול,  רביעי 28.8.2019 פורסם בעיתון מעריב מסמך הדרישות של מפלגת ישראל ביתנו בסוגיות דת ומדינה. בין התנאים, דורשים מפלגת ישראל ביתנו להעביר את חוק הגיוס, לבטל את חוק מרכולים, לאפשר נישואים אזרחיים ולהביא לידי אישור מתווה הכותל.
עוד לפי המסמך המפלגה תדרוש לימודי ליבה בכל בתי הספר בישראל ותתנה את השתתפותה בממשלה הבאה בהכנסת לימודי ליבה לבתי הספר במסגרות החינוך החרדי.

שבת:
הפעלת תחבורה ציבורית בשבת כולל רכבות.
ביטול חוק המרכולים, ומתן אפשרות למסעדות וחנויות להיפתח בשבת. אופי השבת יקבע באמצעות חוקי עזר עירוניים ובהתאם לאופי הקהילה בכל יישוב ויישוב.

שירותי דת:
מינוי של רב אחד בלבד בכל עיר. כלומר, לא ימונו רב ספרדי ורב אשכנזי, אלא רב אחד בלבד.
פירוק המועצות הדתיות – אימוץ דו"ח חיים צדוק משנת 1992 קרי פירוק המועצות הדתיות והקמת מחלקות לשירותי דת בכל רשות מקומית, במקום המועצות.

כותל וזרמים:
אישור מתווה הכותל, כפי שנוסח על ידי עו"ד אביחי מנדלבליט ונתן שרנסקי. שיפוץ הרחבה המיועדת לתפילה פלורליסטית, כניסה משותפת לשלושת הרחבות וניהול מועצה ציבורית בה יהיו חברים נציגי הזרמים. 

גיוס:
העברת חוק גיוס בני ישיבות בקריאה שנייה ושלישית במתכונתו המקורית, כפי שהוצא על ידי צה"ל ועבר בקריאה הראשונה בכנסת ביולי 2018.
בנוסף, תיקון חוק שירות לאומי ואזרחי, כהשלמה לחוק גיוס בני הישיבות.

גיור:
גיור על ידי רבני ערים, כפי שהיה נהוג בשנות ה- 90.

נישואין:

העברת חוק נישואין אזרחיים.

 

דרישות ליברמן חדש PDF