השר רפי פרץ לקראת בחירות הרכבי המועצות הדתיות: "הבית היהודי רואה בשירותי הדת ובנושאי דת ומדינה יעד מרכזי".

היום, שני 8.6.2020 השר לענייני ירושלים ח"כ הרב רפי פרץ שיגר מכתב לנציגי המפלגה ברשויות המקומיות יחד עם מנכ"ל הבית היהודי ניר אורבך והודיע על היערכות הבית היהודי לבחירת הרכבים חדשים במועצות הדתיות ומטרתה היא מתן אפשרות לייצוג הציונות הדתית. המפלגה הקימה ועדת היגוי אשר בראשה יעמוד סגן שר הדתות לשעבר הרב אלי בן דהן.

במכתב ששיגר השר לענייני ירושלים ח"כ רפי פרץ נכתב:

''בימים הקרובים יוציא שר הדתות מכתב לראשי הערים שיתחיל את תהליך בחירת ההרכבים החדשים של המועצות הדתיות ברחבי הארץ. הבית היהודי, כמפלגה שרואה בשירותי הדת, בנושאי דת ומדינה ובצרכים של הציבור הדתי יעד מרכזי, נערכת לסייע לבחירת ראשי מועצות דתיות מטעם הבית היהודי. מטרת הועדה היא להיות בקשר עם הנציג המוניציפאלי ועם המועמד לראשות מ.ד. בכל עיר ועיר, ליידע את הנציגים המקומיים בפרוצדורה להקמת מליאת מועצה דתית ובכלים שהועדה יכולה להעמיד לרשותם. הועדה תמפה את כל הערים בהן יש מועצות דתיות, תאתר מי המועמדים של הבית היהודי בכל מועצה דתית ותפעל לבחירתו תוך ריכוז מאמצים במועצות בעלי סיכויים גדולים. הועדה תעמוד בקשר עם שותפים קואליציוניים לבדיקת כל האפשרויות העומדות על הפרק ותנסה לפתור בעיות פוליטיות מקומיות שעשויות למנוע מינוי נציגי הבית היהודי. המפלגה תעמיד לרשות הועדה ולרשות הנציגים הפוליטיים ייעוץ משפטי שוטף וזמין. הנציגים המוניציפאליים, ראשי מועצות הסניפים ונציגי הבית היהודי במועצות הדתיות הם ההנהגה המקומית המטפלת בליבת העיסוק של הבית היהודי: הם נותני השירות לציבור הכללי והמגזרי באמצעות השקפת העולם הייחודית של הציונית הדתית. הקמת הועדה, כמו גם אמצעים נוספים שננקוט אי"ה בהמשך, נועדה לחזק את ההנהגה המקומית ולתת לה אפשרות לייצג את בוחרי הבית היהודי במישור המוניציפאלי באופן המשמעותי ביותר".