השר לשירותי דת בפגישה עם המועצות הדתיות: "חשוב ששירותי הדת יהיו מונגשים ומתקדמים ויתנו מענה לכלל הציבור".

אתמול, שלישי 10.6.2020 השר לשירותי דת הנכנס הרב יעקב אביטן (ש"ס), ערך פגישת עבודה ראשונה עם ראשי מועצות דתיות, על מנת לשוחח על  הצרכים המיוחדים והמאפיינים השונים של המועצות הדתיות. שר הדתות ציין כי בכוונתו לפעול לשחרור חסמים בירוקרטיים לצד הפעולה למינוי הרכבים קבועים.

השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן (ש"ס):

"אתם חוד החנית והעשייה בהובלת שירותי הדת בישראל. המועצות הדתיות הן חלות הראווה של שירותי הדת. האזרח פוגש אותכם ונעזר בכם מיום הלידה ועד 120. חשוב מאד ששירותי הדת יהיו מונגשים ומתקדמים ויתנו מענה לכלל הציבור. בעבר ישבתי בצד השני של השולחן, פעילות המועצות הדתיות מוכרת לי אולם לכל מועצה יש צרכים ומאפיינים המייחדים את האוכלוסייה של הרשות בה הוא פועל. אנו יושבים גם על נושא תקצוב המועצות הדתיות בשנת תקציב מאתגרת".

עודד פלוס, מנכ"ל המשרד לשירותי דת אמר:

״בקדנציה האחרונה  קדמנו באופן משמעותי את המועצות הדתיות והדבר בא לידי ביטוי בתקציב המועצות".