השר לשירותי דת במהלך סיור במועצה הדתית בבאר שבע: "מהיום המועצות הדתיות ישתתפו במימון שיעורי תורה".

במהלך סוף השבוע, חמישי 25.6.2020 פרסם המשרד לשירותי דת הודעה לפיה  בהוראת השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן המועצות הדתיות יממנו שיעורי תורה ההוראה תופץ ע"י מנכ"ל המשרד לשירותי דת ותאפשר את הרחבת פעילות המועצות הדתיות

במהלך סיור עבודה שערך בשבוע שעבר השר לשירותי דת,  במועצה הדתית בבאר שבע הוצגו בפני השר פערים בתחום מימון שיעורי תורה המתקיימים בעיר.  לפי בדיקה שערך השר התברר כי מדובר בסוגיה רוחבית שניצבת בפני מועצות דתיות רבות ברחבי הארץ, כך שהתקנות התקציביות לא מאפשרות מימון שיעורי תורה דרך המועצה הדתית

השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן אמר:

"מהיום המועצות הדתיות ישתתפו במימון שיעורי תורה, בתפיסת עולמי המועצה הדתית צריכה לדאוג לכלל צורכי שירותי הדת ובכללם גם שיעורי תורה. לכן החלטתי להרחיב את הסמכות של המועצה הדתית במימון שיעורי תורה שיתוקצבו דרך המועצות הדתיות.  אין כיום תלונות על הלנת שכר. ב"ה המועצות הדתיות עשו עבודה משמעותית בצורת הניהול לצד תמיכה בלתי פוסקת של המשרד באופן התקצוב שלהם".

כמו כן, השר לשירותי דת הנחה את  המנכ"ל המשרד להורות על הרחבת הפעילות בתחום, ודרש מהמועצות הדתיות לכלול בתקציב המועצה הדתית את שיעורי התורה תחת סיווג פעילות תרבות תורני כללי. אמור ההוראה צפויה להיכתב בחוזר המנכ"ל הקרוב דבר שיאפשר את הרחבת הפעילות של המועצות הדתיות.