השר לשירותי דת, אזולאי: "בעוד אני נחשף למצוקה הקשה הן של המתדיינים והן של הדיינים ומערכת בתי הדין – אין בידי לסייע"

להלן עיקרי הדברים שכתב השר אזולאי במכתבו:
"קיבלתי את מכתבך ובו הבעת את מצוקתם של המדיינים בבתי הדין הרבניים. כמי שממונה על מערכת בתי הדין אין לי אלא להסכים בצער למכתבך מתחילתו ועד סופו… על אף היותי השר הממונה על מערכת בתי הדין, ועדת המינויים לדיינים אינה נמצאת תחת אחריותי כך שבעוד אני נחשף למצוקה הקשה הן של המתדיינים והן של הדיינים ומערכת בתי הדין אין בידי לסייע… משום מה ישנה תחושה כי בתי הדין במדינת ישראל הפכו לחצר האחורית, שבה אין איש משגיח ואין איש שם על ליבו את מצוקתם, בתי הדין הרבניים מעניקים שירות למרבית תושבי מדינת ישראל, אין כל סיבה שיזכו ליחס כזה.. לכן, אני מברך על פעילותה הברוכה של התנועה למדינה יהודית ודמוקרטית בנושא, ומקווה שימונו דיינים בהקדם האפשרי כך שיינתן סוף סוף שירות הולם המגיע לאזרחי מדינת ישראל".

לקריאת המכתב המלא: