השר כץ לח"כ רזבוזוב על עבודת פקחי עיריות יהודים בשבת: "בחוק יש היתר לסדרנים ושמשים, כמו שאמרתי, והעיריות מנצלות את ההיתר הזה, והם עצמם לא מבקשים היתר ספציפי והם נותנים את האישורים"

ביום רביעי ה-14.2.2018, השיב שר העבודה, הרווחה והשירותיים החברתיים, ח"כ חיים כץ (הליכוד) לשאילתא דחופה של ח"כ יואל רזבוזוב (יש עתיד) בנושא עבודת פקחים יהודים מטעם רשויות מקומיות.

ח"כ יואל רזבוזוב (יש עתיד) שאל את העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים: מי נתן אישור עבודה בשבת לפקחים יהודים הנותנים דוחות לעסקים בשבת מטעם עיריית אשדוד?

 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ חיים כץ (הליכוד):
לפי חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א–1951, חל איסור להעסיק עובדים ביום המנוחה השבועי שלהם, כאשר לגבי יהודים נקבע כי יום המנוחה שלהם הוא יום השבת, ולגבי מי שאינם יהודים – שישי, שבת או ראשון, לפי בחירתם. סעיף 12 לחוק קובע כי שר העבודה, אני, רשאי להתיר העסקת עובדים ביום המנוחה שלהם בהתאם לעילות הקבועות באותו סעיף.
יש לציין כי החוק קובע שני סוגי היתרים להעסקת עובדים במנוחתם השבועית: היתר מיוחד, היתר פרטני למעסיק מסוים – ההיתר ניתן לאחר בחינה מקצועית במשרד, ונדרש לחדשו מעת לעת, כמו שאנחנו עושים ברכבת: בודקים בכל שבוע את העבודות, את הנחיצות, את אי-הנחיצות, ומאשרים כל שבוע אנשים מסוימים בהגדרת עבודה. היתר כללי – היתר אשר מאפשר לענף שלם לפעול בשבת. לדוגמה היתר כללי לשמשים וסדרנים במקומות ציבוריים, לעבודה בבתי חולים, שמירה, וכיוצא בזה.  העסקת עובדים תחת היתר כללי אינה דורשת היתר מיוחד. בחוק יש היתר לסדרנים ושמשים, כמו שאמרתי, והעיריות מנצלות את ההיתר הזה, והם עצמם לא מבקשים היתר ספציפי והם נותנים את האישורים.אי לכך, אם אתה רוצה לבדוק, אתה צריך לפנות לעירייה – אתה צריך לפנות לעירייה ולשאול את היועצים המשפטיים שלה מתוקף מה הם נתנו את ההיתר.

 ח"כ יואל רזבוזוב (יש עתיד)
זאת אומרת שהפקחים פועלים מהיתר כללי ולא מהיתר מיוחד. האם זו לא צביעות מטעם העירייה לתת דוחות לעסקים יהודיים שעובדים בשבת על ידי פקחים יהודים שעובדים ללא היתר מיוחד בשבת?

 שר העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, ח"כ חיים כץ:
סיפרתי סיפור עם הרכב. אני בא, הולך לחניה, וחניתי בחניון, ואני רואה פקח עומד, בעיריית הרצליה. אני הולך לים בשבת. אני רואה פקח נותן רפורטים בשבת. אמרתי לו: תגיד לי, מי נתן לך היתר לעבוד? אמר לי: העירייה. באתי לפה, סיפרתי את הסיפור. אמרתי: מה פתאום הוא מקבל היתר לעבוד בשבת ונותן רפורטים בשבת? זה לא עבודה – והתברר שיש להם את ההיתר הזה.
היתר כללי, והוא נתן רפורטים. ובאתי לבדוק, וזה עצבן – לא, אני לא קיבלתי רפורט, אני עמדתי בחניון לא בתשלום, כי אני לא משתמש בשבתות גם בזה. אבל אני אומר לך: פקח, זה עצבן אותי. בייחוד מי שבא להרצליה לים – הפקחים מסתובבים בשבת ותוקעים רפורטים, חבל לך על הזמן. עזוב, אשדוד זה נחמד עכשיו, יש חרדים, רוסים, חנויות. אבל אם תלך בשבת להרצליה, ותראה את הפקחים, ותעמיד אוטו, תבין שהיינו צריכים לשאול שעה אחת קודם.
אני עמדתי על הדוכן הזה ביום הראשון שהייתה לי הזדמנות אחרי שראיתי את האירוע, ושאלתי את אותן השאלות, כי ידעתי שאני נותן את האישורים. ובאתי ליועצים המשפטיים שלי ואמרתי: מתוקף מה הסתובב אותו פקח ונתן רפורטים במקומות שלא מפריעים לאף אחד? בכל הארץ מותר כחול-לבן, והוא נתן להם רפורטים בשבת. כי יש עיריות שעושות מה שהן רוצות: גם ראשון, גם אילת זה חוק מקומי כזה, זה הסדר מקומי. גם בהרצליה בשבת תוקעים רפורטים בכחול-לבן. כשאתה בא ליישובים אחרים – תל אביב – בכחול-לבן אתה יכול לחנות. הם עובדים לפי החוק, לפי היתר כללי.