השר יריב לוין מתניע את הליך חקיקת חוק הלאום: "חוק הלאום יאושר בקריאה הראשונה בנוסח כפי שסוכם בין ראשי מפלגות הקואליציה".

ביום ראשון ה- 17.12.2017 הודיע שר התיירות, יריב לוין (הליכוד) על נכונותה של הממשלה להעביר בכנסת את חוק הלאום שהוצע ע"י אבי דיכטר (הליכוד), ושראש הממשלה, בנימין נתניהו (הליכוד), הציב את העברתו בראש סדר העדיפויות.

בהודעה לעיתונות שהוציא השר יריב לוין נאמר כי:
"חוק הלאום יאושר בקריאה הראשונה בנוסח כפי שסוכם בין ראשי מפלגות הקואליציה, ובמתכונת התואמת את העקרונות כפי שנקבעו בהצעה המקורית של ח״כ דיכטר. רק לאחר מכן, ניתן יהיה לעשות בו שינויים ככל שיהיו מקובלים על כל ראשי המפלגות ובראש ובראשונה על ידי ראש הממשלה, המוביל את החוק באופן אישי. חוק הלאום הוא מהחוקים החשובים ביותר בהם עסקה הכנסת אי פעם ובכוונתנו להביאו להצבעה כבר במושב הכנסת הקרוב

לחצו לצפייה בנוסח החוק המוצע על ידי השר לווין

מהשוואה בין נוסח הצע"ח המוצעת על ידי השר לוין לזאת המוצעת על ידי ח"כ דיכטר, נמצא כי אף שנדמה שהצעות החוק הן זהות, מלבד העובדה שהצעתו של השר לוין טרם עברה את אישורה של וועדת החוקה, חוק ומשפט, אישור הנדרש לשם הבאתה לאישור המליאה – קיימים בכל זאת מספר הבדלים שעלולים להיות משמעותיים בין שני הנוסחים בכל הנוגע לממשק היחסים שבין דת ומדינה בישראל.

ההבדל המשמעותי ביותר נוגע לסעיף 12 לחוק אשר עוסק במקומו של המשפט העברי בהכרעותיהם של שופטי מערכת המשפט בישראל. ההבדל בין הצעות החוק מנסה להכריע בויכוח המתקיים מזה מספר חודשים בוועדת חוקה, חוק ומשפט, בנושא הצע"ח של ח"כ ניסן סלומינסקי להטמעת המשפט העברי, כאשר ח"כ סלומינסקי מבקש לשנות את הנוסח הקיים בחוק, אשר גם מופיע בצורה דומה בההצעה של ח"כ דיכטר: "ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש, יכריע בה לאור עקרונות החירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל". אולם, ח"כ סלומינסקי מתעקש על הכנסת הסעיף המופיע גם בנוסח של לוין: ראה בית המשפט שאלה משפטית הטעונה הכרעה, ולא מצא לה תשובה בדבר חקיקה, בהלכה פסוקה או בדרך של היקש מובהק, יכריע בה לאור עקרונות המשפט העברי והחירות, הצדק, היושר והשלום של מורשת ישראל.

לחצו לצפייה בהשוואה שערך צוות מכון על משמר הכנסת