השר חיים כץ על החלטת המדינה לחזור בה מעמדתה בנושא אימוץ ילדים על ידי זוגות להט"בים: "אין מקום לקבוע את סוג המשפחה כתנאי סף"

לאחר שבחודש יולי במסגרת עתירת עמותת הורים גאים בייצוג המרכז הרפורמי לדת והמדינה, התעוררה סערה במערכת הפוליטית, בעקבות הצהרת המדינה לבג"ץ שהיא אינה תומכת באימוץ על ידי זוג הורים להט"בים, בשל חשש לילד המואמץ, הודיעה המדינה שהיא משנה את עמדתה בנושא.

בהצהרת המדינה נאמר ש:
"בעקבות הבחינה המחודשת שנערכה, אשר כללה קבלת התייחסות מגורמי מקצוע שונים, הוחלט לאמץ את העמדה הנוספת שהוצגה במסגרת דיוני ועדת גרוס, אשר סברה כי יש לבטל את תנאי הסף הדורש זוגיות של 'איש ואשתו' ,תוך עמידה על כך שנדרש קשר זוגי יציב וממושך… הוראת החוק הקיים אינן מאפשרות זאת, ועל כן נדרש תיקון חקיקה כדי להביא לתוצאה זהה, עתה הוחלט על נקיטה בהליך לתיקון חקיקה כולל שיתייחס גם לסוגייה זו".

כתוצאה מתשובתה המתוקנת של המדינה, החליטו העותרים בהמלצת שופטי בג"ץ למחוק את העתירה.
להלן לקט התבטאויות בנושא במערכת הפוליטית:
שר הרווחה והשירותים החברתיים, חיים כץ (הליכוד):
"המדיניות שלנו היא לספק להורים את מירב הכלים לשיקום התא המשפחתי המאפשר לכל ילד לגדול בסביבתו הטבעית. במקרים בהם הניסיונת לשיקום כשלו. השיקול העיקרי הוא טובת הילד, ואין מקום לקבוע את סוג המשפחה כתנאי סף".