השר אזולאי בתשובה לשאילתא של חה"כ כהן פארן על שירותי הדת לישראלים יוצאים אתיופיה: "גובשה הצעה בנושא, אך אין לי מידע מתי תובא לאישור הממשלה".

לאחר דיון הוועדה המיוחדת לשקיפות בראשות ח"כ סתיו שפיר (המחנה הציוני) בנושא שקיפות המשרד לשירותי דת, ובנוכחות מנכ"ל המשרד, עודד פלוס, הגישה ח"כ יעל כהן פארן (המחנה הציוני) שאילתא בנושא לשר אזולאי.

ח"כ יעל כהן פארן (המחנה הציוני) שאלה את השר לשירותי דת, דוד אזולאי (ש"ס):
ב-5.12.2017 קיימה וועדת השקיפות דיון בנוכחות מנכ"ל המשרד לשירותי דת בנושא מדד שקיפות המשרד. במהלכו התיחס המנכ"ל לרצון להגדיל את היקף משרת הקיסים האתיופיים מחצי משרה למשרה מלאה.מהו תאריך היעד שבו אותם 15 קייסים שמועסקים בחצי משרה, יועברו למשרה מלאה?

תשובתו של השר דוד אזולאי:
"גובשה בהסכמת המשרד לשירותי דת, משרד רוה"מ ומשרד האוצר הצעת מחליטים שעסקה בין השאר בשדרוג במשרות הקייסים המדוברים בשנת 2018. אין לי נכון לתאריך מכתב זה, מידע עדכני מתי הצעת המחליטים תובא לאישור הממשלה".