השרה גילה גמליאל, בדיון בנושא חוק גיל הנישואין: "מוכרחים למצוא פתרון לתירוצים העלובים בנוסח 'התלונות נשלחו בדואר אך לא הגיעו', האכיפה של גיל הנישואין היא קריטית"

את הדברים אמרה השרה לשוויון מגדרי, ח"כ גילה גמליאל בדיון שנערך היום (2.5.16) בועדת חוקה חוק ומשפט בנושא מעקב אחר יישום חוק גיל הנישואין.

בדיון נחשף כי מאז שחוקק החוק המגביל את גיל הנישואין, גופי הממשלה לא פעלו על מנת לדווח בזמן לכנסת אודות מקרים של נישואי קטינים וקטינות, וכי ישנו פער עצום בין מספר המקרים המדווחים לבין מספר המקרים בהם נפתחת חקירה ומוגשים כתבי אישום.

להלן עיקרי הדברים מהוועדה-

השרה גילה גמליאל:
"זהו נושא חשוב שניסו לקדמו במשך עשרות שנים, ניתנה לי הזכות להתחיל לקדם את החקיקה בתפקידי כסגנית שרה במשרד רוה"מ, ביוזמת מרכז רקמן שחקרו לעומק את הנושא. המחקרים שלהן הצביעו על כ 4,000 נשים בשנה הנישאות לפני גיל 18, מרביתן מוסלמיות. בסופו של דבר רבות מהן סובלות מאלימות. לשמחתי הרבה החוק עבר, אך האכיפה היא קריטית. הזילות של טענות ותירוצים מצד גופי הממשלה היא קשה. חובת הכנסת לראות את הנתונים הזועקים לשמיים, כי כרגע החוק הוא אות מתה… חשוב שבני זוג ובמיוחד נשים, תוכלנה להכנס לנישואין כשהן בשלות לכך.
אמא שלי התחתנה בגיל 16 וחצי, ונאלצה לגנוז את חלומותיה. אני תמיד אומרת ששניים מתוך ארבעת התארים האקדמיים שלי הם בשבילה.

ח"כ ניסן סלומיאנסקי, יו"ר הועדה
: יש לי תחושה שלא קיבלנו נתוני אמת, החוק מחייב את גופי הממשלה לדווח אודות נישואי קטינים מדי שנה עד 1 במרץ. חלק מהנתונים הגיעו אתמול, חלק הגיעו שעה לפני הדיון בוועדה, וחלק חסרים. האם זה סתם בלגן או האם זו כוונה לערפל? ידוע לנו על מאות מקרים בשנה של רישום נישואי קטינים, עשרות בודדות של תלונות מוגשות במשטרה, מקרים ספורים ממש מגיעים לחקירה, ומספר אפסי מגיע לשלב כתב האישום.

ח"כ ענת ברקו
: יש לקרוא לעניין בשמו, אלו נישואי ילדות, והבעיה פותחת תיבת פנדורה. נוצרות לפעמים משפחות פוליגמיות, זוהי פדופיליה "אביוז" של ילדות. אנחנו חייבים למצוא פתרון שלא יאפשר ריבוי נשים ונישואי ילדות, ושלא "יולבנו" נישואין כאלה. אין לאפשר את האנרכיה בתחום הזה.

ח"כ עידא תומא סולימאן
: יד ימין לא יודעת מה יד שמאל עושה. יש בלבול בכל המערכות… זוגות מתחתנים ומדווחים באיחור רב, אפילו אחרי חמש או עשר שנים. בחברה הערבית ישנם נישואין פרטיים שלא נרשמים. מי שעורך את הטקס גם צריך לשלם את המחיר, על מנת שנעצור את השרשרת. יש להטיל על יועצות ומנהלי בתי הספר את חובת הדיווח באופן דומה למקרים של חובת דיווח בדבר פגיעה מינית. באמצעות מערכת החינוך חשוב ליידע צעירות שיש להן את הזכות להתנגד.

ח"כ אורי מקלב:
בסיס הנתונים לא באמת ברור ולכן אי אפשר באמת לדון. נבקש דוח מסודר ממרכז המחקר והמידע של הכנסת… ישנן נשים שנישאות בגיל מוקדם ונהנות מחיים מאושרים ומאות נינים ובני נינים…. אנחנו מדינה ליברלית ופלורליסטית, פתאום אנחנו מתערבים בגיל הנישואין?!

בסיכום הדיון התייחס היו"ר סלומיאנסקי אל היעדים הבאים:

  1. יש לפעול הן במישור המניעה והן במישור האכיפה.
  2. תיאום בין משרדי הממשלה- אנו מברכים על מה שהחל, אך מבקשים לראות תיאום משמעותי ומסודר יותר.
  3. יש לשפר את אופן הדיווח, שיתבצע כחוק ובעיתו, לפי תקופות דיווח מוסכמות.
  4. תיבדק האפשרות לחייב גורמים בית ספריים כגון מנהלות, עו"ס ויועצות, לדווח אודות נישואי קטינים וקטינות לפי כללי חובת דיווח.
  5. יש לקיים חשיבה על תכניות חינוכיות לנושא גיל הנישואין והבשלות, בשיתוף ראשי הציבור בכל מגזר ומגזר.

הוועדה תמשיך לעקוב אחר האכיפה בדבר גיל הנישואין.