השדולה לשיפור שירותי הדת תתכנס לדיון בסוגיית הכשרות. ח"כ כהנא: "ניגוד עניינים מובנה בסוגיית משגיחי הכשרות".

אתמול, שני 21.9.2020 פרסם יו"ר השדולה לשיפור שירותי הדת ח"כ מתן כהנא (ימינה) כי השבוע תתכנס השדולה לדון בסוגיית הכשרות בישראל, בהשתתפות גופים וארגונים אזרחיים העוסקים בסוגית הכשרות.

כזכור, המדינה צריכה להגיש בעוד כחודש את התוכנית ליישום פסק הדין של משגיח- מושגח.

ח"כ מתן כהנא (ימינה) כתב בדף הפייסבוק שלו:

"האם ייתכן שבעל עסק ישלם את משכורת המשגיח שאמור להשגיח…. עליו? האם ייתכן שמשגיח כשרות יהיה תלוי פיננסית במושגח עליו הוא אמור לפקח? האם אין כאן ניגוד עניינים? סוגיית העסקתם של משגיחי הכשרות על ידי בתי העסק וניגוד העניינים המובנה בצורת העסקה זו מלווה את מערכת הכשרות כבר מעל 30 שנה. בשנת 1993 המליצה ועדה בראשות השופט חיים צדוק להעסיק את משגיחי הכשרות באמצעות תאגידים שיוקמו לצד המועצות הדתיות. בשנת 2004 עתרה לבג"צ התנועה להגינות שלטונית בדרישה לחייב את המדינה להפסיק את העסקתם של משגיחי הכשרות ע"י בתי העסק, העתירה נידונה במשך 13 וחצי שנים וכך כתבו השופטים בחודש מרץ 2017 טרם ניתן פס"ד: "העתירה הגיעה לגיל בר מצוה, ולאורך השנים כשלו עד הנה באורח מצער ומתמיה כל המאמצים לתקן את הטעון תיקון. צו על תנאי ניתן עוד ב-2008. יתר על כן, הפתרונות המועלים מתכווצים מדי פעם ו'הר' של הצעות שעלו בהחלטות השונות, אותן לא נמנה כאן כרוכלים, הוליד 'עכבר' בדמות ניסוי מקדים (פילוט) כיום בשישה (!) בתי עסק; הבו גודל. העצוב הוא שגם גורמי המשיבים אינם חולקים על אי תקינות המצב הקיים, אך "באו בנים עד משבר וכֹח אין ללדה" (ישעיהו ל"ז, ג')". במאי 2017 ניתן פסק דין שקבע: "עד סוף יוני 2018 צריך להסתיים הטיפול והמערך המחליף צריך להיות מוכן, כך שלכל היותר יחל בעבודתו המלאה, לאחר הרצה, עד 1.9.18." ביוני 2018 הגישה המדינה בקשה לדחיית יישום פס"ד, ובית המשפט ביקש לשמוע תחילה את תוכנית המדינה להסדרת הסוגיה, מאז לאור מערכות הבחירות החוזרות ונשנות הוארך המועד להגשת עדכון המדינה, ולפי ההחלטה האחרונה על המדינה להגיש עד ליום 29.10.2020 הודעת עדכון: "אשר תכלול מתווה מפורט, הכולל "אבני דרך" של כל הפעולות הנדרשות לשם יישום סופי של פסק הדין, תוך ציון לוחות הזמנים לביצוע כל שלב, ופירוט מדוע נדרש כל אחד ואחד מהשלבים תוך התייחסות למועד שנקצב לביצוע". לקראת הודעת המדינה תקיים השדולה לשיפור שירותי הדת בישראל בראשותי כנס ראשון מסוגו במהלכו יתקיים דיון מקיף בסוגיית הכשרות בישראל, בהשתתפות גופים וארגונים אזרחיים העוסקים בסוגית הכשרות. במסגרת הדיון יציג מר משה דגן המנכ"ל היוצא של הרבנות הראשית את הפעולות שנעשו עד כה ליישום פסק הדין. עו"ד ירון קטן יציג את עמדת הרבנים המקומיים בסוגיה. לאחר מכן יציג עו"ד עמיחי פילבר, מי שניהל במשך כ-4 שנים את תחום הכשרות במשרד לשירותי דת את התכנית המקיפה של השדולה להסדרת מערכת הכשרות בישראל הכוללת גם את סוגית הפסקת העסקת משגיחי הכשרות ע"י בתי העסק. בנוסף, נציגי המכון הישראלי לדמוקרטיה, ארגון רבני ורבניות בית הלל, כושרות, חותם, נאמני תורה ועבודה ועמותת עיתים יציגו גם הם את עמדתם בנושא".