השבת בישראל – מי מבטיח, מי לא ומי שותק?

קראו – אילו מהמפלגות מציגות פתרון ודנות בסוגיית השבת? אלו מהמפלגות מהתעלמות מהנושא כליל?

הבית היהודי – המילה "שבת" לא מוזכרת אפילו פעם אחת.
מרצ – "הפעלת תחבורה ציבורית בשבת, תוך התחשבות באופי האוכלוסייה במקום ובצרכיה"
יחד –  המילה "שבת" לא מוזכרת אפילו פעם אחת.
יהדות התורה – "נעמוד על זכותם הלגיטימית של רוב תושבי שכונה, או רחוב, לתבוע את סגירתו בשבתות ובחגים מפני מחלליהם."

קראו את המידע המלא על סיעות אלו ועל סיעות נוספות בידיעה

shabat