השב"ס החליט לשלול מאסירים חרדים לבישת כובעים וחליפות. שר הדתות ח"כ דוד אזולאי (ש"ס): אני מבקש באופן בהול לביטול הפקודה השערורייתית ולהשבת המצב הקודם על כנו, בו יתאפשר לאסירים להתפלל על

אתמול, שני 28.05.2018 שיגר שד הדתות ח"כ דוד אזולאי (ש"ס) מכתב אל השר לביטחון פנים ח"כ גלעד ארדן (הליכוד), בעקבות יישום החלטת השב"ס לשלול מאסירים חרדים לבישת כובעים וחליפות.

השר דוד אזולאי, תקף את החלטת שירות בתי הסוהר למנוע מאסירים חרדים לחבוש מגבעת וללבוש חליפה בעת התפילות בבית הכנסת של הכלא.

הדתות ח"כ דוד אזולאי (ש"ס): "בשבוע שעבר קבלתי את העתק מכתבו של המרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון רבי יצחק יוסף אליך, בו מפורטת העמדה ההלכתית בעניין לבוש חליפה וחבישת מגבעת לאסירים בשעת התפילות לאלו הנוהגים בכך, דומה כי אין מה להוסיף על מכתבו הברור של הראשון לציון אשר הוא הסמכות ההלכתית לקבוע האם קיימת חובה דתית בכך או לא. אני מבקש באופן בהול את התערבותך המיידית לביטול הפקודה השערורייתית ולהשבת המצב הקודם על כנו, בו יתאפשר לאסירים להתפלל על פי אמונתם".