הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום הורה נוסף), התשע"ז-2017 של ח"כ ‎מרב מיכאלי (המחנה הציוני) נפלה בקריאה טרומית ברוב של 48 מתנגדים אל מול 36 תומכים

היום, רביעי 31.10.2018 הצעת חוק מרשם האוכלוסין (תיקון – רישום הורה נוסף), התשע"ז-2017 של ח"כ ‎מרב מיכאלי (המחנה הציוני) נפלה בקריאה טרומית ברוב של 48 מתנגדים אל מול 36 תומכים.

מטרתה של הצעת החוק היא לאפשר הליך של רישום בן או בת הזוג, שאינם ההורה הביולוגי, בסמוך לאחר לידת הילדה או הילד באופן שמשווה את זכויותיהם של אלו שנולדו מתרומת זרע לאלו של ילדות וילדים שנולדו כתוצאה מהתעברות טבעית. 

חברי הכנסת אשר הצביעו בעד על אף המשמעת הקואליציונית הם: ח"כ אמיר אוחנה (הליכוד) וח"כ מירב בן ארי (כולנו).

ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני): "סעיף מספר 21 בחוק מרשם האוכלוסין: "שם אביו של ילד שנולד לאישה פנויה יירשם על פי הודעת האב והאם כאחד או על פי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך". הבית הזה, כשהוא העביר את החוק הזה בשנת 65' רצה שגם אם האישה לא נשואה, יכול לבוא בן הזוג שלה או אדם אחר – לא כתוב פה בן זוג, לא כתוב אב ביולוגי. כתוב: "יירשם לפי הודעת האם והאב", ההורה השני של הילדה או הילד. מה שעושה ממשלת ישראל ולכן למרבה הצער, כנסת ישראל כבר הרבה שנים, זה לא מסכימה לתת לילדות ולילדים את הזכות הבסיסית כל כך שפשוט יהיה להם עוד הורה או הורה. הכנסת והממשלה האלה מונעות מילדות וילדים את היכול לזה שיהיו להם שני הורים רשומים. זה פשוט דבר מדהים. בעצם, הפעולה שאתן עושות ועושים ממש סותרת את הרעיון המרכזי של הסעיף הזה בחוק. מוצע לתקן את הצעת החוק כך שההורה השני יוכל או תוכל להירשם".

סגן שר הפנים משולם נהרי: "הצעת החוק מבקשת ליצור סוג חדש של הורות. על פקיד הרישום יהיה לרשום כהורה גם את בן הזוג או בת הזוג של ההורה הביולוגי. וזאת, על סמך הודעה בלבד, ולא על סמך הליך משפטי של אימוץ או של צו הורות פסיקתי אשר יכונן את ההורות המשפטית, כפי שנפרט להלן: סעיף 21 – שהזכרת אותו – לחוק מרשם האוכלוסין, התשכ׳׳ה־1965, קובע כי ״שם אביו של ילד שנולד לאישה פנויה יירשם על פי הודעת האב והאם כאחד, או על פי פסק דין של בית משפט או בית דין מוסמך". פסיקת בית המשפט העליון קבעה כי הסעיף מדבר על רישום אבהות ביולוגית, וזאת במובחן. "רישום פרטי ילדים במרשם אמור לשקף הורות ביולוגית של אם ואב לילדיהם" – זה מה שאומר בית המשפט – "זוהי תכלית המרשם בהיבט זה, כעולה ממקבץ הוראות החוק שיפורטו בהמשך. פועל יוצא מכך הוא, כי הוכחת הורות ביולוגית על-פי תפיסת חוק המרשם נתפסת כעניין עובדתי הניתן להוכחה באמצעים ראייתיים אובייקטיביים, ובכלל זה בדרך של בדיקה מדעית. נוכח זאת, פרטי ההורות – האבהות והאימהות כאחד – נמנים על אותם פרטים שרישומם במרשם מהווה ראייה לכאורה לאמיתותם, משהם ניתנים לבחינה אובייקטיבית באמצעים מוכרים. לאור משמעות הרישום בעניין זה, המהווה ראיה לכאורה לאמיתות תוכנו, מוטלת על פקיד הרישום אחריות להבטיח את נכונות הרישום, ככל שהדבר מצוי בהישג ידו." לכן, כשמדובר בבני זוג גבר ואישה, מקום בו לפקיד הרישום יש יסוד להניח כי האבהות המוצהרת בפניו אינה אבהות ביולוגית, עליו להפנות את המבקשים לבית המשפט לענייני משפחה או לשם הוכחת האבהות הביולוגית בדרך כלל, באמצעות בדיקה גנטית – או לשם הגשת בקשה לצו אימוץ או צו הורות כשמדובר בהליך של פונדקאות לפי חוק ההסכמים לנשיאת עוברים, אישור הסכם ומעמד הילוד, התשנ״ו–1996. קל וחומר, כשמדובר בבנות זוג מאותו מין, כאשר ברור לפקיד הרישום כי אין המדובר באבהות ביולוגית של בת הזוג, על פקיד הרישום לסרב לרשום על סמך הצהרה. הודיע היועץ המשפטי לממשלה כי יכול להסכים למתן צו הורות פסיקתי גם לבני זוג או בנות זוג של מי שהביאו לעולם ילד בהליך של הפריה מתרומת זרע אנונימית. הצעה זו מבקשת של שלא לקיים את ההליך המשפטי הנדרש כדי לכונן את ההורות המשפטית, ומטילה את האחריות לקבלת ההודעה וביצוע הרישום על פקיד הרישום לפי חוק מרשם האוכלוסין. בכך, ההצעה יוצרת סוג של הורות של "בן זוג ההורה", שאינו מעוגן בחקיקה מהותית כלשהי או בפסק דין מהותי של בית משפט לענייני משפחה אשר יכונן את ההורות, והיא מתבסס רק על הודעה של ההורה הביולוגי כי פלוני הוא בן זוגה או פלונית היא בת זוגה. בית המשפט לענייני משפחה הדן בבקשה לצו אימוץ או צו הורות הוא המוסמך לבחון את כלל הנסיבות, ובראשן טובת הילד, ומשמעות קבלת ההצעה היא עקיפת הליכים אלו כשמדובר בתרומת זרע מבנק הזרע. בכל הנוגע לבני זוג שאינם נשואים, עמדת המדינה היא כי נדרש הליך משפטי לשם כינון ההורות של בני הזוג. ההצעה הזו מבקשת לייתר את ההליך המשפטי הנדרש כבר עתה ולקבוע כי די יהיה בהצהרה בפני פקיד הרישום. אני מבקש להתנגד להצעת החוק".

ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני) בתגובה: "לא אני יוצרת הורות חדשה, זאת הורות קיימת, חיה ובועטת מהרבה מאוד סוגים, ולא משנה כמה תמשיכו לטמון את הראש שלכם בתוך החול, גם למה שקורה בתוך הקהילות שלכם, זה לא ישנה את המציאות שההורות הזאת הולכת ומתפשטת, קיימת בכל מקום, בכל מגזר בחברה הישראלית והיא הורות טובה ומיטיבה לא פחות מכל הורות אחרת. החוק המקורי שמאפשר להורות להירשם לפי הודעת האם והאב לא אומר ביולוגי, ומטרתו היא לאפשר לילדות ולילדים שיהיו להם שני הורים. תסתכל לילדות וילדים של אימהות ואבות בעיניים ותגיד להם, אין לכם זכות שההורים שלכם יהיו רשומים בתור ההורים שלכם. זה מה שאתם אומרים, זה מה שאתם עושים – אין לכם דרך להתחמק מזה".