הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הפקעת זכויות), התשע"ו-2016 של ח"כ יעל כהן פארן נפלה במליאה ברוב של 44 מנגדים לעומת 31 תומכים.

היום, 06.06.2018 עלתה במליאה הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון – הפקעת זכויות), התשע"ו-2016 של ח"כ יעל כהן פארן (המחנה הציוני). ברוב של 44 מתנגדים לעומת 31 תומכים, הצעת החוק נפלה.

הצעת החוק מבקשת לתת מענה לצורך החברתי, המוסכם על הכול, לסילוק העוול הנעשה לנשים המעוכבות ומסורבות גט ולחייב את בתי הדין הרבניים להפעיל את סמכותם כדי להביא למימוש החלטתם לתת גט. נוסף על כך באה כאן לידי ביטוי העובדה שהמדינה לא תוכל להסכים לביזוי פסקי הדין הניתנים בידי רשות שיפוטית שלה.

ח"כ יעל כהן פארן (המחנה הציוני): "הצעת החוק שאני מביאה היום להצבעה נוגעת לנושא כאוב מאוד לנשים רבות בישראל. נשים שהן מסורבות גט או עגונות, שבשבועות האחרונים הייתה סערה לא פשוטה סביב אחת או שתיים מהן. ואני רוצה כאן להגיד שהצעת החוק שמונחת לפניכם היום תביא את סבלן לקיצו. אף אישה לא חולמת להיות חטופה או כלואה על ידי בעלה. את המשפט הזה אמרה מזל דדון, שעד לפני כמה ימים הייתה מסורבת גט במשך שנתיים. המציאות הבלתי נסבלת והסבל של הנשים העגונות, זה משהו שאנחנו לא יכולים להמשיך איתו. אנחנו בישראל ב-2018, ונשים כל כך רבות חיות במציאות הזויה. זאת מציאות שאין לה אח ורע בעולם, ואין לה מקום יותר בחברה מודרנית. ואנחנו צריכים לחזור ולהגיד את זה, ולדאוג שהוא ייפסק. יש נשים שעשרות שנים – עשרות שנים – מאבדות את השליטה על חייהן ומאבדות את חדוות החיים, ונשארות תקועות במציאות חונקת ומדכאת. ולמדינה אין באמת פתרון, כי הממסד הרבני מאוד חזק. הוא מאוד חזק בחיבור בין נפשות, בנישואין, אבל הוא גם כ"כ חזק, שהוא מאוד חלש כשזה מגיע להפרדתן. הרבה שנים לא היו כלים אפקטיביים לגירושין בין בני זוג, עד שהנשים, שהן הסובלות העיקריות, הרימו את קולן, התחילו להשמיע את קולן ולזעוק ולהפעיל לחץ ציבורי".

שר האנרגיה, ח"כ יובל שטייניץ (הליכוד): "אילו הדבר היה אכן אפשרי מבחינה הלכתית, הרי שחכמי ישראל, במשך כל הדורות, לא היו נמנעים מלהשתמש בו בחיפושם יומם ולילה אחר היתרים ופתרונות לאותן עגונות. יש לציין כי הצעות מעין אלה כבר הועלו בעבר ונדחו נחרצות על ידי חכמי ההלכה לדורותיהם. על פי חוק, לבתי הדין הרבניים בישראל הסמכות הייחודית בענייני נישואין וגירושין, ולהם האחריות ההלכתית, המוסרית והחוקית בעניינים אלה. לכן, מן הראוי שכל הצעות החוק הבאות במטרה אמיתית לסייע לעגונות, יגובשו בתיאום עם בתי הדין הרבניים ונשיא בית הדין הרבני הגדול, מה שלא נעשה במקרה זה".

 
לקריאת הצעת החוק המלאה יש ללחוץ כאן