הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים של ח"כ מרב מיכאלי נפלה בקריאה טרומית ברוב של 46 מתנגדים.

היום, רביעי 04.07.2018 נפלה בקריאה טרומית, הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפרדה), התשע"ה-2015 של ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני).

הצעת החוק, מבקשת לקבוע מפורשות כי החריג בו תתאפשר הפרדה בין נשים לגברים יחול רק על מתקני ספורט, בתי תפילה, מוסדות חינוך ואולמות שמחה, כאשר אי ההפרדה תמנע מחלק מן הציבור את הספקת המוצר או השירות. כמו כן, מוצע להוסיף לחזקות המנויות בחוק בדבר התקיימות הפליה, חזקה בדבר תליית שלטים המורים על הפרדה ובדבר פרסום אירוע או שירות אשר יינתן בהפרדה.

ח"כ מרב מיכאלי (המחנה הציוני): "ההצעה לא נוגעת לבתי כנסת. היא לא נוגעת לבתי כנסת או למקומות קדושים ואפילו משאירה פתח, שיש שיאמרו שהוא גדול מדי, לבתי ספר ממלכתיים-דתיים או לחרדיים וגם לאולמות שמחות שבהם רוצים לעשות הפרדה. השילוב הוא השקר הכי גדול של ההפרדה. כל מה שמתרחש בהפרדה הוא ההפך משילוב. לא זאת בלבד שהוא לא מייצר הפרדה, הוא מייצר הדרה בכל מקום שאתם מכניסים אותו אליו. זה פשוט שקר אחד גדול. זה מה שקורה בצבא, זה מה שקורה באקדמיה, זה מה שעכשיו אתם מכניסים לתוך השירות הציבורי. הפרדה היא הפליה בהגדרה. זה מה שאתם מביאים לכל מקום, ואת זה אנחנו מבקשות ומבקשים למנוע. למה גברים חרדים יכולים להסתובב בפרהסיה בניו יורק, בעבודה ובכל מקום אחר, ואין להם שם שטח סטרילי מנשים? ואני אשאל אותך יותר מזה: למה חברי הכנסת החרדים שלנו וחברי הכנסת במפלגתך חובבי ההדרה, סמוטריץ ושות', למה הם יכולים להסתובב בבית הזה, שברוך השם יש בו נוכחות נשית מאוד מרשימה בכל שדרות המקצוע שלו וגם שדרות השירותים ואין להם שום בעיה עם זה? למה אם מישהו הולך לצבא המשמעות היא שזכותו לקבל אזור סטרילי מנשים, שלנשים יהיה אסור להיכנס אפילו לחדר האוכל או במקרים אחרים הן תצטרכנה להסתלק מהבסיס?השקר של השילוב הוא עוצר נשימה. באיזה עולם אתה יכול להגיד שמדובר בשילוב חרדים כשמדובר בנשים חרדיות שמביאים אותן לעבודה במיניבוס, שמים אותן לעבוד בחדר נפרד, נותנים להם לאכול בחדר נפרד, ומסיעים אותן בחזרה במיניבוס? זה שילוב? זה להסיע את הגטו על גלגלים, זה להפוך כל מקום עבודה שנשים חרדיות או גברים חרדים מגיעים אליו לבית כנסת. והחוק הזה לא נוגע לבתי כנסת".

 

שר החינוך ח"כ נפתלי בנט (הבית היהודי): "הצעת חוק איסור אפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון – איסור הפרדה), התשע"ה-2015 של חברת הכנסת מרב מיכאלי מבקשת לקבוע, כי ההפרדה כשלעצמה מחמת מין, גזע, דת או קבוצה דתית, לאום, ארץ מוצא, נטייה מינית, השקפה, השתייכות מפלגתית, מעמד אישי או הורות היא בגדר אפליה האסורה לפי החוק. על פי ההצעה, החריג בו תתאפשר הפרדה בין נשים לגברים יחול רק על מתקני ספורט, בתי תפילה, מוסדות חינוך ואולמות שמחה, כאשר אי ההפרדה תמנע מחלק מן הציבור את אספקת המוצר או השירות. כמו כן, מוצע לתקן את חוק יסודות התקציב, התשמ"ה-1985, ולקבוע שניתן להפחית תקצוב או תמיכה של מוסד ציבורי אשר יוצר הפרדה על בסיס מגדר. חברת הכנסת מיכאלי, אני אומר את זה בשם שרת משפטים, אני רוצה לספר לך על מהלך נפלא לשילוב חרדים המתרחש בימים אלה. מדובר בתכנית משפיעים, אשר מיישמת החלטת ממשלה בנושא שילוב חרדים בשירות המדינה. על מנת שמטרת שילוב החרדים תצליח והחרדים אכן ישתתפו במהלך שלב ההכשרה נערך בנפרד, הכשרה לגברים והכשרה לנשים. כמובן שלאחר ההכשרה, בוגריה ישתלבו בשירות המדינה באופן מלא וללא כל הפרדה. מיותר לציין, שהקצאת התקנים למשרות לנשים ולגברים נעשית באופן שווה. ההיענות מלאה ועונה על הציפיות. זאת בניגוד לתכניות עתודה אחרות לחרדים, בהן שיעורם שואף לאפס, למרות מאמצי גיוס ושיווק. לאחרונה הוגשה בקשה לבית הדין לעבודה, המבקשת לעצור את הליכי ההכשרה, עד אשר יוכשרו גברים ונשים יחד. בית הדין הארצי לעבודה קבע כי ההכשרה תימשך במתכונתה הנוכחית. לו תתקבל הצעתך, נתן יהיה לזרוק לפח האשפה של ההיסטוריה של החלטת הממשלה לשילוב חרדים בשירות המדינה. האם בשם הדאגה לנשים כביכול את מבקשת לפגוע בנשים החרדיות המעוניינות בהפרדה? אני מבקשת לסיים בציטוט של סופו של פסק הדין שהתקבל בעתירה כנגד עיריית תל אביב בשל איסור העמדת המחיצה באירוע בשבוע שעבר, לאחר שנקבע בהסכמה שהאירוע יתקיים עם מחיצה: "יש לקוות גם שכל הצדדים ישכילו לראות את נקודת המבט של הצד האחר ולבנות גשר המגשר בין התרבויות ובין זרמים שונים ודעות שונות בציבור ויפעלו כולם למנוע חיץ או מחיצות פנימיות". דברים כדורבנות. במקרה של הפרדה פסולה, כמובן שיש להילחם. אך בעת המאבק בהפרדה, יש לשים לב שאיננו נלחמים במקרה הלא נכון ומייצרים מחיצות פנימיות מיותרות בחברה הישראלית".

לקריאת הצעת החוק המלאה יש ללחוץ כאן
.