הצעת החוק של ח"כ איתן ברושי להחרגת משתלות הנמצאות בשטחים שייעודם חקלאי ולהתיר להם לפעול בשבת עלתה היום לדיון במליאה.

הצעת החוק של ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני), הוגשה על רקע החמרת האכיפה של פקחי יחידת האכיפה במשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים, את הוראות חוק שעות עבודה ומנוחה, התשי"א1951.

הצעת החוק מבקשת, להחריג מתחולת האיסור על עבודה ביום המנוחה השבועי, שבחוק שעות עבודה ומנוחה, משתלות הנמצאות בשטחים שייעודם חקלאי, והן מספקות מידע מקצועי חיוני וללא תמורה לציבור בכל הנוגע לגידול צמחים. ההצבעה על ההצעת חוק נדחתה למועד מאוחר יותר.

ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני): "מי שסוגר משתלות בשבת הוא בעצם מקבל החלטה לחסל את הענף הזה שכולל למעלה מ-400 משתלות, בהן 50-60 גדולות, ומייצר בהיקף של 500 מיליון, מעסיק 1,500 עובדים, והוא אומר שיפטרו מאות עובדים אם אכן יתממש האיום, כאשר 25% עד 30% מההכנסות, מקורן בפעילות הזאת. כל השנים המשתלות היו פתוחות בשבת, בכל העולם המערבי זה מוכר כתרבות שעות הפנאי, לרבות פתיחה בימים שבהם מקובל לסגור עסקים אחרים, ורוב המשתלות הן באדמות חקלאיות לשעבר כי הן הוקמו על-ידי חקלאים שלא מצאו פרנסה בחקלאות. ולכן, המשתלות האלה הן רובן רק על שטחים חקלאיים, לא בשטחים עירוניים, לא במרכזי קניות, לא מפריעים לאוכלוסיות אחרות, הן נשארו במקומות שיותר מרוחקים, כאשר אנחנו יודעים שכמעט 100% מהמשפחות מבקרות במשתלות, רובן בשבתות וחגים, והמשתלה הפכה להיות מקור להשראה, לפיתוח, לירוק, לשטחים פתוחים וירוקים, יש בה הדרכה והיא באמת חלק מחוויה משפחתית שללא סופי שבוע וחגים לא יכולה להתקיים.

 

אני רוצה לומר שלא מזמן גם אני תמכתי בחוק שאומר שאי אפשר לחייב אדם לעבוד בשבת, בוודאי גם אדם חילוני, אבל אין את החוק השני שאומר שאי אפשר לחייב אדם לא לעבוד בשבת. כאשר מה אתם אומרים במדינת ישראל, בענפים כאלה שהם באמת לא יוצרים בעיה גדולה, שרק ערבים יכולים לעבוד שם, רק לא יהודים. ויש כאלה שנוהגים כך אבל אי אפשר להפעיל משתלה רק מעובדים זמניים של שבת. זו ממשלה ימנית לאומית שמעודדת לפטר יהודים ולהעסיק ערבים על שטחים חקלאיים בכל מדינת ישראל. איפה יש עוד ממשלה כזאת? זו באמת ממשלה ימנית עם שתי ידיים שמאליות. באמת זה לא כבוד גדול. ואנחנו רוצים לאפשר לפתוח את המשתלות, ועל בסיס ייעוץ משפטי ברמה גבוהה לא פחות מכל עורכי הדין שיושבים בחדר הזה קיבלנו את ההמלצה להפוך את המשתלות לתרבות שעות הפנאי, מה שמקובל גם ברחבי העולם. מה שהיה פה בכל השנים של הסטטוס קוו, פתאום מישהו בא ומפר את האיזונים, שהם לא איזונים פשוטים.

 

אנחנו בעד שמירת שבת ככל שניתן, כל אחד והשבת שלו, אבל גם בחוק המרכולים אמרתם שלא הכול ייסגר. אתם יודעים שגם היו הצעות לחיזוק התחבורה הציבורית לאיזונים שישנם. המשתלות הן בתחום של האיזון הנכון בין הפרת השבת לבין היכולת לתת לכל אחד לחיות לפי השבת שלו, תוך כדי אפשרות גם להתפרנס. ומשתלות סגורות זה לא טוב לעם ישראל, זה לא מחזק את האחיזה בקרקע, לא מחזק את הקשר לאדמה, לא מחזק את היכולת לחנך את האנשים לשמור על הירוק ולגדל צמחים, לקבל הדרכה. זה לא מחזק את היכולת המשפחתית לנצל את השבת למטרות נכונות, חינוכיות ואמיתיות, לא רק לבזבז אותה בבתי קפה או במקומות אחרים".