הצעת אי אמון של ח"כ נחמן שי אוזלת ידה של הממשלה ביישום מתווה הכותל והקרע ההולך וגדל בין ישראל לעם היהודי

בתאריך ה14.11.2016 הגיש ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני) הצעת אי אמון בנושא אוזלת ידה של הממשלה ביישום מתווה הכותל עליו הסכימה, והקרע ההולך וגובר בין ישראל ליהדות התפוצות. את תשובת הממשלה הביא השר צחי הנגבי (הליכוד).

 

להלן עיקרי הדברים:

ח"כ נחמן שי (המחנה הציוני):

הזרמים הרפורמיים והקונסרבטיביים אינם מתכוונים לוותר. עניין הכותל גדל לממדים מיתיים. אין מפגש בינינו לבין מנהיגות ארצות-הברית ורבים מחבריה שסוגיית הכותל אינה עולה בו. לרוב הישראלים זה ממש לא חשוב, לרוב היהודים האמריקנים זה חשוב מאוד. הם מצפים גם לקבל, לא רק לתת… כוחה של ישראל תלוי באופן מוחלט בתמיכה האמריקנית – בתמיכה המדינית, הכלכלית, הצבאית. י

יהודי ארצות-הברית היו ועודם, עדיין, הגב הבטוח והאיתן ביותר שעליו מתקיימים יחסי ישראל עם ארצות-הברית כבר שנים רבות, והיא מגויסת לסייע לישראל בכל ערוץ. זיקתה לישראל ייחודית; לשום עם בעולם אין תפוצה כל כך מעורבת, כל כך תומכת וכל כך אכפתית – היום גם כל כך מאוכזבת – כמו הקהילה היהודית בארצות-הברית. הם אינם מבינים את ההחלטה שהתקבלה בממשלה ברוב קולות, ומדוע איננה מיושמת עדיין.

הם אינם מבינים איפה עומד ראש הממשלה,  שהוביל את הפתרון הזה… אבל בואו נעזוב את הפוליטיקה עכשיו. גם אם היא לא הייתה פה, וגם לא היו פה אינטרסים, וגם אם רק היה זה מעשה יהודי-מוסרי פשוט – זכותם הבלתי ניתנת לערעור של גברים ונשים לקיים את אמונתם בדרכם שלהם – מה רע בכך? זהו ערך אנושי, בסיסי, שאין גדול ממנו. איך אנחנו יכולים לדחות אותם? איך אפשר לומר להם שהאוהל היהודי הרחב והגדול – שידע לאכלס ולארח לאורך ההיסטוריה את כל היהודים, ושמר עליהם בדרך הזאת בטרגדיות ובאסונות שהעם היהודי עבר – האוהל הזה הוא פתאום קטן ואינו יכול להכיל אותם עוד. איך ומתי נעשתה היהדות צרה, מוגבלת ומגבילה?

השר צחי הנגבי (הליכוד):
באמת עמדנו מקרוב, בסיורנו בכמה מדינות בארצות-הברית, על התסכול והכאב שמלווה זרמים באוכלוסייה האמריקנית – אני מניח גם שלא רק בארצות-הברית – על העובדה שמתווה הכותל שהממשלה ביקשה לקדם, נכנס למעין הקפאה.

אני חושב שגם הזרמים הלא-אורתודוקסיים תרמו תרומה מסוימת למצב שנקלענו אליו. כי לפעמים, כשאתה "מנצח" – אל תחגוג את הניצחון. אל תעלה אותו על ראש שמחתך, כי בזאת אתה מייצר תחושה של מועקה אצל הצד האחר.
אני חושב שיש לנו באמת, לממשלה בעיקר, אחריות כבדה לנסות ולהגיע לריבוע של מעגל. ואפשר. אפשר לעשות את זה. עובדה היא שאכן הממשלה קיבלה החלטה על כך, שכשהיא התקבלה, היא לא הייתה שנויה במחלוקת בקרב הגורמים המרכיבים את הממשלה. הדברים הידרדרו לאחר מכן מתוך, אולי, חוסר בשלות ואולי מתוך קושי כלשהו לעכל ולקבל ולהבין שבתוך ימים לא-רבים הנושא הזה יהיה כבר עובדה מוגמרת.

גם כיום נעשים מאמצים רבים כדי שלא ירחק הרגע והוויכוח הזה יהיה מאחורינו. אני הייתי רוצה שכל מי שמעורב בדיון הזה היום, לא יתרום להעצמת הלהבות. והיינו רוצים לראות את הכותל – היינו רוצים לראות את הזרמים השונים בעם היהודי מסוגלים להתגבר על המפריד, לחזק את המכנה המשותף. ברוח הזו אנחנו נבקש מן הכנסת לדחות את הצעת האי-אמון. 

לצפייה בעיקרי הדברים שנאמרו במליאת הכנסת

שינוי גודל גופנים