הצעה לסדר-היום בעניין: "סירוב נציב קבילות השופטים, אורי שהם, להופיע בכנסת, וסירוב יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט לכפות את התייצבותו."

ביום רביעי, 22 לדצמבר 2021, י"ח בטבת תשפ"ב, עלתה במליאה הצעה לסדר-היום בעניין: "סירוב נציב קבילות השופטים, אורי שהם, להופיע בכנסת, וסירוב יו"ר ועדת החוקה, חוק ומשפט לכפות את התייצבותו."

חה"כ הרב אורי מקלב (יהדות התורה) שיזם את הדיון, אמר:

"התוכן, והכותרת של הבקשה הייתה אפליה – החלטות מפלות של הנציב בענייני התבטאויות של בעלי תפקידים, של שופטים. ומה שהביא – המחולל של ההחלטה הזאת ושל בקשתנו היה ההחלטה של השופט, בעקבות פנייה של הרפורמים לשופט על התבטאויות, וחתימה של דיינים ורבנים שמביעים ביקורת על החלטה של השר לשירותי דת, או ההחלטה של המשרד לשירותי דת בנושא הרפורמה על הכשרות ובנושא הגרות.

הרב הראשי, שגם משמש כדיין, שבתוקף תפקידו ממונה על הכשרות, והוא אחראי לכשרות – מועצת הרבנות הראשית שדחתה את הרפורמה הזאת והתבטאה נגדה – הביע בזה את מחאתו ודאגתו על מצב הכשרות, ועל כך החליט הנציב שיש לשקול את הדחתו ולנזוף בו נזיפה חמורה מה שאומר אותו נציב על החלטתו ועל חתימתו ועל דבריו של הרב הראשי, הרב יצחק יוסף."

לדבריו הגיב יו"ר ועדת חוק חוקה ומשפט, חה"כ הרב גלעד קריב (העבודה):

 "חבר הכנסת מקלב ושותפיו להצעות מבקשים לעקוף את הוראות התקנון, לפגוע במקרה הזה בסמכות הברורה של יושב-ראש הוועדה, לכפות על הבית הזה בשם כבודו של הבית הזה פרוצדורות שלא קיימות בתקנון – הליכה לוועדת הכנסת, בבקשה שוועדת הכנסת תכפה על ועדת החוקה את מי להזמין – דברים שהבית הזה אינו מכיר. והכול לא על מנת להגדיל את כבודו של הבית הזה, אלא על מנת לכסות על התנהלותו של הראשון-לציון, נשיא מועצת הרבנות הראשית הרב יוסף, ועל מנת לפגוע במעמדה ובכבודה של אותה יחידה חשובה של התלונות על השופטים בישראל.

מכיוון שאנחנו מנסים לנהל את ועדת החוקה באופן ענייני, אז אני לוקח על עצמי ביממה הקרובה לחשוב מחדש אם די בהופעת נציג בכיר של הנציבות או שמא עליי באמת לזמן את הנציב. ובצד המחשבה על זימון הנציב, אני אשקול אם לזמן גם את נשיא מועצת הרבנות הראשית הרב יוסף להתייצב באופן אישי בוועדה. ואחרי ששמענו הרצאה כה יסודית מצד חבר הכנסת מקלב על החובה של נושאי משרה להתייצב בוועדה, אני בטוח שחברי הכנסת המציעים יתמכו בהחלטתי, אם אחליט אותה, לזמן את הרב הראשי להתייצב בוועדה, הוא בעצמו. אני אשקול את הדבר במהלך היום, אתייעץ עם מנהל הוועדה ועם היועץ המשפטי. אולי נזמין את הנציב להתייצב בעצמו, ולצידו את כבוד הרב יוסף, נשיא מועצת הרבנות הראשית, שבוודאי נוגע לעניינו של הדיון. וכפי שאמרתי, אני בטוח שהרב מקלב ויתר חברי הכנסת ירימו טלפון לרב יוסף, כפי שחלקם עשו אל הנציב, ויאמרו לרב יוסף שכבודו של הבית הזה דורש את התייצבותו בוועדת החוקה בראשותי ביום שני בבוקר."

לדברי חה"כ קריב התייחס חה"כ אבי מעוז (הציונות הדתית):

"נציב תלונות השופטים, בניסיון שפל של סתימת פיות, נזף בכבוד הראשון לציון הרב יצחק יוסף שליט"א, ודרש להדיחו בשל העובדה שהראשון לציון מילא את תפקידו המהותי וביטא את עמדת התורה. הנציב כמובן לא נקט צעד שכזה כלפי שום שופט מבית המשפט העליון שכלפיו עלו טענות חמורות על התנהלותו.

הגשנו הצעה דחופה לסדר-היום, הנשיאות סירבה לקיים דיון דחוף בעניין, והעבירו אותו לדיון מהיר בוועדה. ולאיזו ועדה? לזו שבראשה עומד חבר כנסת ששם לעצמו מטרה להילחם מלחמת חורמה ברבנות הראשית ובדמותה היהודית של המדינה, כאילו שדיון ענייני כלשהו יכול היה להיערך בוועדה שלו. אותו יושב-ראש ועדה חיפה על הנציב שוהם, ואפשר לו לא להופיע לדיון למרות סמכותו לחייב אותו להופיע בוועדה. פשוט יד רוחצת יד. זהו פרצופה של הקואליציה הנוכחית, שמהווה איום על דמותה וזהותה היהודית של מדינת ישראל."

 

בנוסף בפני מליאת הכנסת הועלתה הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון קיום אירועי תרבות בהפרדה מגדרית בשל טעמי דת) של חה"כ מיכאל מלכיאלי (ש"ס):

חה"כ מלכיאלי: "הצעת החוק הזאת לא הולכת לחייב אף רשות – להפך, היא הולכת לאפשר לרשויות לתת לציבור שלם שרוצה שירותים בהפרדה, רוצה לקבל אירועים בהפרדה – מדובר על רשויות שיש בהן לא מעט ציבור דתי, ציבור חרדי, והעירייה מרצונה רוצה לתת לאותו ציבור אירועים בהפרדה. ניסו לצייר את הצעת החוק, כמו שראיתי הבוקר שמישהו שכתב, כאילו אנחנו, האופוזיציה, מנסה לחייב רשויות לעשות אירועים בהפרדה. זו לא הצעת החוק וזו לא מטרת הצעת החוק."

יו"ר הישיבה, חה"כ איתן גינזבורג (כחול לבן) תמה מדוע יש צורך בחוק הזה, שכן החוק כיום גם הוא מאפשר לרשות המקומית לקיים אירועים בהפרדה.

חה"כ מלכיאלי השיב: "אדוני היושב-ראש, הצעה חוק כזו, שלך היה פשוט שזה אפשרי, והעולם לא נפל, השמיים לא נפלו – אתה מבין שראש רשות שרוצה להיות הוגן כלפי ציבור התושבים שלו לא יכול לתת להם את האפשרות לעשות את זה. הם משלמים ארנונה, הם משלמים מיסים, הם רוצים ליהנות מחלק מהאירועים של הרשות המקומית, ולא נותנים להם את זה.

אני רוצה לתקן אותך שילדיי לא הולכים לאירועים מעורבים וגם אני לא, והרבה מהציבור הדתי והחרדי לא הולך לאירועים מעורבים, כי הם לא רוצים להיות שם. הם מעדיפים להיות בבית ולא להיות באותם אירועים. ואם יש לרשות – אתה יודע מה? אפשר להגיד שזה יהיה כמספר התושבים. נמצא איזו נוסחה, שלא לכפות על אף אחד. גם לך זה היה פשוט.

ואני גם קורא מכאן לחבריי בסיעת רע"מ, שאתם, כמפלגה דתית, גם את האירועים הפוליטיים שלכם אתם עושים בהפרדה, כי אתם מבינים שיש חשיבות להפרדה בין גברים לנשים."