הסתייגויות להצעת חוק רפורמת הכשרות

"הכפפת הרפורמה בכשרות למועצת השורא", "הסטת כספים לתנועה האסלאמית" וגם כמה הצעות שאכן התקבלו. ההסתייגויות לרפורמה בכשרות שהוגשו לוועדה נמצאות כאן, לעיונכןם.

הסתייגויות ח"כ שלמה קרעי (ליכוד)

ההסתייגויות ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה)

הסתייגות ח"כ יצחק פינדרוס (יהדות התורה)

הסתייגויות ח"כ ינון אזולאי (ש"ס)

הסתייגויות ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה)

הסתייגויות ח"כ אבי מעוז (הציונות הדתית)

הסתייגויות יעקב מרגי