המשנה ליועץ המשפטי לממשלה ביטל את המינויים במועצות דתיות שאישר השר לשירותי דת בטענה כי בוצעו בניגוד לחוק.

אתמלו, שלישי 28.12.2020 פורסם כי שעות אחדות לפני פיזור הכנסת העשרים ושלוש בשבוע שעבר, אישר השר לשירותי דת יעקב אביטן הרכבי מועצות דתיות בערים: אשדוד, בני ברק, גני תקווה, קריית מלאכי, קריית שמונה, רמת השרון, שדות דן, שדרות ואופקים.

באותו היום, אישר השר לשירותי דת יעקב אביטן בנוסף מינויים של פקידים ממונים על שירותי הדת בבנימינה, יהוד, כוכב יאיר, מבשרת ציון, מזכרת בתיה, עמק יזרעאל ועפולה.

המשנה ליועץ המשפטי לממשלה, ארז קמניץ ציין כי המינויים בוצעו ללא הבדיקות המינימליות שמגדיר החוק ובניגוד לנהלים המחייבים. בין היתר, אביטן לא קיבל את המלצתה של הוועדה המייעצת – המורכבת מנציגי משרד הדתות, הרבנות והרשות המקומית – לגבי התאמתם של המועמדים; המינויים לא הובאו לבחינה של הלשכה המשפטית במשרד הדתות; ולא נבחנו בוועדה לבדיקת מינוי ממונים, שאמורה לשלול זיקה פוליטית וניגודי עניינים. כמו כן, המינויים לא נעשו לפי הפילוח הסיעתי בעיריות של היישובים השונים כנדרש ולא ניתן בהם ייצוג הולם לנשים. בנוסף, אביטן אישר את המינויים מבלי שבוצעה בדיקת רישום פלילי למועמדים.

לאור זאת ביקש קמיניץ כי הלשכה המשפטית במשרד לשירותי דת יודיע לכל המתמנים החדשים שמינויים בוטל.

כזכור, בתחילת חודש נובמבר פקעה כהונתם של רוב מוחלט מהממונים על המועצות הדתיות, שהם גם מורשי החתימה, הדבר מונע מהמועצות לבצע התקשרויות עם ספקים, להעביר תשלומים ולבצע פעולות משפטיות נוספות, ויביא לפגיעה ישירה בהפעלת המקוואות, בשירותי הקבורה, ובכלל השירותים הניתנים ע"י המועצות הדתיות.

ח"כ מתן כהנא (ימינה), יו"ר השדולה לשירותי דת, אמר בתגובה לביטול המינויים במועצות הדתיות :

"העובדה שהשר לשירותי דת לא מצליח לאייש את הרכבי המועצות הדתיות, ובכך מאפשר התערבות בוטה של משרד המשפטים בניהול שירותי הדת בישראל מחייבים העברה של שירותי הדת לניהול הרשות המקומית. כיו"ר השדולה לשיפור שירותי הדת ח"כ מתן כהנא הציג במהלך הקדנציה האחרונה של הכנסת תוכנית מפורטת ומנומקת לניהול שירותי הדת באמצעות המועצות הדתיות ואף החל להניע תהליכים בעניין, הדבר נכון לגבי מערך הכשרות, תחום נוסף שהמשרד לשירותי דת לא קידם בו דבר ומשרד המשפטים לקח כבן ערובה בידיו וח"כ כהנא הוא היחיד שהציג תוכנית מעשית להסדרת מערכת הכשרות ומניעת המשך חילול ה'. רק ניהול מתוך ראיה ממלכתית של שירותי הדת יחזיר את הכבוד ואמון הציבור".

השר לשירותי דת הרב יעקב אביטן שיגר מכתב תשובה למכתבו של עו"ד ארז קמיניץ, המשנה ליועמ"ש וכתב:

"לצערי הרב, מכתבך נכתב מבלי שטרחת לברר עמי את העובדות לאשורן, מכתבך מכיל ברובו טענות כלליות על פגמים לכאורה בהרכבי המועצות הדתיות, לא טרחתם אפילו לפרט לשיטתכם את הבעיות בכל כתב מינוי לגופו, נחפזתם להטיל דופי ולדבר סרה בשר בישראל (מינויים של בעלי עבר פלילי במועצות הדתיות וכו'.) ואף טרח בעל ענין להביא את מכתבתכם אליו היו מכותבים מלבדי גורמי משפט בלבד אל כלי התקשורת תוך מתן דגש על פעולותיו הפסולות כביכול של השר לשירותי דת. האם אתה יכול לפרט מי מההרכבים שכוננו על ידי כולל אנשים "שחלקם הורשעו בעבירות פליליות חמורות ונגד חלקם מתנהלים בימים אלה הליכים פליליים"? בדבריך הטלת דופי באנשים ישרי דרך ובעלי זכויות מהמעלה הראשונה. מי שנחשף לפרסומים בכלי התקשורת שמכתבך מצא את דרכו אליהם, בדרך פלא, לא יודע למי מכוונים דבריך, האם הם מופנים גם כלפי מועצות דתיות שהסתיימו זה מכבר ומבין שכל מי שמונה נגוע בסימן שאלה פלילי, אמירה חמורה, כוללנית וחסרת אחריות, בכל הכבוד. אילו טרחת לברר עמי, נוכח היית לדעת, כי אמנם נחתמו הרכבים בכל הרשויות הנ"ל, ועל אף שאני סבור כי לא נפל פגם במעשה המרכבה שלהם, סברתי כי יש להעביר את כלל ההרכבים החתומים ללא יוצא מן הכלל לעיון הלשכה המשפטית לאישור סופי ולא נעשה בהם בשלב זה כל שימוש וזאת מתוך כבוד לסיכום עמך כי חתימות ייעשו בשיתוף הלשכה המשפטית. מזה זמן רב, הצגתי בפניך את התנהלות הלשכה המשפטית במשרדי בכל הקשור לטיפול בכינון הרכבי המועצות הדתיות, התנהלות שאין לה אח ורע באף משרד ממשלתי, הנובעת במקרה הטוב מחוסר הבנה וחוסר התמצאות בהליכי כינון מועצות דתיות ובמקרה הפחות טוב שאני נזהר מלקבוע בו מסמרות, מהתנהלות פוליטית של לשכה משפטית הפועלת כמשרד אינטרסים עצמאי המנותק מחללית האם – הם קובעי המדיניות, נבחרי הציבור להם היא כפופה. חריצות גורמי המשפט במשרדי ובכלל, באה לידי ביטוי אך ורק בשעה בה 'מעז' השר חלילה לקדם הרכב כזה או אחר לטובת הציבור, או אז, מתאיינים העומסים בלשכה המשפטית ונמצא הזמן לטרפד את מדיניות השר, כח האדם מגוייס יש מאין וכבר משוגר מידע אל משרד המשפטים שבתורו מנפיק ללא כל בירור מעיקרא את חוות דעתו על בטלות מעיקרא. לנוכח כל האמור, אני דוחה מכל וכל את האמור והנטען במכתבך וכפועל יוצא, להמשיך בהליכים בהם חתמתי כדי להביא לסיומם. יחד עם זאת, אני דורש כי יתקיים דיון בהשתתפותי אצל היועץ המשפטי לממשלה בו יוכרעו הדברים והפעם תוך התייחסות פרטנית לכל החלטה והחלטה לגופה, ברי לי כי החלטותיי התקבלו בסמכות מלאה ועל פי כל כללי המשפט המנהלי. אני מיצר שוב על החפזון בו נקטתם במכתבכם, כל פעולותיי נעשים מטרה אחת והיא הנגשת שירותי הדת בישראל והצבתם בראש סדר העדיפויות, זוהי תפיסת עולמי, לשם כך נשלחתי לתפקיד, לא אתן לבירוקרטיה לנצח את העם, אזרחי ישראל זכאים לשירותי דת מלאים והם יקבלו אותם במלואם. לקחתי פסק זמן מעולם הרבנות בו הנני מכהן 30 שנה לטובת עשייה ציבורית מתוך מטרה לתרום לשיפור שרותי הדת. לא באתי הנה להיות חלק ממערכת שתמשיך את מה שהיה נהוג עד כה. באתי לשנות ואני אשנה".