הממשלה העבירה 160 מיליון ש"ח עבור הבטחת הכנסה לחרדים

מה שכונה "קרן סיוע לאזרחים" התגלה כקרן סיוע לאברכים. 160 מליון ש"ח הועברו על-ידי הממשלה עבור הבטחת הכנסה לאברכים. הדיון בעניין הקרן האמורה לא פורסם בסדר היום לישיבת הממשלה ואף לא פורסם לאחר אישור ההחלטה.

גם 5000 סטודנטים יוכלו לזכות בהטבות הללו ובתנאי שיעמדו בתנאים הבאים:
א. בת זוג שאינה עובדת
ב. אי בעלות על דירה
ג. שלושה ילדים
ראוי לשאול מי הם הסטודנטים שעומדים בקריטריונים הללו.

בשבועות האחרונים ח"כ משה גפני קידם הצעות חוק עם מדיניות דומה, בהתאם להסכם הקואליציוני שנחתם עם כניסת מפלגתו, יהדות התורה, לקואליציה. ככל הנראה הצעות החוק הומרה בהחלטת הממשלה המדוברת.

ברגע האחרון השר ליצמן שינה קריטריון מרכזי לפיו נדרשות 40 שעות לימוד על מנת להיות זכאי להבטחת ההכנסה, ולא 45.