הממשלה החליטה על הקמת "וועדת שרים לעניין השוויון בנטל הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה". בראשות הוועדה יעמוד השר יעקב פרי – קראו את דבריו לאחר המינוי

"…מטרתנו היא להגיש לכנסת הצעת החוק לשוויון בנטל תוך 49 ימים…
אני מבטיח לכם כי הועדה בראשותי תביא לשולחן הכנסת חוק שיהווה בשורה אמתית לכל אזרחי ישראל- חילונים, חרדים וערבי."

"בישיבת הממשלה שהתקיימה היום הוחלט על הקמת "ועדת השרים לעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה", הועדה, אשר בראשותי, אמונה על גיבוש הצעת חוק ממשלתית חדשה שתחליף את חוק "טל", ותסדיר מחדש את גיוסם של המגזר החרדי ובני המיעוטים לשירות הצבאי והאזרחי. מטרתנו היא להגיש לכנסת הצעת החוק לשוויון בנטל תוך 49 ימים.
הרכב חברי הועדה שמינתה הממשלה כולל, בנוסף אלי, גם את שר הבטחון, משה (בוגי) יעלון, השר לביטחון פנים, יצחק אהרונוביץ', שר הבינוי והשיכון, אורי אריאל והשר להגנת הסביבה, עמיר פרץ.
בעוד קצת פחות מחודשיים נגיש את החוק לשוויון בנטל לכנסת, ועד אז צפויה לכולנו עבודה מרובה. הזמן הקצר העומד לרשותנו מחייב התגייסות מלאה של החברים בוועדה מחד, ומשרדי הממשלה הנוגעים בדבר מאידך. אני מבטיח לכם כי הועדה בראשותי תביא לשולחן הכנסת חוק שיהווה בשורה אמתית לכל אזרחי ישראל- חילונים, חרדים וערבי."

לידיעה המלאה בעמוד הפייסבוק של השר יעקב פרי