המדריך המקוצר לאמנת גביזון-מדן

נישואין אזרחיים, אבל גירושים דתיים | תחבורה ציבורית בשבת, אבל מרכולים וקניונים סגורים | גיורים לכל הזרמים, אבל כותל אורתודוקסי >> למה הם מתכוונים כשהם אומרים "אמנת גביזון מדן"? >> המדריך המקוצר של מכון על משמר הכנסת >>

המערכת הפוליטית שלנו סובלת משפה פוליטית תמציתית ומקוצרת. לחלק מהמפלגות אין מצע, אחרות מסכמות את הרעיונות בשמונה מילים, ובמפלגות רבות עברו להשתמש בשמות קוד. "גביזון מדן" הוא אחד מהם.

כדי לעשות סדר, גם עבור הציבור המצביע והמשפיע וגם עבור נבחרות הציבור והפוליטיקאים עצמם, הבאנו כאן את עיקרי אמנת גביזון מדן:

אמנת גביזון מדן היא הצעה לאמנה שתסדיר את יחסי הדת והמדינה בישראל. האמנה נועדה להחליף את 'הסטטוס-קוו' ביחסי דת ומדינה שליווה את ההסכמים הקואליציוניים בכל ממשלות ישראל מיום הקמתה ובלם כל שינוי. האמנה נכתבה בשנת 2000, על ידי פרופ' רות גביזון, ממייסדות האגודה לזכויות האזרח והרב יעקב מדן, מראשי ישיבת הר עציון. לאמנה אין תוקף חוקי, אך היא משמשת בסיס לדיונים והתבטאויות של פוליטיקאים רבים.

קראו, הגיבו, שתפו, הדפיסו והצטיידו לחוגי הבית במדריך המקוצר שלנו. יחד נייצר שיח רציני יותר ועמוק יותר בסוגיות דת ומדינה ולא נסתפק בסיסמאות.