הוועדה לפניות הציבור: דיון בנושא עיכוב פתיחת שנת הרחצה בחוף היחיד בתל אביב שבו קיימת הפרדה מגדרית (חוף דתי)

בתל אביב יש 13 חופים מוכרזים כאשר רק אחד מהם מוגדר כחוף דתי, משמע קיימת בו הפרדה מגדרית ורחצה נפרדת.
החוף המדובר הוא חוף נורדאו-שרתון, ובזמן קיום הוועדה הוא עדיין היה סגור וזואת על אף שהחלה עונת הרחצה בשנה המדוברת (2011).
סיבת העיכוב היא סערה חריגה שהתחוללה מספר חודשים קודם לכן בחוף ופגעה בתשתיות.
לדיון הוזמנו נציגים מעיריית תל אביב-יפו, ממשרד הפנים ומבקרים קבועים של החוף.

סדר היום: פניות ציבור לגבי החוף הנפרד בתל-אביב

פרוטוקול:

היו"ר אורי מקלב: שלום רב, אני מתכבד לפתוח את הישיבה בעניין פתיחת עונת הרחצה, וחוף נורדאו שרתון עדיין לא נפתח לרחצה. אנחנו יודעים שעונת הרחצה החלה זה מכבר, לפני כחודש, 5.5, אנחנו היום חודש לאחר מכן. בתל-אביב יש 13 חופים, למעלה מעשרה ודאי פועלים. החשיבות של פתיחת החוף הזה ברורה מאוד – הוא חוף כאחד החופים, אבל הוא גם ייחודי מאוד: הרחצה בו מתקיימת בנפרד, ומשכך יש אנשים שיכולים להגיע רק לחוף הזה. תל-אביב, מאז הקמתה יש דרישה לא מוטעה לחוף נפרד. נתון שהגיע לידי בימים האחרונים: 22 אחוז מסך כל התלמידים בתל-אביב לומדים בבתי הספר הדתיים והמוכרים שאינם רשמיים, דהיינו זה כמעט 12 אלף תלמידים – זה אינדיקציה לכמה צורכים. מעבר לזה, יש גם חוק, שצריכים להכשיר חוף אחד נפרד.   
הבנו שהיו עיכובים בעקבות סערה שהיתה בחורף. רצינו לבדוק, אם התאריך ידוע, מתי נפתחת עונת הרחצה, ולא הצלחתם לפתוח את החוף בזמן, מה היתה ההיערכות שלכם ומה היו העיכובים שלכם? מה קצב העבודה כיום? מה לוח הזמנים? מה קצב העבודה בשטח? אנשים דיווח לנו שפה שני עובדים, עובד אחד – לא עבודה אינטנסיבית. כמו כן, מה עושים בשלב הביניים? למה אי-אפשר בשלב הביניים, תוך כדי השיפוצים, גם להכשיר הקמת מתקנים? אחת הפניות שהגיעו אלינו, והגיעו פניות רבות בנושא – אותה תחנת ההצלה, הרי לא בונים אותה בשטח, מביאים אותה מוכנה – אפשר גם היום כבר להביא, כדי שיהיה פחות מסוכן, והמצילים יוכלו להיות בו. מעבר לכך, אנחנו רוצים גם לשמוע על אופן ההכשרה וההכנה של החוף, שההפרדה באמת תתקיים גם בדרך לחוף וגם בתוך החוף…   
…לאו דווקא דתיים משתמשים בו, חשוב לציין. יש הרבה גברים ונשים שמעוניינים בחוף הנפרד.

בן ציון חדש: נשים יותר מגברים, כך טוענת אשתי.   
עכשיו למעשה אין לנו חוף ואין שום שירותים, והחוף הוא מלא, וממשיכים ליהנות ממנו ללא שום שירותים, ללא מחיצה; אין מלתחות, אין מים, אין שירותים. אין מצילים – הם הלכו למציצים, וטוב להם שם. קשה להם אתנו: שמים חמישה מצילים על 3,000 או 4,000 איש – הם עובדים כמו חמורים, המצילים שם. זה החוף הכי קשה, כי הדתיים כולם במים; בחופים האחרים נמצאים בחוף, ובמים יש פחות אנשים. כאן, בחוף הזה, כולו מפוצץ. אני לא רואה אנשים שעובדים כל כך קשה כמו בחוף שלנו, ואת חטאיי אזכיר – הייתי בחופים אחרים, ראיתי והסתובבתי. הם עובדים הכי קשה…   
…מה שצריך לעשות עכשיו – סך הכול לקחת בד יוטה, לתחום את החוף הדתי מחוף מציצים, לפתוח את הקיר האחורי – הרי תחמו את אזור העבודות, וגם אין בעיה לעבוד כשאנשים נמצאים, ואנשים נמצאים שם, גם במציצים, והבאגר עובד חופשי, ושם אבנים ענקיות, ויש מצילים שם. אין שום בעיה להסתובב בחוף.

פנחס מנצר: אחרי דבריו של בן ציון אין הרבה מה להוסיף, ואני רוצה להתחיל בדברי שבח לעיריית תל-אביב, שהשכילה בעבר להעמיד את החוף לרשות המתרחצים גם בחורף, וזה למעשה שירות לאלה שצריכים את הים מטעמי בריאות או מכל סיבה – זה שירות נהדר. המתרחצים פיתחו יחסי רעות ממש הן עם המצילים, טוביה בראשם, שהיה ראש תחנת ההצלה, בין עם המפקחים, עם אילן. היחסים היו יחסים טובים, ולא היו חיכוכים בחוף.   
אני חוזר על הקריאה של קודמי, לפתוח את החוף מיידית לא לטווח של שלושת החודשים, כפי שהם מתכננים, בסוף חודש אב, אלא מייד להציב את גדרות היוטה, מייד לאפשר למצילים, אפילו תחת שמשייה, לפעול את פעולתם, ולהתחיל מחר בבוקר, פשוטו כמשמעו. להציב את בדי היוטה זה עבודה של מספר שעות.

היו"ר אורי מקלב: הייתי רוצה לשמוע ממך מה השיפורים שאתה חושב שצריך לעשות בחוף נורדאו.

פנחס מנצר: יש לעשות שיפורים שיתואמו עם משמרת הקודש והחינוך, על-ידי הרב בלוי. לדעתי, הרעיון היה מזמן לעשות גשר מגן העצמאות לתוך הים, כדי שלא יצטרכו לעבור בחוף שבו יש רשות מעבר לכל אחת ואחת, גם לנשים שעוברות שם בלבוש לא צנוע, בלשון המעטה, מלבד כל השיקולים שאודותם דיבר קודמי.

היו"ר אורי מקלב: אני גם קיבלתי פנייה בכתב מאנשים שונים, שמבקשים גם כן כיום, כשמשפצים את החוף, להגביה את המחיצה שעוברת בגן העצמאות בקטעים מסוימים, באופן דקורטיבי, כמובן, כדי שהעוברים לחוף לא ייתקלו במראות שאינם רוצים להיקלע אליהם, וגם המחיצה בתוך הים, כיוון שהחוף הזה הוא רדוד בהתחלתו, והוא נהיה עמוק יותר רק ממרחק גדול, ושם המחיצה כבר לא קיימת, כלומר היא קיימת לאורך מרחק מסוים, שכולו רדוד מאוד, ובחלק העמוק לא קיימת כלל מחיצה. אם נאריך את המחיצה יותר, זה ישדרג את החוף מבחינת החוף הנפרד.   
…הייתי רוצה לשמוע ממך מה השיפורים שאתה חושב שצריך לעשות בחוף נורדאו.

פנחס מנצר: יש לעשות שיפורים שיתואמו עם משמרת הקודש והחינוך, על-ידי הרב בלוי. לדעתי, הרעיון היה מזמן לעשות גשר מגן העצמאות לתוך הים, כדי שלא יצטרכו לעבור בחוף שבו יש רשות מעבר לכל אחת ואחת, גם לנשים שעוברות שם בלבוש לא צנוע, בלשון המעטה, מלבד כל השיקולים שאודותם דיבר קודמי.

היו"ר אורי מקלב: אני גם קיבלתי פנייה בכתב מאנשים שונים, שמבקשים גם כן כיום, כשמשפצים את החוף, להגביה את המחיצה שעוברת בגן העצמאות בקטעים מסוימים, באופן דקורטיבי, כמובן, כדי שהעוברים לחוף לא ייתקלו במראות שאינם רוצים להיקלע אליהם, וגם המחיצה בתוך הים, כיוון שהחוף הזה הוא רדוד בהתחלתו, והוא נהיה עמוק יותר רק ממרחק גדול, ושם המחיצה כבר לא קיימת, כלומר היא קיימת לאורך מרחק מסוים, שכולו רדוד מאוד, ובחלק העמוק לא קיימת כלל מחיצה. אם נאריך את המחיצה יותר, זה ישדרג את החוף מבחינת החוף הנפרד…   
…הסערה פגעה דווקא בחופים האלה?

בן ציון חדש: בעיקר בחוף הזה.

שלום ונטורה (מנהל בקרה ואיכות, עיריית תל-אביב-יפו): הנזקים היו מאוד גדולים גם לתשתיות וגם למבנים, ומבנה או גדרות או מלתחות או תשתיות זה דבר שמעבר להיבט החוקי של עד שיוצרים את ההתקשרויות המתאימות ואת התקציב המתאים שמזרימים לכל פעולה, זה גם לוקח זמן – לבנות מבנים, לבנות יסודות, לבנות מלתחות, לתכנן או להחזיר את התכנון למה שהיה, בתקופה שהיא יחסית קצרה, מספר חודשים – לטעמי או לטעם אנשים מקצועיים אחרים, זה סביר – זו לא פעולה שארכה שנים; הסערה היתה בדצמבר-ינואר.

היו"ר אורי מקלב: אין ספק, יש רק מילות הערכה לעיריית תל-אביב, לאגף שלכם, לאנשים שפועלים, על מה שאתם משקיעים בחוף. מבקשים שיפור, אני חושב שגם יש לכם נכונות, גם נגיע לזה, אבל אין לנו ויכוח על רמת העיקרון.   
אנחנו היום מלינים על הביצוע, שלוקח זמן, כשיש תאריך יעד על ציר של פתיחת עונת הרחצה. אני החזקתי תיק חינוך בעיריית ירושלים כמה וכמה שנים. אני יודע מה היה בשבילי 1 בספטמבר, מה העירייה עשתה כדי לפתוח את שנת הלימודים בזמן. אני בטוח שגם אצלכם, מה אתם עושים כדי לפתוח – תאריך יעד זה ראש השנה – יש ראש השנה לאילנות, יש ראש השנה לשנים, ויש ראש השנה לחופים, שזה 5 במאי או התאריך שקבעתם אותו. יש הרגשה שהיתה פה סחבת מסוימת. חשוב שתאמר מה סיבות העיכוב, אבל אנחנו רוצים לשמוע עכשיו על העתיד ועל ההווה – מה תאריך היעד שלכם לפתוח את החוף, מה אתם עושים בשלב הביניים.

שלום ונטורה: 5 במאי, א' באייר, פתיחת עונת הרחצה, הוא תאריך ידוע מראש; הסערה הפתיעה אותנו, ואם היא לא היתה, אין ספק שהחוף היה מוכן מראש בצורה מיטבית לקליטת כל המשתמשים. הסערה שינתה את כללי המשחק. זה דבר לא שגרתי, סערה בהיקפים האלה. היו סערות בתל-אביב, אבל הסערה שהיתה השנה היתה יוצאת דופן.   
על-פי תוכנית לוח הזמנים של החברה שמשקמת את החוף, הובטח לנו שעד סוף חודש יוני הנוכחי, התשתיות יסתיימו. מכיוון שתחנת ההצלה הוקמה היום, סביר להניח שגם היא תהיה מוכנה מבחינת התשתיות. אשר תכף ירחיב על מה נדרש לגבי קבלת ההיתר, להכריז על החוף ולהפעיל אותו מחדש. זה לוח הזמנים שאנחנו יודעים עליו, ואנחנו שואפים אליו, ואנחנו דוחפים לקדם אותו.

היו"ר אורי מקלב: כלומר 1 ביולי זה עדיין לא תאריך פתיחת החוף?

שלום ונטורה: התאריך המתוכנן הוא סוף החודש הנוכחי או לקראת סוף החודש הנוכחי לפתיחה. תשתיות – דהיינו שאפשר יהיה להשתמש בכל שירותי החוף.   
אשר גרנר (ראש אגף לרישוי עסקים ואתרי רחצה, משרד הפנים):   
אנחנו, על-פי חוק הסדרת מקומות רחצה, לא מאפשרים לפתוח חוף אם אין המתקנים בהיבט הביטוחי. צוין פה גם שאפשר לשבת על החוף. ברגע שאתה שם משהו, וקורה לאנשים, ויש תביעה, האחריות היא גם על משרד הפנים וגם על הרשות המקומית, ואנחנו משלמים מיליונים בעיקרון של הכיס העמוק על כל אלה שתבעו, כי הם לא ממושמעים. לכן, מבחינתנו, אם החוף לא מוכן עם המתקנים הנדרשים, לא נאפשר פתיחת חוף.
היו"ר אורי מקלב:   
עיריית תלך-אביב יודעת מה הדרישות שלך היום?

אשר גרנר: ברגע שעיריית תל-אביב מוכנה בו ביום, בו ביום יהיה לה אישור; אנחנו לא נעכב את עיריית תל-אביב בשום דבר בהיבט הפרוצדוראלי, לכן אנחנו יד ביד בתחום הזה, ויש מספר דברים מאוד מהותיים כמו תחנת הצלה, שזה, מבחינתנו, מחייב, כמו מצילים, כמו ציוד ההצלה, רמקולים, צריך תחנת עזרה ראשונה, צריך מלתחות. אם לא נאפשר, אנחנו לא נסכן את האנשים היקרים שבאים לים, כי החשיבות של חיי אדם יותר מכל דבר אחר…   
…לצורך העניין, ואני חושב שהציבור הדתי צריך להודות שהחליטו פרנסי העיר להכין להם חוף לדוגמה, חוף חבל על הזמן בהיבט הזה, עם כל הנזקים שמשקיעים בו. הם החליטו להרוס הכול, ולבנות הכול מחדש. בעניין הזה מגיע להם כל הכבוד. היו עוד כמה שיקולים – בין המצרים, ל"ג בעומר, אז אנשים לא הגיעו לחוף, לצורך העניין, ולכן בעניין השיקול, שעכשיו הם יכולים לסגור, זה הזמן שלא כולם מגיעים לחוף, וזה מי כמוכם יודעים.   
הזמן של להקים חוף חדש, עם כל הדברים האלה, זה לוקח הרבה זמן. אדוני יודע שרק חברה אחת זכתה בהקמת תחנות הצלחה, דרך מרכז השלטון המקומי. אם נהרסו כל כך הרבה חופים, הוא לא יכול לעשות 8 או 20 תחנות בבת אחת; יש פה סוגיות שהן בעיות מבניות.

שלום ונטורה: …אני רוצה לציין בשולי הדברים שלקוחות, תושבים, אזרחים שמתקשרים אלינו – אנחנו גם מפנים אותם לחופים לחלופיים. תל-אביב זה לא אילת; יש חוף דתיים בבת-ים ובראשון לציון ובהרצליה, כלומר עדיין אנחנו נמצאים במתחם סבירות של נסיעה, גם נותנים פתרונות זמניים לציבור הזה, לאלה שלא יודעים, לאפשר להם את ההנאה מהים בתקופה הקשה הזו. זה מה שאנחנו יכולים לעשות, ונעשה כמיטב יכולתנו.

היו"ר אורי מקלב: אני מסכם: אני מבקש מכם להעביר לממונים עליכם וגם לאחראי, אנחנו גם נפנה במכתב למנכ"ל, לראש העיר, שאנחנו מעריכים את מה שנעשה, אבל אנחנו היום נמצאים ב-5.6, אנחנו קרובים מאוד ל-1 ביולי, אנחנו כבר בפתחה של הרחצה, והחוף לא מסודר. אנחנו מבקשים שיעשו כל מאמץ כדי לפתוח את החוף בזמן ביעד שאתם קבעתם – אני לא יכול להגיד לכם שמחר, אבל קבעתם לכם ה-1, אבל עד ה-1 שזה יהיה – אם צריך לתגבר את הצוות, את העובדים, צריך לפתור בעיות שמתעוררות, לעשות אסיפה של כל מי שצריך, האחראי, כדי לפתוח, כולל עם אשר כדי שנגיע לשלב הזה.   
במקביל, אני רוצה מכם, לבדוק מה העלויות, לעשות בינתיים את הדבר המינימלי, את המחיצה של היוטה, כשלב ביניים בכזה סדר גודל. עיריית תל-אביב, שיודעים לבצע דברים גדולים, אצלנו יש פתגם ביידיש, והתרגום בעברית הוא פחות מוצלח – עד בית המרזח, גם כן צריך כוסית של וויסקי. אי-אפשר לחכות עד שם…
… זו הזדמנות גם לבקש, בגינה עצמה, במעבר שעשיתם בגן העצמאות, להגביה במקומות המסוימים את המחיצה, ולבדוק גם את המחיצה בתוך הים. לטענת בן ציון, עומק המחיצה התקצר, ואם כבר עושים את זה, לבדוק עוד תוספת כדי להאריך את המחיצה… 
…עוד שאלה לגבי המצלמות, כפי שהתפרסם בעיתון, שאמורים להתקין בחופים, מילה אחת שתגיד באופן כללי וגם על החוף – האם מדובר גם בחוף הזה, ואם כן, גם אם זה מצלמות ביטחון, עצם המצלמה אצל האנשים האלה, יש להם בעיה עם זה.

שלום ונטורה: ככל שאני יודע, יש כוונה לרשת את החופים לצורכי ביטחון; כרגע מרושתים שני חופים, הם מצולמים, שזה אזור תל-ברוך וחוף ירושלים. כמו שאתם יודעים, הרצח שקרה באזור תל-ברוך, וחוף ירושלים, שהוא יחסית חוף קצת קשה יותר, ולכן זו דרישת המשטרה, ואנחנו פועלים כך. זה מוכיח את עצמו, ולכן רוצים לרשת יותר ויותר חופים.   
לגבי החוף הנפרד, זו סוגייה שאיני יודע לתת עליה תשובה, אבל היא תועבר הלאה ותוצף בפני הגורמים הרלוונטיים, שיקבלו על זה החלטה.

היו"ר אורי מקלב: המטרה שלי בישיבה הזאת, לפתוח את החוף כמה שיותר מהר, שלא יהיו עיכובים, גם אם צריך היערכות, שיעמדו בתאריך היעד. גם ביקשתי למצוא בזמן – הבאתי את המשל, שעד ה-1 אפשר יהיה לעשות, במידת האפשר. מעבר לכך, דיברנו על שיפור ההפרדה גם בדרך וגם בחוף הים, ולנושא המצלמות קיבלנו תשובה.

פנחס מנצר: גם גשר לשקול לעשות.

היו"ר אורי מקלב: נכון, זה השלב הארוך היותר, לא המיידי, אבל נעלה את הנושא הזה בישיבות מורחבות יותר. תודה רבה, הישיבה נעולה.