ההסכמים הקואלציונים שנחתמו עם סיעת "יש עתיד" – כל סוגיות חופש הדת נותרו בחוץ

ההסכמים הקואלציונים נחתמו ואילו סוגיות רבות הקשורות לדת ומדינה נשארו בחוץ.
אחת הסוגייות הבולטות היא סוגיית הנישואים האזרחיים/ברית הזוגיות. ראש מפלגת "יש עתיד" ח"כ יאיר לפיד, התחייב קבל עם ועדה, על מספר במות במהלך קמפיין הבחירות, לעשות ככל שביכולתו לקדם את את האפשרות לנישואים אזרחיים במדינת ישראל, אך ברגע האמת נזנחה סוגיה זו מאחור. מדובר בסוגייה מהותית, הנוגעת למעמדם האישי של מאות אלפי אזרחים ואזרחיות במדינת ישראל.
(ח"כ יאיר לפיד: "אעשה כל שביכולתי כדי לקיים נישואים אזרחיים וכדי להעניק שוויון מלא לכל הזרמים ביהדות" לצפייה לחץ/י כאן)

בידיעה זו תוכלו לעיין באופן ממוקד בסעיפים מתוך ההסכם הקואלציוני של מפלגת "יש עתיד" הרלוונטים לסוגיות של דת ומדינה.

לקריאת ההסכם הקואלציוני המלא, ניתן ללחוץ כאן.


נשיאה בנטל:

17. הצדדים יגרמו לכך שכל מרכיבי הקואליציה יתמכו בכל הצעת חוק, תקנות או כללים משלימים על פי המתווה האמור. שרי הממשלה יפעלו, כל אחד בתחומו, לשם יישום הצעת החוק וביצועה הלכה למעשה.

18. עם כינון הממשלה תוקם ועדת שרים בראשות שר מסיעת "יש עתיד" שתורכב מכל מרכיבי הקואליציה במטרה להעביר את חוק השוויון בנטל. וועדת השרים תגיש בתוך 45 ימים מיום הקמת הממשלה את הצעת החוק בנושא. הצעת החוק תעבור במליאת הממשלה לפני הגשת תקציב 2013 לכנסת. ועדת שרים זו תפעל כוועדת מעקב על ביצוע החוק והתקדמות התהליך במהלך כל כהונת הממשלה.

19. להשלמה מהירה של הליכי החקיקה תוקם בכנסת ועדה מיוחדת, או ועדת משנה של ועדת חוץ וביטחון אשר בראשה יעמוד נציג יש עתיד. ההכרעה איזו ועדה תשלים את הליכי החקיקה תהיה בסמכות יו"ר יש עתיד ולאחר היוועצות עם ראש הממשלה ויו"ר הכנסת.

חינוך:

20. הממשלה תפעל ליישום מנגנון לתקצוב דיפרנציאלי על פי מסקנות ועדת שושני, במהלך חמש שנים, תוך שמירה על מסגרת התקציב הכוללת.

22. שר החינוך יגבש תוך שישה חודשים מיום כינון הממשלה תכנית לימודי יסוד במערכת החינוך (לימודי ליב"ה) המחייבת את כלל ילדי ישראל. מבלי לפגוע באמור, התכנית לא תפגע בזכותן של קהילות ייחודיות לגבש בנוסף תכניות לימודים המשקפות את אורחות חייהם. התוכנית תופעל שנתיים מיום אישורה. התוכנית תכלול את החקיקה הנדרשת לשם ביצועה והממשלה תפעל לשם העברת החוקים בכנסת בהצעת חוק ממשלתית במהירות המרבית.

23. על פי מסקנות ועדת טרכטנברג ('תלמידי חו"ל') יבוטל הקריטריון המאפשר תמיכה במוסדות תורניים עבור לימודיו של תלמיד שאינו בעל אזרחות ישראלית, או שאינו תושב קבע בישראל.

25.    בתוך 60 ימים מכינון הממשלה יתוקן הסעיף בחוק הביטוח הלאומי הקובע תשלום מזערי בגין ביטוח בריאות וביטוח לאומי בסך 121 ₪ לחודש לתלמיד ישיבה, כך שסעיף זה יוגבל למשך 7 שנים בלבד, לאחר מיצוי הזכאות, יעמדו שיעור דמי ביטוח הבריאות והביטוח הלאומי על השיעור המשולם על שכר המינימום במשק.

יהדות, מדינה וציונות:

27. הממשלה תפעל להעמקת תחושת ההזדהות הציונית בקרב אזרחי ישראל בכלל ובמערכת החינוך בפרט.

28. הממשלה תפעל להפיכת שירותי הדת נגישים ומסבירי פנים לכל אזרח.

29. הממשלה תפעל בחריפות כנגד כל תופעה של החרמה או סנקציות כלפי המדינה ו/או מוסדותיה, בארץ או בחו"ל.

30. המדינה תפעל בנחישות להגן על אנשי כוחות הביטחון ועל נציגיה הרשמיים מפני שימוש בהליכים משפטיים נגדם בחו"ל בשל פעילותם.

קידום קבוצות ומגזרים:

44. הממשלה תטפל בסוגיית הדרת הנשים ותבחן שימוש בכלים משפטיים למניעתה במרחב הציבורי.

שונות:

54. עם הגשת התקציב, יגבש שר האוצר תכנית לשילוב הדרגתי של קריטריון "מיצוי כושר השתכרות", לכל הטבה או הנחה או פטור המעניקים משרדי ממשלה.

להסכם הקואלציוני המלא של מפלגת "יש עתיד" לחץ/י כאן.