דת ומדינה בהסכמים הקואליציוניים לקראת ממשלת ישראל ה-35

בתאריך 13.5.20, ערב הקמת ממשלת ישראל ה-35, נחתמו ההסכמים הקואליציוניים בין הסיעות השונות המרכיבות של הקואליציה, בהם סעיפים הנוגעים לדת ומדינה.

בקווי הייסוד של הממשלה נכתב כך:

"הממשלה תפעל כדי לשמור על צביונה היהודי והדמוקרטי של המדינה. הממשלה תדאג כי מתוך זיקה למורשת ישראל ישמר אופיה היהודי של המדינה, וכן תכבד את הדתות ואת המסורות של בני הדתות השונות בהתאם לערכי מגילת העצמאות."

סעיפי דת ומדינה בהסכם הקואליציוני אשר נחתם בין סיעת הליכוד לסיעת ש"ס ויהדות התורה:

סעיף 6: "יגבשו עמדה משותפת בעניין חוקי תקציב המדינה שידרש בזמן כהונת הכנסת ה-23… תקציב האגף למוסדות תורניים ייכנס לבסיס התקציב".

סעיף 8:  "יישמר הסטאטוס קוו בנושאי דת ומדינה כפי שהיה מקובל זה עשרות שנים בישראל. הממשלה תעשה לכבד את השבת ואת מועדי ישראל ששמרו את קיומנו כעם. אם יהיה שינוי שיפגע בסטאטוס קוו, יפעלו ראש הממשלה ו"גוש הליכוד" ביחד ובמחוייבות הדדית לתיקון הפגיעה על מנת לשמר את הסטאטוס קוו".

סעיף 9: "לא תינתן הסכמת נציג הליכוד המשמש כמ"מ יו"ר וועדת השרים לחקיקה, לקידום חקיקה ממשלתית או פרטית אשר יש בה משום שינוי בסטאטוס קוו בנושאי דת ומדינה מלבד מה שהוסכם עליו במפורס בסעיף 24 להסכם הקואליציוני הראשי (חוק להסדרת מעמדם של בני הישיבות)".

סעיף 10: "עם כינון הממשלה, יחוקק חוק להסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות על פי הצעת משרד הביטחון וצה"ל, עם התיקונים הנדרשים נוכח ההכרה בחשיבות לימוד התורה כאשר הממשלה תפעל ברוח המדיניות שבמדינת ישראל לא יגבילו את מכסת לומדי התורה".

"חרף האמור לעיל, לאחר חקיקת חוק הגיוס האמור, תגבש הממשלה להצעת שר הביטחון חוק חדש ומקיף בדבר גיוס לצה"ל ושירות לאומי בהתאם למתווה רחב ועדכני התואם את צרכי החברה בישראל על גווניה ורבדיה בהסכמת סיעות הקואליציה".

"היה ותהיה פגיעה מכל סיבה שהיא, לאחר חקיקת חוק הגיוס בהסכמה האמורה, יפעלו ראש הממשלה וגוש הליכוד ביחד ובמחוייבות הדדית לתיקון הפגיעה,וזאת נוכח ההכרה בחשיבות לימוד התורה, כאשר הממשלה תפעל ברוח המדיניות שבמדינת ישראל לא יגבילו את מכסת לומדי התורה"

סעיף 13: סיעת ש"ס תחזיק במשרד הפנים, משרד הפריפריה, המשרד לשירותי דת וסגנות שר האוצר. סיעת יהדות התורה תחזיק במשרד הבינוי והשיכון, וסגנות שרים במשרדי התחבורה והחינוך.

סעיף 15: סיעת ש"ס תחזיק בראשות וועדת העליה הקליטה והתפוצות, החל מהחודש ה-19 ועד לחודש ה-36 לכהונת הממשלה. סיעת יהדות התורה תקבל את ראשות וועדת החוקה חוק ומשפט למשך המחצית הראשונה של כהונת הממשלה

סעיף 17: שר מטעם ש"ס יכהן כיו"ר הוועדה למינוי דיינים. סיעת ש"ס מתחייבת, כי ישמר בקפדנות הנוהג הקיים ביחס למינוי דיינים מכל המגזרים והקהלים באופן שוויוני. חבר כנסת מטעם סיעת יהדות התורה יכהן כחבר בוועדה למינוי דייינים.

סעיפי דת ומדינה בהסכם הקואליציוני אשר נחתם בין סיעת כחול לבן וסיעת העבודה:

סעיף 24: "הצדדים יפעלו לתת מענה בסיוע כלכלי לזוגות חד מיניים לצורך הליך פונדקאות בחוץ לארץ בהובלת שר הרווחה (שמולי)"

מתוך הנספח:

הצדדים יפעלו להקצות תקציב בסך 30 מש"ח לפיתוח זהות יהדות ישראלית.

הצדדים יפעלו להגדיל את התקציב לתקנת קהילה עירונית מתחדשת על סך של 6 מש"ח.

הצדדים יפעלו להעלאת כלל היהודים הממתינים לעליה באתיופיה בהתאם להחלטת הממשלה בנושא משנת 2015 ,בפרק זמן של כשנה.

 

לקריאת ההסכמים המלאים: