דיון בנושא יישום חוק בתי דין רבניים, וועדת חוק, חוקה ומשפט.

יום ד', 06/01/2021, התקיים דיון בוועדת חוק, חוקה ומשפט ביישום חוק בתי הדין הרבניים. נציגי בתי הדין הרבניים הציגו לוועדה נתוני בתי הדין בנושא: כמות התיקים שנפתחו, זמני הטיפול, אופן הטיפול, המטרה לפתיחת התיקים, כמות הדיינים העוסקים במלאכה ועוד.

ואילו הם הנתונים שהציגו נציגי בתי הדין הרבניים בנושא תביעות גירושין:

"בין השנים 2020-2018 נפתחו 277,511 תיקים. 15% מתוך אותם תיקים הם תיקי גירושין. תיקי הגירושין מתחלקים: סך כל תיקי הגירושין שטופלו בבתי הדין 42,273 כשהם מתחלקים עוד הפעם לפעמיים: יש תיקים שנפתחו עברו תביעת גירושין שהם התיקים הקשים, זה 27% שזה 11,606 תיקים שנפתחו ב-3 שנים.

כ- 73% מתוך אותם תיקי גירושין, 30,667 תיקים גם מתחלקים ל-2: לכמות התיקים שנפתחו עבור בקשה משותפת לגירושין, לבין כמות התיקים שנפתחו עבור אישור הסכם גירושין. אלה שתי פרוצדורות משפטיות שכל אחת היא הליך בפני עצמו."

יו"ר הוועדה חה"כ גלעד קריב (מפלגת העבודה) פתח את הדיון כך:

"יש חובה על בתי הדין רבניים לתת מענה למצוקתן של נשים רבות ולבני הזוג ככלל. אנחנו הכרזנו והצהרנו בוועדה, שהסוגיה של שוויון מגדרי ודיני משפחה ולפתור מחלוקות מבני זוג בהבנה ועל הסוגיות של המערכת המשפחתית יעמדו בראש סדר עדיפויות הוועדה. הדברים יבואו לידי ביטוי באופן אינטנסיבי במושב הזה. ואציג בקרוב מפת דרכים בסוגיות הללו. מקווה לשיתוף פעולה פורה עם הנהלת רבני בתי הדין הרבניים."

ולאחר מכן התייחס לנתונים:

"חייבים להטיל זרקור לתופעה של סרבנות גט. התפקיד שלנו הוא לוודא שאתם משתמשים בכל הכלים לסרבנות גט חדשה, עיקובי גט. אני שואל את עצמי האם נדרש תיקוני חקיקה. קיימים אלפי תיקים שמעל שנתיים דנים בפירוק הנישואין ולא מתקבלת שום החלטה. אתה לא תאמלל אנשים שנתיים ותוריד את אחד הצדדים על הברכיים, עם סנקציות כלכליות על הצד החלש כלכלית."

גם חה"כ בני בגין (תקווה חדשה) התייחס לדברים והוסיף נימה אישית:

"ההסכמות של האישה להסדרים כלכליים לפעמים באים מתוך מצוקה שההליך יהיה מהר שהיא תקבל גט ובעלה יעזוב את הבית. אחד מהישגי בתור טוען רבני זה השגת גט לאישה שסורבה. צריך להיזהר מזריזות בהגעה להסדר הכלכלי."

חה"כ אורי מקלב (יהדות התורה ) התייחס לנתונים והביע שביעות רצון מהטיפול בסרבני הגט:

"אני חושב שבנושא הסרבנים אנחנו רואים באמת צמידות ומוטיבציה מוגברת ואנחנו רואים שהתוצאות הן גם בשטח. והמספר הזה באופן יחסי הוא לא מספר גדול. כאן יוצאת הקריאה: מספר סרבני הגט הוא מספר קטן מאוד ולא כפי הדימוי שיש להם בציבור, בעיתונות ובתקשורת."

ארגוני הנשים שהשתתפו בדיון הביעו ביקורת כנגד הנתונים.

מרכז רקמן לקידום מעמד האישה:

השאלה שמונחת על השולחן היא ההגדרה, סרבנות הגט המהותית מתחילה הרבה לפני חיוב הגט, על פי הנתונים קל לראות שיש 10 אחוז מהתיקים שנמשכים מעל שנתיים וזה לא כולל את תיקי העגינות ותיקי שלום הבית, שלעיתים צד אחד רוצה להתגרש אבל המערכת החליטה שקיים שלום בית. המקרים הרבה יותר גדולים מהמספרים שהוצגו פה. לצערי הרב בניגוד למה שאמר פה חה"כ אורי מקלב לא כל הרכבי בנתי הדין חותרים לגירושים. רק לאחר העמדת תנאים כלכלים או אחרים יכולה להיות הסכמה.

מרכז צדק לנשים:

"רציתי לדבר במקור על המניפולציה של המספרים, אך לאור מגבלת הזמן יש לי שתי הערות בנושא, אני מצטערת שהנתונים של אלה הנוכחים בוועדה ויכולים לדבר הם נתונים כמותיים. אם היה דרך לעשות מחקר איכותני היה ניתן להבהיר את הבעיות הרציניות בתוך הבית הדין הרבני והגישה של הדיינים. אישה שהייתה בבית לנשים מוכות ובית הדין לחץ עליה לחזור לבית בקרבת בעלה ואז היא  קיבלה גט או אישה שנאלצה לוותר על משמורת על ילדיה ורק אז קיבלה גט."

לדיון המלא לחצו כאן

שינוי גודל גופנים