דיון בועדת חוקה: ייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי

בתאריך 29.11.2016 התקיים בועדת החוקה דיון בנושא הצעת החוק של חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב (יהדות התורה) בעניין ייצוג הולם של בני האוכלוסייה החרדית ושל עולים חדשים בשירות הציבורי. בעקבות התנגדות משרד המשפטים לחקיקה בנושא המתבססת על יסוד אפלייה מתקנת הוחלט לאשר את הצעת החוק בכפוף להבאתה לדיון נוסף בועדה.
לטענת משרד המשפטים- אין כאן בעיית אפליה דווקא, אלא סיבות פנימיות הקשורות בקהילה החרדית שבעטיין אין לחרדים ייצוג הולם בשירות הציבורי.
 

להלן לקט התבטאויות מתוך הועדה:


ח"כ משה גפני (יהדות התורה): "יש קבוצה אחת באוכלוסייה שמבחינת הייצוג שלה באוכלוסייה אינה מספקת. זהו החוק הכי צודק שיכול להיות מבחינת העדפה מתקנת, כל הקבוצות האחרות נמצאת בחקיקה. החוק הזה ישקיט את המצפון של כולנו, צריך את ההעדפה המתקנת".

ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה): אין עוד מגזר שיכול להוכיח בצורה ישירה שיש אפלייה כמו המגזר החרדי. כבר כשרואים בראיון עבודה מישהו עם זקן, שוללים אותו, זה קורה בגלל דימויים […] יש בזה מסר הצהרתי […] יש חשיבות מאוד ברורה שזאת לא רק הצהרה, אלא גם דבר מעשי.

ח"כ יעקב אשר (יהדות התורה), בתגובה להצעה המרוככת של רון צור, ראש מטה יישום הרפורמה בנציבות שירות המדינה, לפתיחת משרות ייעודיות לציבור החרדי: "אף אחד לא יגיד לנו איפה אנחנו חיים ובמה נעבוד".

ח"כ מנואל טרכטנברג (המחנה הציוני) : דרוש תיקון חקיקה במגזר הציבורי, אחרת השירות הציבורי לא ייפתח בפני חרדים. יש צורך בחקיקה בגלל שחרדים נתקלים בקשיים רבים גם בשוק הציבורי וגם בפרטי. […] צריך לעשות מעשה, יש קושי משפטי, אפשר לשבת ולפתור את הקושי המשפטי הזה".

ח"כ אוסמה סעדי (יהדות התורה): "נכון שבשנת 2000 הוכנס התיקון של ייצוג הולם לערבים. עד עכשיו לא הוחל התיקון הזה. צריך הצעה חלופית סעיף 15 ב שייקבע את אותן הוראות בסעיף ייצוג ההולם, לעומת הסעיף של העדפת אחד מול אחד, וגם הקצאת תקנים".

במהלך הדיון נציגי משרד המשפטים העלו הסתייגות מנוסח החוק שהוצע בפני הועדה אשר יוצר אפליה באופן מכוון, ולפיכך פוגע בעקרון השיוויון ומעורר קושי משפטי וחוקתי. לדבריהם אפלייה מתקנת מוצדקת רק במציאות שבה מדובר בקבוצה הסובלת מתת-ייצוג כתוצאה מאפלייה. נציגי המשרד טענו כי במקרה הנידון, וועדה מקצועית הגיעה למסקנה כי תת-הייצוג של המגזר החרדי במוסדות שירות המדינה נובע מסיבות אחרות, פנימיות למגזר זה.

נציג משרד המשפטים: "הממשלה החליטה שהיא תומכת במהלך חקיקה שיתמודד עם התופעה הזו [חוסר ייצוג לחרדים בשירות המדינה ה.ע] […] נקודת המפתח לכך היא בהבנה של הנסיבות או המקורות לכך שיש את אותו תת-ייצוג. ישנה בעיה עם התיקון המוצע לחוק, אנחנו מתקשים לראות איך הוא עומד במבחן החוקתי".
נוסח הצעת החוק עבר תחת מספר הסתייגויות, ולפיכך הוא עתיד לחזור לדיון נוסף בועדת החוקה.

לעיון בהצעת החוק שהאושרה בקריאה ראשונה במליאת הכנסת