דיון בועדה להנגשת המידע הממשלתי וושקיפותו לציבור, בנושא תקצוב ארגוני היהדות הפלורליסטית. יו"ר הועדה, ח"כ סתיו שפיר: "איך זה יכול להיות שכאשר משרד החינוך רואה שרק 4% מהתקציב הולך לארגוני

הדברים נאמרו היום (יום ב', 1/2/16) במסגרת דיון בועדה המיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור, בראשות ח"כ סתיו שפיר ("המחנה הציוני").
כותרת הדיון היתה "סתירות בדיווחי משרד החינוך לגבי ספר האזרחות החדש, הרפורמה בסל התרבות ותקצוב ארגוני יהדות פלורליסטית". ח"כ שפיר עימתה את נציגי משרד החינוך עם הסתירות, אך הנציגים שהמשרד בחר לשלוח לא היו בקיאים בפרטים ולא השיבו לשאלותיה בצורה מספקת.
אנו מביאים את עיקרי הדברים שעסקו בתקצוב ארגוני היהדות הפלורליסטית.  

להלן עיקרי הדברים שנאמרו בועדה. כפי שניתן לראות, לשאלותיה הנוקבות של ח"כ שפיר מתקבלות תגובות פושרות ובעיקר מתחמקות. קראו בעצמכם/ן.

ח"כ שפיר: "כעת נעבור לדיון בנושא הארגונים ליהדות פלורליסטית. מה תקציבם?"

נציגת משרד החינוך: "אין תקצוב לארגוני יהדות פלורליסטים. ישנם מבחני תמיכה במשרד החינוך לפיהם מחליטים כיצד לתקצב. כל עמותה, לא משנה מה הזהות שלה, שעומדת במבחני התמיכה- נתמכת."

ח"כ שפיר: "כמה ארגונים פנו אליכם שעוסקים ביהדות פלורליסטית, תחלקי לי אותם לפי זרמים."

נציגת משרד החינוך: "מעולם לא חילקנו לפי זרם."

ח"כ שפיר: "כמה ארגונים שתומכים ביהדות פלורליסטית מקבלים תמיכה? יש את התקנה ליהדות מתחדשת."

נציגת משרד החינוך: "יש תקנה שלא יצאה לפועל. יש מבחן תמיכה שהתחילו לגבש ויצא להערות הציבור. לאחר קבלת הערות הציבור הוא לא התקדם כי נכנסנו לתקופת בחירות."

ח"כ שפיר: "יש תקנה. כלומר 16.5 מיליון שקלים מתוך 290 מיליון שמופנים לתרבות יהודית, לא הופנו מעולם. אני שואלת, סך התקציבים שמופנים למפעלים שעוסקים בתרבות ובזהות יהודית, מהו סך התקציבים?"

נציגת משרד החינוך: "כל הנושאים שהעלית הם לא בתכנית אחת. יש לנו עמותות שנתמכות: סנונית, מכון שכטר, מרכז הרצוג, בינה, אלול – כל אלה בסך של 1.35 מיליון ש"ח."

ח"כ שפיר: "6 ארגונים פלורליסטיים נתמכו כולם ביחד ב1.35 מיליון?"

נציגת משרד החינוך: "הסכום הזה הוא מתוך תקנה שכלל התקציב שלה הוא 6,618,000. הסכום בו הם נתמכים הוא נמוך יחסית – זו פונקציה של פעילות. זה מתחלק באופן יחסי ושוויוני."

ח"כ שפיר: "מה הקריטריונים שלפיהם קובעים את הפעילות? (נציגת משרד החינוך ענתה כי הם שקופים ומפורסמים) חלק מהארגונים האלה אם אני לא טועה אסור להם לקבל תמיכה כפולה. יכול להיות שארגון מקבל תמיכה נוספת ממשרד הדתות או ממשרד החקלאות?(…) מה קרה לתקנת ההתחדשות היהודית? למה החליטו לא לקדם אותה?"

נציגת משרד החינוך: "החליטו לא לקדם אותה, בהתאם למדיניות."

ח"כ שפיר: "מהי המדיניות?"

נציגת משרד החינוך: "תקנת תמיכה שהיא לפי מבחן התמיכה. הוא העדיף מפעלי תמיכה בזהות יהודית."

ח"כ שפיר: "כל הכסף שהיה בתקנה הזו בתכנון עבר לארגונים אחרים שלא היו תחת אותה תקנה? האם 16.5 מיליון שקלים האלה עברו לתקנה אחרת או לארגונים אחרים?"

נציגת משרד החינוך: "מדובר בתקנה שהיתה אמורה לעבור."

ח"כ שפיר: "האם 16 מיליון שקלים עברו לארגוני התחדשות יהודית?"

נציגת משרד החינוך: "לא."

ח"כ שפיר: "אז למה השר ענה לי שהם ממשיכים לתמוך בארגוני יהדות פלורליסטית?"

נציגת משרד החינוך: –

ח"כ שפיר:  "כלומר- מה שהשר אמר במליאת הכנסת הוא לא מדויק. מה שקרה הוא שיש 16 מיליון שקלים, לפי תקציב 2015-2016, שיועדו לתקנה של התחדשות יהודית, כלומר- חילונים, רפורמים, קונסרבטיבים, זהות יהודית שלא כוללת את הזהות היהודית האורתודוקסית. התקנה הזו הוקפאה. 16 מיליון השקלים שהיו אמורים להיות בה עברו לאנשהו-"

נציגת משרד החינוך: "לא השתמשנו בכספים האלה. זה נכנס לרזרבות של נושאים אחרים. בסוף השנה אנחנו בודקים מה בוצע ומה לא בוצע ולפי הביצוע מעבירים לשם."

ח"כ שפיר: "אז יש תקנה, 8 מיליון שקלים מתוכה עברו לתקנת התחדשות יהודית. אבל – יש תקנה, אין שום אפשרות להעביר אותה לארגונים כי אין קריטריונים ולמרות זאת אמר השר מול מליאת הכנסת שהתקציבים לתמיכה בהתחדשות יהודית לא התבטלו אלא גדלו- על סמך מה הוא אמר את הדברים האלה?"

נציגת משרד החינוך: "יכול להיות…"

 ח"כ שפיר: "לא יכול להיות, לא שמועות. נתונים, מידע. איפה הכסף?"

נציגת משרד החינוך: "נוסף עוד תקציב,"

ח"כ שפיר: "זאת לא התקנה הזאת. זה עבר למקום אחר. איפה הכסף הזה נמצא? אני מבקשת לדעת- הסכומים האלה, שהיו אמורים ללכת לארגוני התחדשות יהודית, השר ענה לי שהכסף גדל ולא הוקפא. על סמך מה הוא אמר את הדברים האלה?
אני רוצה לדעת לגבי כל עמותה."

(…) 

ח"כ שפיר: "אם הקריטריונים הם שוויונים ולפי פעילות – לא הגיוני שתקצוב קשור להיקף פעילות? אם יש כסף- תהיה יותר פעילות. המטרה של כולנו פה היא שתלמידי ישראל ומשפחותיהם יזכו לחופש המלא ולעצמאות כשהם בוחרים לעצמם באיזו דרך של הזהות היהודית ושל הזהות הישראלית הם רוצים ללכת. אנחנו רוצים לאפשר לקהילות את התרבות שלהם ולאפשר את ההטרוגניות. זה דבר שצריך להיות מובן מאליו- לראות גם בחילוניות סוג של יהדות. איך זה יכול להיות שכאשר אתם רואים שרק 4% מהתקציב הולך לארגונים הלא-אורתודוקסיים אתם לא משנים את התקנה?"

 הדיון התמשך, במסגרתו נציגת משרד החינוך המשיכה להתחמק מלתת תשובות לשאלות.

ח"כ שפיר סיימה את הדיון באומרה כי "המוטו שלפיו הוקמה ועדת השקיפות אומר שאיפה שאין שקיפות- יש שחיתות, וכשאיו שקיפות- אין דמוקרטיה. מגיע לאזרחי ישראל לדעת מה התכנית של שר החינוך, מה החזון של שר החינוך. הועדה רואה בחומרה רבה שמשרד החינוך בחר לשלוח נציגים שלא בקיאים בנושא, זה זלזול בכנסת וזה לא הוגן כלפיהם. לא ייתכן שתשלחו לכאן מול חבורה של אנשים ואין לכם תשובות. תשובות כמו "אנחנו לא חייבים לכם הסבר" שהופנו לכתבים ולחברי כנסת. כדי שנוכל לנהל פה דיון אנחנו צריכים לדעת את כל הנתונים ואת כל העובדות(…) דובר על 8 מיליון שנמצאים בתקנה, 8 מיליון שעברו מפה לשם, איפה זה ה"שם" הזה? כמו גם תשובה רשמית מדוע התקנה הוקפאה באופן זמני או לצמיתות. "