דיון בוועדת מדע וטכנולוגיה בנושא פריצת האקרים למחשבי הרבנות הראשית

בתאריך ה-20.3.2017 קיימה וועדת המדע והטכנולוגיה ישיבה מיוחדת לבקשתה של ח"כ עליזה לביא (יש עתיד) בנושא פריצת האקרים למחשבי הרבנות ירושלים בתאריך ה-23.2.2017. בדיון עלה שלא התרחשה פריצה למידע הנמצא במחשבי הרבנות. אלא, דובר רק בהפרעה לתפקוד השוטף.

להלן לקט דברים מן הדיון

ח"כ עליזה לביא (יש עתיד):
"אנו מבקשים לבוא ולראות איך זה קורה, מדובר במידע רגיש שנחשף, והמידע הזה כולל רשימות שחורות שאותן מנהלת הרבנות הראשית לישראל, והרבנות מחזיקה מידע על פסולי חיתון וממזרים משנת 1979, מידע שאם יגיע לידיים הלא נכונות, יש בו כדי לאיים על חיים של אנשים…תמיד המחוקק יהיה בפיגור אחר ההתקדמות של הטכנולוגייה, הסיבה שביקשתי את הדיון המהיר זה שאני שמחה לשמוע שלא מדובר היה כפי שתואר, אבל אני גם מבקשת ועל זה לא קיבלתי עדיין תשובה, היה ויש פריצה. כן יש רשימות הרשימה של הגיור, אני רוצה לקבל תשובה מדויקת היכן הוא נמצא- (תשובה, ממשלת ישראל). אני רוצה לקבל את המידע, מבחינתי פריצה יזומה למידע רגיש ואישי, לא ביטחוני, אבל חשוב, אני רוצה לדעת איך המדינה נותנת את ההגנה הראויה".

ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה):
"חיפשנו אתנות ומצאנו מלוכה, לאחר שהתברר שבמקרה הזה לא הייתה פריצה, היה נסיון לכופרה. הוועדה מעריכה את העבודה שבוצעה, הוועדה רואה חשיבות רבה לחיזוק הידע להגנה האזרחית על המידע. אחריותו של כל מי שאחראי על כך ליידע כיצד הדבר קורה".