דיון בוועדת חוקה, חוק ומשפט בהחלטתו של נציב תלונות הציבור בעניין שופטים ודיינים

ביום ב' 27 בדצמבר 2021, כ"ג בטבת תשפ"ב, התכנסה וועדת חוקה, חוק ומשפט לדיון בהצעה של חברי הכנסת אורי מקלב (יהדות התורה), משה ארבל (ש"ס), אבי מעוז (הציונות הדתית) ושלמה קרעי (ליכוד) בנושא: "החלטתו של נציב תלונות הציבור בעניין שופטים ודיינים." זאת לאחר שנציב התלונות על השופטים, אורי שהם שלח מכתב לשר לשירותי דת מתן כהנא (ימינה) שבו קרא להדיח את הרב הראשי הספרדי, הראשון לציון הרב יצחק יוסף, זאת לאחר שבכנס דיינים שנערך התבטא כנגד הרפורמות בכשרות ובגיור.  

חה"כ הרב אורי מקלב (יהדות התורה) פנה ליו"ר הוועדה חה"כ הרב גלעד קריב (עבודה): 

"לא לפני הרבה זמן במסגרת דיון בחקיקה שחוקקת בכנסת במסגרת חוק העגונות, בקשת שמנהל בתי הדין הרבניים יגיע לוועדה. התפקיד של הנציב לא יותר בכיר שהוא לא יכול להגיע לפה. אתה דרשת להציג את הנתונים לפני הוועדה הזו לא ברורה האיפה ואיפה הזו. השופט שוהם אמר שצריך לנזוף ברב הראשי הראשון לציון בצורה חמורה על דברים שאמר בכנס של רבנים ודיינים. השינויים שיוצרת רפורמת הכשרות הם מהותיים והרב הראשי לפני הדיינים מביע חששות בנושא ולא רק שזה במסגרת תפקידו אלא זו חובתו. הוא לא יכול להתבטאות? להביע את דעתו? רפורמת הכשרות היא לא דבר הילכתי? על מה אנחנו מדברים פה על החזרת שטחים? החייל עזריה? כל המחלוקת הציבורית היא בגלל דעתם של הרבנים הראשיים בעניין רפורמת הכשרות. זה שהרב הראשי בא לדבר על כשרויות זה אסור? בושה צריכה להיות בפניכם. בסופו של דבר אני חושב שנציב רצה לקלל ויצא מברך ראו בבירור את ניגוד האינטרסים." 

חה"כ אבי מעוז (הציונות הדתית) הוסיף:  

"השופט לשעבר שוהם שהוא היום נציב תלונות הציבור על השופטים עשה פה איפה ואיפה ברורה. שהרב הראשי מביע את דעתו על הרפורמות שכהנא מקדם אלה דברי תורה וזו האמת התורנית והנציב צריך להתנצל או שהוא משרת את הארגונים התנועה הרפורמית. שגם הדיונים בנושאים האלה מגיעים לוועדה שבראשה עומד יו"ר ששייך לאותם ארגונים. את הדיון הזה אנחנו נעשה בוועדת הכנסת כמו שהחליטה הכנסת."  

חה"כ משה ארבל (ש"ס) הוסיף ביקורת לנושא:  

"נמצא כאן יו"ר הוועדה שעד תפקידו כחבר כנסת היה מנכ"ל התנועה הרפורמית מגישת התלונה כנגד הרב הראשי זו עמדה שפוגעת באמון הציבור. בנוסף הנציב סירב להגיע ובקולו אמר את זה. התפיסה הזו שאומרת שאני לא צריך לספור אף אחד ואני עורך דין שיגיע לכאן לא מקובלת. היכן כבודם של אזרחי מדינת ישראל כולם חילונים ודתיים וגם רפורמים שרוצים לקבל תשובות. כלל ההחלטות הלא לגיטימיות של יו"ר הוועדה ואורי שוהם קשות מאוד. האם יש דין אחד לשופטי בית המשפט העליון ודין אחר לדיינים אתם צריכים לתת לנו תשובות."  

אברהם וולף, ממונה בכיר, נציבות תלונות הציבור על השופטים:  

"אנחנו טוענים שיש לרב יוסף כובעים כובע של הרב הראשי ודיין בבית הדין הגדול. נשיאת בית המשפט העליון ונשיא בתי הדין הרבניים זכאים לדבר על דיינים ושופטים. הבעיה מה שהרב התבטא באותו טקס לא קשור לבתי הדין הרבניים. בנוסף לקחו דיינים מן השורה שלא יכולים להתבטא בעניינים של כשרות וגיור." 

חה"כ גבי לסקי (מרצ) הוסיפה הערת ביניים:  

"צריך רבה ראשית לחילוניות." 

חה"כ ארבל השיב: "למה רק לחילוניות?"  

חה"כ איתמר בן גביר (הציונות הדתית): 

"איך הרב הראשי לא יכול לדבר על משהו שהוא בליבה שלו. אם שופטים שמגיעים לכנס באילת כן מרשים לעצמם לדבר על נושאים שנויים במחלוקת. אתם גוזרים על הראשון לציון לא לדבר וכל שופט בערכאה הכי נמוכה יכול לדבר." 

חה"כ יצחק בן צור (ש"ס) הדגיש כי אין לבקר מוסדות רבניים:

"אני כופר ביכולתו של מר שוהם או אדם אחר למתוח ביקורת על דיין כל שהוא וכן במסגרת תפקידו חייב הדיין להגיד על ליבו. מהותו של התפקיד רב זה להגיד מה שעל ליבו לעם ישראל. הראשון לציון מחויב לומר את השקפת עולמו הדתית. דיין מחויב הלכתית להגיד את דבריו אחרת יחטא בתפקידו. כל בר דעת מבין שאין למתוח ביקורת על מוסד רבני. אולי נציב התלונות על דיינים יהיה דיין בדימוס צריך לרענן את המערכת. אי אפשר להתנהל עם מישהו שלא מכיר ביסודות של היהדות. אנחנו לא ניתן לאף אחד למתוח ביקורת על הראשון לציון והרבנות הראשית."  

חה"כ שמחה רוטמן (הציונות הדתית): 

"אם אתה תסתום את הפה לדיינים בתי הדין הרבניים שקדמו למדינה, אתם תפגעו בהם ותפגעו בהכרה של הציבור. חוסר ההבנה הבסיסי הזה שמגלה הנציב שוהם לא ניתן שתפגעו בבתי הדין הללו לא בגלל עניין האם מותר למתוח ביקורת על רב או לא אלא אתם תהפכו את פסקי הדין שלהם לכלום ושום דבר."  

חה"כ גבי לסקי (מרצ) התייחסה לחשיבות הביקורת על מערכת שיפוטי:  

"אני חושבת שאנחנו הציבור צריכים מערכת ביקורת על שופטים ודיינים שצריכה להגן על כולנו משרירות של בתי המשפט או בתי הדין. צר לי שהנציב לא הגיע לפה אנחנו צריכים לעשות דיון איך אנחנו מחזקים את המערכת הזו. אני עברתי על אמירות מאוד קשות של הרב הראשי נגד עולים חדשים: הם אינם יהודים שמצביעים למפלגות אנטי חרדיות והם קומוניסטים, שהוא מדבר על גויים הוא אומר שאין להם מקום בארץ והם כאן לשרת את היהודים. אתם הראשונים שצריכים להגיד שהדברים פסולים ואיש בתפקיד כזה אינו יכול להתבטא כך. שרבנים אומרים גיורים שלא ייעשו ברבנות הראשית לא יוכרו במדינת ישראל אלה דברים פסולים ולא צריכים לקרות." 

יו"ר הוועדה חה"כ הרב גלעד קריב (עבודה) התייחס לדברים וסיכם: 

"לגבי שאלת זימונו של הנציב, נושא זה מצוי בסמכותו של היו"ר בשום שלב הדיינות שלי עם הנציב שוהם לא הייתה אמירה מצידו שאם הכנסת תזמן אותו הוא לא יגיע. ההחלטה בסופו של דבר היא החלטה שלי כיו"ר וועדה. ההחלטה שלי הייתה שבדיון הזה חייבת להיות נציגות לנציבות ולא ראש המערכת יגיע לדיון זו המדיניות כאן בוועדה. אני חושב שלאורך הדיון נשמעו אמירות בשבח הביקורת אך רק לצד אחד, כל הגופים צריכים לעבור תחת ביקורת ואף אחד לא חסין ממנה. צריך אולי לחשוב על התולדה של עירוב של רשות מבצעת ושופטת, יש פה סיטואציה מיוחדת. אבל הטענה כאילו אפשר לגזור כגזרה שווה לכנס ענייני ואקדמי אל מול כנס מחאתי אני מקווה שחבריי יבינו שיש גבול לגודל המעורבות הפוליטית. בעיניי שחברי כנסת אומרים טוב שאדם שעוסק במשרה שיפוטית לא השיב לטענות תמוהה בעיני." 

שינוי גודל גופנים