גפני דורש מהיועמ"ש בעקבות החלטת בג"צ להותיר הכנסת חמץ לביה"ח: "להאריך את השעיית פסק הדין עד להסדרת הנושא בחקיקה".

היום, שני 11.1.2021 יו"ר דגל התורה ח"כ משה גפני שיגר מכתב ליועץ המשפטי לממשלה אביחי מנדלבליט בדרישה להקפיא את החלטת בג"צ בעניין הכנסת חמץ לבתי החולים במהלך חג הפסח עד לאחר השבעת הכנסת ה-24.

במכתב, מודיע ח"כ משה גפני (יהדות התורה) הוא מודיע כי מכיוון שבכוונתו לשנות את החקיקה שתגביל הכנסת חמץ לבתי החולים, למעשה בחוק עוקף בג"צ הוא מבקש להשהות את החלטת השופטים עד לאחר השבעת הכנסת, ובכך למנוע את יישום ההחלטה בחג הפסח הקרוב.

כזכור, בתחילת השבוע נשיאת בית המשפט העליון, אסתר חיות דחתה את בקשת הרבנות הראשית אשר נתמכה על ידי היועץ המשפטי לממשלה לקיים דיון מחדש בפסק הדין שביטל האיסור על הכנסת חמץ בפסח לבתי החולים.

בפנייה ליועץ המשפטי כותב ח"כ משה גפני (יהדות התורה):

"בסמוך לאחר מתן פסק הדין, הנחתי על שולחן הכנסת הצעת-חוק שתסמיך את בתי החולים לאסור הכנסת חמץ בפסח, לשטח בית החולים, עקב מגפת הקורונה והבחירות שהוקדמו, לא היה ניתן באופן מעשי, להשלים את הליך החקיקה. חג-הפסח השנה, יחול לפני כינוס הכנסת ה-24, ועל כן משמעותה של פסיקה זו, שרוב אזרחי מדינת ישראל ששומרים על כשרות בפסח, לא יוכלו לקבל טיפול רפואי ולהיות מאושפזים בחג הפסח בבתי חולים, על כל המשמעויות שבדבר. גורם אחד שעשוי להיות מושפע מן ההכרעה הוא קבוצת החולים שומרי המצוות, שרוצים להקפיד על קיום מצוות הפסח. עבור חברי קבוצה זו אכילת חמץ בפסח היא בגדר איסור חמור. לדעתי, יש לשאוף בכל עוז למצוא פתרון לאנשים אלה. על הפתרון שיימצא להיות פתרון אמיתי והלכתי. אין להתעלם מכך. במיוחד נכונים הדברים במדינת ישראל, שמוגדרת גם כמדינה יהודית. לאור האמור, אבקש שתגיש בקשה דחופה לבית המשפט העליון, להאריך את השעיית פסק הדין בשנה נוספת – עד להסדרת הנושא בחקיקה – על מנת שחולי עם-ישראל המאושפזים בבתי החולים, לא יפגעו בחג הפסח הקרוב".