ביקורת על תזכיר החוק של שרת המשפטים ציפי לבני בנוגע להסכמי קדם נישואין

הסכמי קדם נישואים נועדו להגן על בני הזוג במצב של גירושין מפני סחטנות של בן הזוג השני באמצעות הסירוב לתת גט, ובעיקר מגנות על נשים שהנן המועדות העיקריות להיות נסחטות בהליך הגירושין.
הצעת חוק זו תפקידה להעלות את המודעות להסכמים אלו ע"י הטלת חובה על רשמי הנישואין להציע לזוגות המגיעים אליהם לחתום על הסכם.
הבעיה המרכזית בחוק זה, תהיה הקושי באכיפתו. יישום החוק תלוי ברצונו הטוב של רשם הנישואין ושל המועצות הדתיות, ולכן ישנה חשיבות רבה לכך שהחוק יעבור בתמיכה רחבה תוך שיתוף פעולה עם משרד הדתות השר בנט והרב אלי בן דהן .
המלצה שלנו למתן משנה תוקף לחוק זה, כי במידה ובני הזוג יחליטו לוותר על ההסכם הם ידרשו לחתום על טופס ויתור. ויתור אקטיבי זה, יגרום הן לבקרה טובה יותר על יישום החוק במועצות הדתיות והן לזוגות רבים יותר לשקול את העניין בכובד ראש". עו"ד בתיה כהנא דרור – מנהלת ארגון "מבוי סתום" – למען נשים עגונות ומסורבות גט.

ביקורת ארגון "מבוי סתום" על תזכיר החוק בנוגע להסכמי קדם נישואין שפירסמה שרת המשפטים ציפי לבני –

ארגון "מבוי סתום" תומכות בכל הצעת חוק אשר תקדם ותעגן בחוק את מעמדם של הסכמי קדם הנישואין ותהפוך אותם לשגרה ולחלק מהליך רישום נישואים.
הסכמי קדם נישואים נועדו להגן על בני הזוג במצב של גירושין מפני סחטנות של בן הזוג השני באמצעות הסירוב לתת גט, ובעיקר מגנות על נשים שהנן המועדות העיקריות להיות נסחטות בהליך הגירושין. (בגלל המבנה ההלכתי של הגירושין, המעניק לבעל את כל הכוח במתן הגט)
כבר היום חוק הסכמי ממון קובע בסעיף 2 כי על רשם הנישואין לאמת הסכמים מסוג זה לבקשת בני הזוג, הניסיון שלנו מלמד כי מועצות דתיות רבות לא מכירות כלל את ההסכם ואם מכירות לעיתים מסרבות לאמת הסכמים כאלו. הצעת חוק זו תפקידה להעלות את המודעות להסכמים אלו ע"י הטלת חובה על רשמי הנישואין להציע לזוגות המגיעים אליהם לחתום על הסכם.
חשוב לציין כי התזכיר כפי שהוצע ע"י משרד המשפטים מאפשר לכל זוג לבחור את נוסח ההסכם המועדף עליו על פי השקפת עולמו, ולא נקבע נוסח אחד המחייב את כולם.
הבעיה המרכזית בחוק זה, תהיה הקושי באכיפתו. יישום החוק תלוי ברצונו הטוב של רשם הנישואין ושל המועצות הדתיות, ולכן ישנה חשיבות רבה לכך שהחוק יעבור בתמיכה רחבה תוך שיתוף פעולה עם משרד הדתות השר בנט והרב אלי בן דהן .
המלצה שלנו למתן משנה תוקף לחוק זה, כי במידה ובני הזוג יחליטו לוותר על ההסכם הם ידרשו לחתום על טופס ויתור. ויתור אקטיבי זה, יגרום הן לבקרה טובה יותר על יישום החוק במועצות הדתיות והן לזוגות רבים יותר לשקול את העניין בכובד ראש". עו"ד בתיה כהנא דרור – מנהלת ארגון "מבוי סתום" – למען נשים עגונות ומסורבות גט.

לקריאת הצעת חוק נוספת שהוגשה לאחרונה על ידי חברת-הכנסת גילה גמליאל שנכתבה בשיתוף וייעוץ ארגון "מבוי סתום" – לחצו כאן

"מבוי סתום" – פועל למען נשים מסורבות גט ועגונות בגישה המשלבת טיפול אישי ופרטני יחד עם מהלכים ציבוריים לשינוי חברתי רחב.