בין חמשת ההתחייבויות הראשונות של מפלגת כחול לבן במידה ותיבחר: נישואין אזרחיים וחוג הגיוס.

הבוקר, ראשון 1.9.2019 מפלגת כחול לבן פרסמה את חמשת הדברים שתקדם מהרגע שתיבחר להרכיב את הממשלה הבאה.

בין חמשת הנושאים הראשונים שהמפלגה תקדם, מופיעים שני נושאים הנוגעים ליחסים בין דת ולמדינה, נישואין אזרחיים וחוק הגיוס.

נישואין אזרחיים:

קידום הצעת חוק התומכת בברית הזוגיות על מנת שכל אדם יוכל לממש את אהבתו בדרכו.

"אנו רואים בנישואין על פי מסורת ישראל את דרך המלך של העם היהודי, מתוך בחירה ולא מתוך כפייה. בה בעת, אנו מאמינים בזכות של כל זוג לממש את אהבתו בדרכו, ולכן נפעל לחקיקת ברית הזוגיות כדי לאפשר לכל אזרח החפץ בכך לבחור במיסוד הזוגיות שלו בדרך המתאימה להשקפת עולמו".

חוק הגיוס:

הצעת החוק המקורית של סיעת יש עתיד, המבקשת לתקן את סעיף 19 לחוק שירות וביטחון, המתיר מתן פטורים למועמדים לשירות ביטחון מהאוכלוסייה החרדית. בדבר ההסבר להצעה נכתב כי המאבק על השוויון בנטל הוא מאבק על דמותה של החברה הישראלית.

"כחול-לבן תפעל להחלת שירות ישראלי על כלל אזרחי ישראל. בשלב ראשון נחיל דין רציפות על הצעת החוק של מערכת הביטחון. בדיונים בכנסת נחזק אותה ונעמיד אותה על יסודות יציבים. בד בבד נקדם, נחזק ונרחיב את מסגרות השירות כך שכל אחד מאזרחי המדינה ישרת בצה"ל או במסגרות שירות מקבילות".