ביה"כ "קהילת בית ישראל" בנתניה השייך לתנועה המסורתית, הושחת במהלך החודש האחרון שלוש פעמים. ח"כ יעל כהן פארן:"אני חברה בתנועה המסורתית ופגיעה בקהילה שלי, היא קשה וכואבת".

במהלך החודש האחרון, הושחת בית הכנסת המסורתי "קהילת בית ישראל" בנתניה השייך לתנועה המסורתית. עם תחילת החודש, נופצו דלתות וחלונות בית הכנסת שלוש פעמים. בנוסף, שלושה אלמונים נכנסו לשטח בית הכנסת והשחיתו את הברזייה ואת מודעות הקהילה. חברי הקהילה בתגובה, פנו למשטרה.

ח"כ יעל כהן פארן (המחנה הציוני): "בית הכנסת של התנועה המסורתית בנתניה הושחת היום, שוב, בפעם השלישית. אני חברה בתנועה המסורתית ופגיעה בקהילה שלי, במקום הרגיש ביותר היא קשה וכואבת. יש גורמים בעיר שכנראה לא נראה להם שאנחנו מתפללים שם. לפני שיהיו נפגעים בנפש, אני פונה לשר גלעד ארדן ואעלה את הנושא לדיון מהיר בכנסת".

בקשתה של חברת הכנסת לדיון מהיר: 
נודה להצטרפותכן/ם לבקשתה של חברת הכנסת יעל כהן פארן לקיים דיון מהיר בוועדת פנים והגנת הסביבה בנושא הפגיעה החוזרת בבית הכנסת של התנועה המסורתית בנתניה דברי הסבר בית הכנסת של קהילת "בית ישראל" מהתנועה המסורתית בנתניה הושחת פעם שלישית השבוע. נופצו בו שמשות והושחתו מתקנים שונים.
לא יתכן שבמדינת היהודים נראים מראות המוכרים לנו ממקומות אחרים בעולם ומזמנים אחרים של פגיעה ושל ונדליזם בבתי תפילה של יהודים. לא יתכן שמדינת היהודים, יחששו יהודים להתפלל בבית כנסת ויחושו מאוימים.
תלונות שהוגשו למשטרה בשתי הפעמים הקודמות לא הביאו לשינוי ולא החזירו את הביטחון לחברי הקהילה. הכנסת צריכה לדון בנושא ולסמן באופן ברור את גבולות הויכוח הלגיטי בין הזרמים השונים ביהדות. אפשר שלא להסכים אבל אי אפשר לפגוע ברכוש ובנפש, אי אפשר לפגוע בבתי תפילה ואי אפשר להלך אימים על ציבור המאמינים. המשטרה והעיריה חייבות להבטיח את בטחונו של בית הכנסת ואת ביטחונם של חברי הקהילה המתפללים בו. ועל הכנסת לדרוש לקבל תשובות על האופן שבו הן מתכוונות לעשות זאת.

להאזנה לכתבה בנושא שפורסמה הבוקר בגלי צה"ל יש ללחוץ כאן