בחירת שרה לחברה בוועדה לבחירת דיינים בנוסף לשר לשירותי דת

החלטה מספר 230 של הממשלה מיום 19.07.2020

נושא ההחלטה:

בחירת שרה לחברה בוועדה לבחירת דיינים בנוסף לשר לשירותי דת

מחליטים:

בהתאם לסמכות הממשלה לפי סעיף 6(א) לחוק הדיינים, התשט"ו-1955 ובהמשך להחלטת הממשלה מספר 19 מיום 25.5.2020, לבחור בשרה עומר ינקלביץ' לחברה בוועדה לבחירת דיינים, בנוסף לשר לשירותי דת, המכהן בוועדה מכוח תפקידו.