בחירות 2019: מצע דת ומדינה של מפלגת העבודה-גשר

בתחילת השבוע, ראשון 8.9.2019 פרסמה מפלגת העבודה גשר את מצע הדת והמדינה שלה בתחום הדת והמדינה.

בתחילת המצע נכתב כי המפלגה, מאמינה בהפרדה מלאה של הדת מהמדינה כך שכל פרט בחברה יוכל לבנות מחופש בחירה מלא בניהול אורחות חייו. הפרדת הדת מהמדינה היא התנאי ואחד מאבני היסוד לשמירה על מדינת ישראל יהודית ודמוקרטית.

בגוף המצע, מפלגת העבודה-גשר פורטת מספר נושאים הקשורים לדת ומדינה, בהם היא מתכוונת לפעול:

• הדרת נשים – העבודה גשר מתנגדת בכל תוקף להדרת נשים מכל סוג ומתחייבת לפעול למניעת כל סממן של הדרת נשים במרחב הציבורי בישראל. אנו רואים בשוויון מלא בין המינים את הבסיס לחברה דמוקרטית בריאה.

• מרכולים ומרכזי מסחר בשבת –
העבודה גשר מתנגדת לכל סוג של כפיה דתית, ולא תאפשר מצב בו המיעוט מגביל את הרוב או הפוך. גם לאזרח העובד מגיע יום מנוחה. יום השבת יהיה יום מנוחה אוניברסלי עבור כל מי שיחפוץ בכך. אנו מאמינים בהותרת ההכרעה לגבי פתיחת מרכולים ובתי עסק לרשויות המקומיות שמכירות היטב את מרקם התושבים ואת צרכיהם. בתוך כך נפעל לביטול “חוק המרכולים”, המיועד למנוע מרשויות מקומיות להתיר פתיחת חנויות ובתי עסק בשבת גם אם מרבית תושביהן מעוניינים בכך.

• מתווה הכותל – אנו תומכים בהבטחת זכותם של כל הזרמים ביהדות להתפלל לפי דרכם ברחבת הכותל המערבי. העבודה גשר תילחם על זכותו של אדם באשר הוא אדם ליהנות מחופש פולחן מלא וחופשי ברחבת הכותל בכל דרך בה יבחר.

• נישואים אזרחיים – העבודה גשר מאמינה בחופש נישואין כך שכל אזרח יוכל להתחתן, לאהוב ולחיות עם מי שהוא חפץ בשותפות לחיים עמו. אנו תומכים במתן אפשרות לנישואין אזרחיים לצד נישואי הרבנות.

• תחבורה ציבורית בשבת- העבודה גשר בעד לאפשר לרשויות המקומית להפעיל תחבורה עירונית בשבת. יום השבת הוא גם יום המנוחה עבור העובדים לכן כל חברת הסיעים שתפעל בשבת תהייה מחוייבת בהסכם קיבוצי שיבטיח את זכויות הנהגים העובדים בשבת.