בחירות 2019: מצע דת ומדינה של מפלגת ה'מחנה הדמוקרטי'

בתחילת השבוע, ראשון 1.9.2019 התפרסם מצע דת ומדינה של מפלגת המחנה הדמוקרטי בראשות ניצן הורוביץ'.

כותרת המצע הינה: "תכנית המחנה הדמוקרטי לבלימת ההדתה והכפייה הדתית, להפרדת הדת מהפוליטיקה, ולטיפוח יהדות ישראלית רב-גונית, רודפת שלום וצדק חברתי".

בתחילת המצע נכתב:

"המחנה הדמוקרטי דוגל בהבטחת חופש הדת והחופש מדת של כל אזרחי ותושבי מדינת ישראל ברוחה של מגילת העצמאות, בביטול המונופול שיש לממסד הרבני האורתודוכסי על תחומי הנישואין, הגירושין, הגיור, הקבורה והכשרות, ובהענקת מעמד שווה לכל העדות הדתיות בישראל ולכל הזרמים בעם היהודי. קידומם של יעדים אלו יבצר את אופייה הדמוקרטי של מדינת ישראל ויעמידה בשורה אחת עם מדינות העולם המתוקנות, אך לא פחות מכך גם יפחית את תחושת הניכור של יהודים רבים בישראל כלפי התרבות היהודית והמסורת היהודית. מהלכים אלו יאפשרו את טיפוחה של תרבות יהודית ישראלית עשירה ורבת פנים, המעניקה ביטוי מיטבי לערכים המוסריים והחברתיים של מורשת ישראל".

בגוף המצע, מפלגת המחנה הדמוקרטי פורטת את המאמצים המרכזיים אותם תוביל במהלך הכנסת העשרים ושתיים:

חקיקת חוק יסוד חופש הדת והמצפון ושילוב הזכות לחופש דת וחופש מדת בחוק יסוד כבוד האדם וחירותו.

עצירת תהליכי ההדתה במערכת החינוך, בצה"ל, במערכת ההשכלה הגבוהה ובמרחב הציבורי; הקמת מועצה ציבורית למערכת החינוך הממלכתית וסגירת המנהלת לזהות יהודית.

מניעת כל גילוי של הדרת נשים, ובלימת הניסיון להכשרה של ההפרדה המגדרית והרחבתה.

ביטול המונופול הרבני בתחומי הנישואין והגירושין, הנהגת נישואין וגירושין אזרחיים, והבטחת הזכות לזוגיות, להורות ולחיי משפחה לכל אדם בישראל.

הנהגת תחבורה ציבורית בשבת ובחגים, הסרת המגבלות מעל פעילות פנאי ותרבות בימים אלו, לרבות במתקנים ציבוריים, והגנה על זכותן של הרשויות המקומיות לחוקק חוקי עזר עירוניים להסדרת פעילות המסחר בשבת.

הטמעת לימודי ליבה בחינוך החרדי בהתאם להוראות החוק, הקמת בתי ספר ממלכתיים חרדים, פיתוח תכנית תמריצים להשתלבות חרדים בשוק התעסוקה, ומתן סיוע ממשלתי משמעותי לארגונים המסייעים ליוצאים בשאלה.

ביטול המועצות הדתיות בתיאום עם הרשויות המקומיות והחלפתן במחלקות עירוניות וביטול המונופול של הרבנות הראשית בתחום הכשרות.

הענקת מעמד שווה לכל זרמי היהדות, שיקום מערכת היחסים עם יהדות התפוצות, ועצירת האפליה נגד בתי המדרש וארגוני ההתחדשות היהודית החילוניים והפלורליסטים.

מתן הכרה מלאה בהליכי הגיור של כל הקהילות היהודיות המוכרות בישראל ובתפוצות והרחבה של מתן מעמד אזרחי בישראל מטעמים הומניטאריים לבני משפחה של אזרחים ישראלים.

סיום האפליה של העדות הלא יהודיות בישראל בכל הנוגע להספקת שירותי הדת, פיתוח מבני דת ושמירה עליהם, והענקת מעמד לאנשי דת מרחבי העולם.

• הקמת בתי עלמין אזרחיים בכל רחבי הארץ על ידי המדינה והרשויות המקומיות וחקיקת חוק המאפשר לכל אדם להכריע בחייו על הדרך בה יובא למנוחת עולמים.

• סיום כהונתם של רבנים ואנשי דת המנצלים את משרתם לקידום עמדות גזעניות ולהסתה נגד קהלים שונים ואכיפת הוראות החוק האוסרות על מעורבות מפלגתית של אנשי דת הנושאים במשרות ציבורית.

מצע דת ומדינה המחנה הדמוקרטי