בחירות 2015- מצע מפלגת 'יש עתיד' בסוגיות דת ומדינה

"מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. עם קום המדינה נקבע ה'סטטוס קוו' כעוגן המרכזי לעיצוב מערכת היחסים שבין דת למדינה. ברבות השנים הפכו ההסדרים לחלקיים ולא מספקים, כשחלקם אף סותרים ערכים מרכזיים אחרים כגון חופש, שוויון ועמדות ליברליות המבקשות להעניק לכל אזרח זכות לבנות את חייו כרצונו.
התפיסה הקיימת רק פוגעת בזהותה היהודית של ישראל, מרחיקה צעירים רבים, מעניקה כוח מיותר לעסקנים, פוגעת ברוח ומרדדת את השיח…
'יש עתיד' מאמינה בזכותו של כל אדם וכל קהילה לעצב את אורח חייהם מתוך חירות וסובלנות. הדאגה הכנה לערכיה של מדינת ישראל מחייבים פתיחה מחודשת של הסכמי הסטטוס קוו לצורך דיון ציבורי חדש, אליו יש לגשת מתוך שיח של שותפות ולא מתוך עימות."

מתוך מצע יש עתיד לכנסת ה-20 בסוגיות 'דת ומדינה': 
מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. עם קום המדינה נקבע ה'סטטוס קוו' כעוגן המרכזי לעיצוב מערכת היחסים שבין דת למדינה. ברבות השנים הפכו ההסדרים לחלקיים ולא מספקים, כשחלקם אף סותרים ערכים מרכזיים אחרים כגון חופש, שוויון ועמדות ליברליות המבקשות להעניק לכל אזרח זכות לבנות את חייו כרצונו.

התפיסה הקיימת רק פוגעת בזהותה היהודית של ישראל, מרחיקה צעירים רבים, מעניקה כוח מיותר לעסקנים, פוגעת ברוח ומרדדת את השיח.

עיצוב הזהות היהודית של המדינה ואיזונו במחויבות הדמוקרטית והליבראלית, הינו מרכיב קיומי בחוסנה וביציבותה של מדינת ישראל בהווה ובעתיד. אנו מאמינים לפיכך בצורך הדחוף לענות לשאלה זו מתוך חשיבה רעננה, אחראית ופתוחה.

'יש עתיד' מאמינה כי מדינת ישראל היא בית לאומי לעם היהודי בארץ ישראל ומחויבת לשמור ולהגן על זכויות האדם של כל אזרחיה ותושביה, ללא הבדל מוצא, דת ומין ברוח ערכיה של מגילת העצמאות.

'יש עתיד' תוביל שיח יהודי דמוקרטי שלא מתנכר לאף אחד מערכי היסוד שלנו. לא שיח של שנאה, לא שיח המלבה קיטוב ואיפה, אלא שיח מרומם המבקש להביא את הסוגיות הסבוכות לידי הכרעה מחודשת.

אנו דוגלים בהכרת מוסדות המדינה בכלל הזרמים, התנועות והקהילות היהודיות ונפעל להשוואת הזכויות ובכללה להשוואה תקציבית בין הקהילות שונות. המחויבות לפלורליזם ולהשוואת זכויות מתייחסת לכלל אזרחי מדינת ישראל יהודים ולא יהודים כאחד.

'יש עתיד' מאמינה בזכותו של כל אדם וכל קהילה לעצב את אורח חייהם מתוך חירות וסובלנות. הדאגה הכנה לערכיה של מדינת ישראל מחייבים פתיחה מחודשת של הסכמי הסטטוס קוו לצורך דיון ציבורי חדש, אליו יש לגשת מתוך שיח של שותפות ולא מתוך עימות.

נפעל לקיום קשר הדוק עם יהדות העולם ולפיתוח הקשרים עם יהדות התפוצות על גווניה ובכללם אזרחים ישראלים החיים בתפוצות. בהחלטותיה החוקיות והמדיניות על מדינת ישראל לגלות רגישות למצבם ומעמדם של קהילות יהודיות בתפוצות מתוך סולידריות לגורל היהודי המשותף.

'יש עתיד' דוגלת בהנחלת המורשת היהודית על ריבוי פניה, בעידוד יצירה, עיון ומחקר בתחומי המורשת היהודית ובחינוך לערכי היהדות על פי מגוון הקולות הקיים בחברה.

ברית הזוגיות
'יש עתיד' תפעל למען קידום חוק ברית הזוגיות המבקש לאפשר לכל שני בני אדם החפצים בכך לקיים חיי משפחה במסגרת משפטית-אזרחית. ברית הזוגיות תהווה מסלול מקביל אשר יחיל על בני הזוג שיבחרו בו את מלוא הזכויות והחובות האזרחיות החלו על בני זוג נשואים, זאת מבלי שבני הזוג יחשב כנשואים על פי הדין הדתי.

אנו רואים בנישואין על פי מסורת ישראל את דרך המלך של העם היהודי, אך מתוך בחירה ולא מתוך כפייה ונפעל לאפשר לכל אזרח לבחור במיסוד הזוגיות בדרך התואמת את השקפת עולמו.

לצד מסלול הנישואין הנוהג, תתאפשרנה קיומן של מערכות נוספות המשקפות את עמדתן של זרמים וקהילות נוספות במסגרת הרחבת ברית הזוגיות המעניקה זכויות שוות לכל מסגרות הנישואין.

גיור
במדינת ישראל חיים כיום כ-350,000 עולים מברית המועצות לשעבר שעלו לארץ מכוח חוק השבות ואינם מוכרים כיהודים על ידי הרבנות הראשית. כשהם רוצים להתגייר הם נתקלים בחומות בצורות של נוקשות מצד דיינים שמנותקים מאתגרי השעה ומהצורך לחבר אוכלוסייה זו לכלל עם ישראל.

'יש עתיד' תפעל ליישום מהיר ויעיל של החלטת הממשלה שקבעה כי יקומו בתי דין מקומיים לגיור על מנת להנגיש את תהליכי הגיור לכל אזרח שחפץ בהם. במידה ולא תיושם החלטת הממשלה כאמור, תפעל יש עתיד להחלת דין רציפות על חוק הגיור שיזם ח"כ אלעזר שטרן וקידומו המהיר לקריאה שנייה ושלישית.

'יש עתיד' תפעל להסדרת נושא בירור היהדות של עולים מברית המועצות לשעבר בבואם להתחתן במסגרת הרבנות הראשית כך שיוסרו מעליהם החסמים הקשורים בהוכחת יהדותם

שבת במרחב הציבורי
סוגיית השבת ומימוש הערכים הטמונים בה היא אחת מהסוגיות החשובות והמורכבות הקיימות במדינה יהודית ודמוקרטית.

'יש עתיד' מאמינה כי יש לאפשר לכל אזרח לממש את ערכי השבת בדרכו ובהתאם לאמונתו. על בסיס אמנת גביזון-מידן. 'יש עתיד' מאמינה כי יש לשמור על ייחודה של השבת כיום המנוחה הממלכתי במדינת ישראל. ולצד זאת לאפשר פעילות תרבות ורוח ופעילות קהילתית אשר יש בה על מנת לענות לצרכיהם של כלל אזרחי ישראל.

נפעל בכדי לאפשר תחבורה ציבורית בשבת באזורים חילונים. תחבורה ציבורית תופעל בשבת לפי הצרכים ותוך התאמת צירי התנועה ותדירותה לנסיבות. תישקל הפעלת התחבורה הציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים ובאמצעות כלי רכב קטנים (כגון מיניבוסים).

תפילת נשים בכותל
הגשנו הצעת חוק בנושא הסדרה מחודשת של רחבת הכותל, כך שתחולק שווה בשווה בין נשים לגברים. התקיימו פגישות ודיונים עם נשות הכותל, רב הכותל, מפקד מחוז ירושלים ונציגי הסוכנות היהודית, במטרה להגיע להסכמה רחבה ככל שניתן על הקמת רחבה שלישית שתתאים לכלל הציבור הישראלי והיהודי, על גווניו.

שירותי דת
הצרכנים העיקריים של שירותי הדת כיום במדינת ישראל הוא הציבור החילוני, המסורתי והדתי לאומי.

'יש עתיד' תפעל לשיפור והתייעלות שירותי הדת כך שיפנו ויהיו נגישים לכלל הקבוצות בחברה הישראלית באופן פלורליסטי, ידידותי ומכבד. בנוסף, נוביל לביטול כפילויות וצמצום תפקידים מיותרים בתפקידי הרבנות על מנת להפנות את המשאבים שיתפנו מכך לשיפור איכות שירותי הדת.

הסדרת מערך הכשרות
'יש עתיד' תפעל לקידום רפורמה במערך הכשרות שתפתור את הבעיות המבניות הגורמות לשחיתות ציבורית ולשירות לא איכותי לבעלי עסקי המזון. כמו כן נפעל לוודא שדרישות הכשרות נוגעות אך ורק לכשרות המזון ולא מהוות מנוף לדרישות שלא ממין העניין ולהכנסתן של משגיחות כשרות.

במסגרת זו נקדם פיילוט של מתן תעודות הכשר "לימי החול" למסעדות ובתי אוכל הפתוחים בשבת לפי כללים שתקבע הרבנות הראשית.

קבורה חילונית
הזכות להיקבר היא זכות בסיסית שיש לשמור עליה. עם זאת, אלו שאינם יהודים על פי ההלכה, שחיו כל חייהם כיהודים, שנשאו שם משפחה יהודי ושסבלו מאנטישמיות בארץ המוצא, אינם יכולים להיקבר בבתי העלמין היהודיים שבמדינה. החוק לקבורה אזרחית חלופית במדינת ישראל לא מיושם כבר 19 שנים ועקב כך נפגעים כחצי מיליון אזרחים, שנאלצים לשלם מחיר רב מאוד על קבורה בבתי עלמין מרוחקים.

המשרד לשירותי דת לא מתקצב ולא אוכף את הכתוב בחוק, לכן עבורם, ועבור אלו שלא מעוניינים להיקבר על פי ההלכה היהודית, הוקמו בתי עלמין בודדים בהם ניתן להיקבר בקבורה אזרחית. בשל הביקוש הרב וההיצע המוגבל משלמות המשפחות שמעוניינות לקבור שם את יקיריהם אלפי שקלים, זאת משום שקבורה בחינם ניתנת כשירות לתושב מהרשות המקומית – אך כאמור כשאין באזור המגורים פתרון קבורה מתאים, נאלצות המשפחות להוביל את יקיריהם הרחק מהבית ולשלם עבור הוצאות הקבורה.

'יש עתיד' תמשיך לפעול לטובת יישום החוק לקבורה אזרחית חלופית ואכיפתו. תביא ליישום החלטות פורום המנכ"לים של משרדי הממשלה ושל מנהל מקרקעי ישראל, וכך תתיר חסמים שמונעים את יישום החוק, ותבטיח את זכותו של כל אדם להיקבר על פי השקפת עולמו בבית העלמין הקרוב לבית משפחתו.

ייצוג הולם לנשים
'יש עתיד' תפעל למען ייצוג הולם לנשים בגוף הבוחר את הרבנים הראשיים, את הרבנים המקומיים ובמועצות הדתיות.

שריון מקומן של נשים בוועדה לבחירת דיינים
אחד המקומות המקפחים, מדירים ומפלים נשים, הינם בתי הדין הרבניים, שמשפיעים באופן ישיר על המעמד האישי של כל אחד ואחת מאתנו, ובפרט על נשים. בשל אופיים הדתי-הלכתי של בתי הדין הרבניים, זכות השוויון בין גברים לנשים שמתקיימת בכל חברה דמוקרטית מודרנית, אינה מתקיימת ואינה באה לידי ביטוי בהרכב הדיינים. בבתי הדין הרבניים, שאמונים על סוגיית המעמד האישי (נישואין, גירושין, מזונות, החזקת ילדים, גיור) של כלל היהודים במדינת ישראל, מכהנים דיינים גברים בלבד. זאת למרות שמופיעים בפניהם גברים ונשים כאחד. למעשה, הדרך היחידה בה נשים יכולות להשפיע ולעצב את אופיים של בתי הדין הרבניים היא דרך הועדה למינוי דיינים.

לאור זאת פעלה יו"ר הוועדה לקידום מעמד האישה ושוויון מגדרי, ח"כ ד"ר עליזה לביא לקדם חוק שיבטיח שריון ארבע מקומות לנשים בוועדה למינוי דיינים. על פי החוק מחצית מנציגי הממשלה, הכנסת ולשכת עורכי הדין יהיו נשים. בנוסף לכך קובעת ההצעה כי רבנית תצטרף כחברה נוספת לוועדה כחברה האחת עשרה.

מרוץ הסמכויות
'יש עתיד' תפעל לקידום פתרון למרוץ הסמכויות בין בני זוג המבקשים להתגרש, כאשר הערכאה המשפטית שתשמש כברירת המחדל באם אין הסכמה בין בני הזוג תהיה בית המשפט לענייני משפחה.

הסרת סעיף המאסר מפקודת הנישואין
בזמן שמשרד הדתות שינה את פקודת הנישואין והגירושין כאשר הכנסת אישרה את פתיחת אזורי הרישום לנישואין ("חוק צוהר") הוא הכניס מבלי משים סעיף הקובע כי "כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, או לרישום הנישואין או הגירושין שהוא סידר לאחר, דינו – מאסר שנתיים". כלומר זוג שנישא באופן פרטי וללא הרבנות, צפוי, יחד עם הרב המחתן, למאסר. 'יש עתיד' תפעל להסיר סעיף זה מפקודת הנישואין.

החמרת הענישה של סרבני גט
החוק הקיים אינו מספק מענה במקרים בהם למרות שסרבן הגט נאסר בשל סירובו לתת גט, הוא ממשיך לעמוד בסירובו גם מתוך הכלא. הניסיון מלמד כי סרבני גט מוכנים לשהות במאסר זמן רב, ובכך למנוע מנשים רבות להשתחרר מעגינותן. במקרים כאלו, כל הכלים המצויים כיום בחוק (צווים האוסרים על יציאה מן הארץ, על החזקת רישיון נהיגה, על הטלת עיקולים על גמלה או קצבה וכו'), הפוגעים בזכויותיו של אדם חופשי, אינם אפקטיביים כיוון שממילא סרבן הגט נמצא במאס".
הצעת חוק בתי דין רבניים של ח"כ דב ליפמן מטילה סנקציות נוספות על סרבני גט המצויים במאסר ונותנת לבתי-הדין הרבניים כלים אפקטיביים לטיפול במקרים כאלו, שבעזרתם ישתכנע סרבן הגט לשחרר את האישה מעגינותה.

בתי מדרש פלורליסטים
במדינת ישראל קיימים כיום בתי מדרש אשר מטרתם העיקרית היא לימוד של תרבות עברית יהודית. מטרתם של בתי המדרש היא להפגיש את אזרחי המדינה השונים עם התרבות היהודית, זרמי המחשבה השונים הטמונים בה ואף עם המחלוקות הערכיות והחינוכיות שהמחשבה היהודית התמודדה איתם במהלך הדורות ועד היום. זאת מתוך רצון לקדם רב תרבותיות ביהדות, ובכלל זה עיסוק בזיקה שבין יהדות לישראליות.

'יש עתיד' תפעל ליצירת שוויון תקציבי בין כל הגופים העוסקים בהנחלת לימודי התרבות היהודית לגווניה ובלבד שיזדהו עם ערכי המדינה.

תקנות לימוד תורה לנשים
הבאנו לשינוי מבחני התמיכה של משרד החינוך וכיום גם נשים יכולות ללמוד תורה ולהיות זכאיות לקצבה לפי קריטריונים המותאמים לצרכיהן. 'יש עתיד' תפעל להשתתפות המדינה במימון נשים לומדות תורה.