בחירות 2015: מצע מפלגת ישראל ביתנו בנושא יחסי דת ומדינה

"יש זיהוי מוחלט בין הדת והלאום היהודי ואין להפריד את הדת מהמדינה, אולם יש לאפשר לכל אחד לחיות על-פי אמונתו ובאופן חופשי ברוח המשפט "חיה ותן לחיות"…

באופן מעשי, משמעות היותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי היא שבהתנגשות בין ערכים דמוקרטים לבין שמירת צביונה של ישראל כמדינה יהודית – המדינה היהודית גוברת. כך בנו את המדינה האבות המייסדים ולכך הם כיוונו.לכן גם חוקק על-ידם "חוק השבות" שחל רק על יהודים. החוק הזה לא הופך את ישראל למדינה פחות דמוקרטית."

להלן מצע מפלגת ישראל ביתנו בנושאי דת ומדינה:

"באופן מעשי, משמעות היותה של מדינת ישראל מדינת העם היהודי היא שבהתנגשות בין ערכים דמוקרטים לבין שמירת צביונה של ישראל כמדינה יהודית – המדינה היהודית גוברת. כך בנו את המדינה האבות המייסדים ולכך הם כיוונו.לכן גם חוקק על-ידם "חוק השבות" שחל רק על יהודים. החוק הזה לא הופך את ישראל למדינה פחות דמוקרטית. כל מדינה שומרת על צביונה. כך בארה"ב, הדמוקרטיה המובילה בעולם, שבה בהתאם לחוקה האמריקאית רק מי שנולד בארה"ב יכול להיבחר לנשיא (ראו ההבדל בין רונלד רייגן לארנולד שוורצנגר, שני אזרחי ארה"ב, שחקנים מפורסמים שהפכו למושלי קליפורניה, אך רק אחד מהם היה רשאי להתמודד לנשיאות משום שהשני לא נולד בארה"ב). אף אחד לא טוען שבשל כך ארה"ב אינה דמוקרטיה או דמוקרטיה פגומה. כך גם בישראל – זכותנו לשמור על צביונה של המדינה כמדינה יהודית וציונית, והזכות הזו איננה נתונה לשום פשרות.

מכאן גם תפיסתנו בסוגיית הדת והמדינה: יש זיהוי מוחלט בין הדת והלאום היהודי ואין להפריד את הדת מהמדינה, אולם יש לאפשר לכל אחד לחיות על-פי אמונתו ובאופן חופשי ברוח המשפט "חיה ותן לחיות".

עלייה, קליטה ויהדות התפוצות

"ישראל ביתנו" רואה בעליה לישראל נכס אסטרטגי למדינה ומרכיב מהותי והכרחי בבניינה של הארץ, המדינה והחברה הישראלית. מהות החלום הציוני הוא ריכוז רוב רובו של העם היהודי בארץ ישראל.

בשנותיה הראשונות נעזרה מדינת ישראל הצעירה ביהדות העולם. אולם כיום התהפכו היוצרות ויהדות התפוצות זקוקה לעזרתנו. אנו עדים לתופעות מעוררות דאגה: התבוללות, אובדן מרכזיותה של מדינת ישראל בחיי הקהילות היהודיות בעולם, הכמות ההולכת ופוחתת של היהודים בגולה הלוקחים חלק בפעילות יהודית וציונית כזו או אחרת והאנטישמיות שמרימה ראש דווקא במדינות ה"נאורות". העזרה של יהדות הגולה לישראל בשנותיה הראשונות והעזרה שאנו צריכים לתת להם היום היא המהות והביטוי המעשי של המשפט החשוב ש"כל ישראל ערבים זה לזה".

הבעיה הגדולה ביותר של העם היהודי בין בישראל ובין בתפוצות היא תהליכי הדמוגרפיה. כיום חיים בישראל כ-6.1 מיליון יהודים, ובארה"ב, לפי הנתונים של הדמוגרף סרג'יו דלה פרגולה, מדובר בכ-5.4 מיליון יהודים (על-פי מחקר שערך ב-2012). סקר PEW האחרון שנערך בארה"ב מעריך כי יש מעט פחות מ-5.3 מיליון יהודים בארה"ב ומציג מגמת גידול במספר נישואי התערובת של יהודים שם לכ-58 אחוזים.

במשך שנים רבות גורמים ישראליים רשמיים קראו לאחינו ולאחיותינו בתפוצות להשקיע מזמנם, ממרצם ומכספם למען ישראל. עכשיו הגיע הזמן לסייע בשימור היהדות של אחינו בתפוצות ולהביא לעלייתם של יהודים רבים באמצעות חיזוק זיקתם לישראל.

הפתרון לבעיית ההתבוללות, נישואי התערובת וההתנתקות הוא חינוך.

עלות החינוך היהודי בארה"ב גבוהה ביותר ולכן זה מונע מרבים מהיהודים לקחת בו חלק. אנו סבורים שאסור שתהיה מציאות שבה ילד יהודי לא יוכל לקבל חינוך יהודי-איכותי בגלל שיקולים כלכליים. בניו יורק פגשתי משפחה יהודית ממוצא רוסי המתגוררת בברוקלין. הם סיפרו לי שחינוך בבית ספר יהודי עולה 36 אלף דולר לשנה. בכדי ששלושת ילדיהם יקבלו חינוך יהודי הם צריכים לשלם כ-100 אלף דולר בשנה. הם לא יכלו לעמוד בהוצאות האלה וילדיהם לא מקבלים חינוך יהודי. זהו לא מקרה פרטני, התופעה הזו משותפת לכל העולם היהודי: ברוסיה, בצרפת, בארגנטינה ובמקומות נוספים…

אם המצב הנוכחי יימשך אנחנו נאבד את רוב אחינו ואחיותינו היהודים תוך דור או שניים. כדי למנוע טרגדיה זו על כל הילדים היהודים להיות מסוגלים להתחנך בבית ספר בו יקבלו חינוך ציוני ויהודי שבו ילמדו על ההיסטוריה ועל הערכים של היהדות והציונות, בכדי לחזק את הזהות היהודית והציונית והחיבור לישראל. בתי הספר הללו צריכים להיות טובים לפחות כמו רשת בתי הספר האמריקאים על-מנת שיהוו כח משיכה ושתהא שאיפה ללמוד בהם.

על ממשלת ישראל להפעיל "תכנית להצלת העם היהודי" כדי שכל ילד יהודי בתפוצות יוכל לקבל חינוך יהודי וציוני ברמה גבוהה.

כשמדברים על הגברת העלייה חשוב גם לזכור שכל גל עלייה שהגיע לישראל, מאז הקמת המדינה, ועם כל הקשיים הכרוכים בכך, הביא לצמיחה כלכלית ולחיזוקה של החברה הישראלית לכן, למענם ולמעננו, המטרה שלנו צריכה להיות הבאת 3.5 מיליון יהודים לישראל מהתפוצות בתוך שנים לא-רבות כדי שהאוכלוסייה היהודית בישראל, יחד עם הגידול הטבעי, תהיה מעל ל-10 מיליון."