בחירות 2015: מצע מפלגת הבית היהודי בנושא יחסי דת ומדינה

"מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. צביונה צריך להיקבע בהידברות בין כלל הציבור על בסיס התנ"ך ומוסר הנביאים. יש להימנע מחקיקה דתית ומחקיקה חילונית כופה. יש לשדרג את מעמד המשפט העברי במדינה.

הרבנות הראשית חייבת לראות עצמה כנותנת שירות לכלל הציבור באהבה. לשם כך יש לשדרג את מעמד רבני הציונות הדתית . אנו מאמינים כי הדרך לקיומה של חברה חזקה במדינת ישראל הינה בדרך של הידברות ושיח ונפעל רבות לשם כך."

 להלן מצע מפלגת הבית היהודי בנושאי דת ומדינה:

"מדינה יהודית:

מדינת ישראל היא מדינה יהודית, מדינת היהודים, בעלת משטר דמוקרטי. נפעל לחיזוק הצביון היהודי של המדינה, ונילחם נגד כל מי שפועל להפיכת ישראל ל”מדינת כל אזרחיה”. עם זאת, אנו נתמוך בזכויותיהם המלאות של המיעוטים במדינה, ובכללם המיעוט הערבי.

חינוך יהודי-ציוני:

נפעל לחזק את הזהות היהודית-ציונית בקרב כלל ילדי המדינה. ערכים של אהבת הזולת, אהבת העם והארץ. כל ילד במדינה חייב להכיר היטב את העבר שלנו ואת דמויות המופת של העם היהודי. אברהם, משה, דוד, הנביאים, אנשי בית שני, הרמב”ם, הרצל ואבות הציונות, דוד בן גוריון וראשי האומה, וגיבורי ישראל כמו יוני נתניהו, חנה סנש, יהודה המכבי ורועי קליין ז”ל. המצב היום במערכת החינוך הממלכתית הוא קשה. בשנים האחרונות שעות הלימוד בהיסטוריה יהודית, ספרות ותנ"ך ירדו בכ50%. תלמידים רבים אינם לומדים על תקופת בית שני, ואינם מכירים את מורשת ישראל. המשימה הדחופה ביותר שלנו היא הקמת יחידה לחינוך יהודי-ציוני בבתי ספר הממלכתיים במדינת ישראל.

יהדות הגולה:

מדינת ישראל משמשת לא רק מדינה של האזרחים החיים בה, אלא גם המדינה של יהודי העולם. בעשורים האחרונים המדינה ממעטת לעסוק בחיזוק הקשר עם יהדות העולם. למעט פרויקטים בודדים כגון "תגלית", איננו תופסים אחריות על יהודי העולם. אנו נפעל לחיזוק הזהות היהודית של יהודי הגולה, ולחיזוק הקשר עימם תוך הבנה שגם מי שלא בחר לחיות בארץ הוא חלק מהעם שלנו. במקביל, נעצים את המאמצים לקידום עלייה מסיבית לארץ של יהודי כל העולם.

 מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. צביונה צריך להיקבע בהידברות בין כלל הציבור על בסיס התנ"ך ומוסר הנביאים. יש להימנע מחקיקה דתית ומחקיקה חילונית כופה. יש לשדרג את מעמד המשפט העברי במדינה.

הרבנות הראשית:

חייבת לראות עצמה כנותנת שירות לכלל הציבור באהבה. לשם כך יש לשדרג את מעמד רבני הציונות הדתית . אנו מאמינים כי הדרך לקיומה של חברה חזקה במדינת ישראל הינה בדרך של הידברות ושיח ונפעל רבות לשם כך. דוגמא טובה לחזוננו: יום הכיפורים. הציבור הכללי מכבד יום זה, ללא קשר לשום חקיקה.

שירות צבאי ואזרחי:

אנו רואים בלימוד תורה ערך יסודי ואינטרס חיוני של מדינת ישראל. אנו גם מודעים לכך שיש רבבות צעירים שאינם לומדים תורה, אך נהנים מפטור בלתי מוצדק משירות. אנו נפעל לשילוב החרדים במעגל העבודה והשירות, בצורה הדרגתית תוך הפעלת תמריצים בעניין."