אישור הצעת החוק פטור מארנונה לבית מדרש ולישיבה להכנה בקריאה ראשונה בוועדת הכספים

ביום שלישי ה-17.1.2017 וועדת הכספים של הכנסת קיימה דיון לקראת קריאה ראשונה על חוק 
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה
לבית מדרש ולישיבה), התשע"ה–2015. הצעת חוק זו של חברי הכנסת יואב בן צור (ש"ס) ומנחם אליעזר מוזס (יהדות התורה) מבקשת לקבוע שגם אם מתקיימים במבנה או בחלק ממבנה של בית כנסת שייעודו העיקרי הוא קיום תפילה, לימודי תורה או שימושים נוספים לצרכים הנובעים מקיום התפילה ומלימוד התורה שאינם בגדר פעילות עסקית, לא תוטל ארנונה כללית או אגרה על המבנה.
הוועדה אישרה לקריאה ראשונה את הצעת החוק ללא מתנגדים. אולם, במהלך הדיון עלו שתי נקודות משמעותיות. הראשונה, מנכ"ל עיריית ירושלים הופיע בדיון וביקש להציג בפני חברי הוועדה את ההשלכות של הצעת החוק, בהן הצורך להחיל הצעת חוק זו על כלל זרמי היהדות וכלל הדתות. השניה, נציג אגף תקציבים במשרד האוצר הודיע שהוא מעריך שעלותה של הצעת החוק היא בין 18-24 מיליון שקל, ומשום כך דרושים למעלה מ-50 ח"כים להעברתה של הצעת החוק. 

להלן לקט התבטאויות:

ח"כ משה גפני (יהדות התורה): 
אני הבנתי שמדובר על משהו שמבחינה חוקית הוא מינורי, יש חוק שפוטר את בתי כנסת מארנונה, אם יש בית כנסת שבמשך היום לומדים לא גובים מהם כסף. אנחנו מדברים על אותם מקומות שיש בהם בית כנסת, אבל לא פנימייה.

ח"כ אורי מקלב (יהדות התורה):
אנחנו צריכים לצאת מנקודת הנחה שמקום שעושים בו 3 תפילות הוא המקום העיקרי. 

עו"ד אמנון מרחב, מנכ"ל עיריית ירושלים:
ש צורך לדון ולהיות מודעים גם לבתי תפילה של דתות אחרים. גם הרפורמים יגידו לי שבתי התפילה שלהם זכאים לפטור, אותו דבר המוסלמים והנוצרים.

ח"כ משה גפני (יהדות התורה) בתשובה למנכ"ל עיריית ירושלים:
אני דורש שאם הרפורמים באים ומתפללים במבנה, ולומדים תורה, אז יינתן להם הפטור.

ח"כ מיקי לוי (יש עתיד):
אני מנסה לקלוע לראייתו של מנכ"ל עיריית ירושלים, האם יכול להיות במבנה אחד יותר מחדר אחד המשמש לתפילה.

ח"כ איתן ברושי (המחנה הציוני):

 אני דווקא כאדם חילוני אומר שיכול לקרות שישתמשו בבנייה קיימת, לשם בית כנסת, וזאת הצעת חוק טובה.

לסיום החליטה הוועדה לאשר את הצעת החוק, ולהעבירה למליאה לקריאה ראשונה

לקריאת נוסח הצעת החוק