אושר במועצת העיר תל אביב – חוק העזר לעניין פתיחת מרכולים בשבת

מועצת העיר תל אביב-יפו אישרה אמש את חוק העזר החדש בעניין פתיחת המרכולים בשבת ברוב של שמונה עשר אל מול ארבע חברי מועצה, כעת נדרש החוק לאישורו של שר הפנים, גדעון סער.
לפי החוק ינתן היתר למרכול לפעול בשבת לתקופה של שנתיים, ההיתר ינתן בהתאם למכסות שנקבעו בחוק לכל שכונה, מכסות אלו מתחשבות בצרכי השכונה היחודיים ובפגיעה בצביון השבת העלולה להתרחש במקום.

בדברי החוק "ראש העירייה רשאי לפסול בקשה להיתר לפתיחה בשבת אם המרכול שפתיחתו מבוקשת בשבת נמצא בסמוך לבית כנסת פעיל או עלול לפגוע באופי או צביון הסביבה שבה פתיחתו מבוקשת, לרבות בשל צביון דתי או היעדר פעילות מסחרית אחרת בשבת".

בנוסף החוק מסדיר מצב בו ישנה תחרות על המכסות לפתיחה בשבת, במצב שכזה תערך תורנות בין המרכולים לפתיחה שבת. בצירי התנועה המרכזזיים בעיר- הרחובות אבן גבירול, אלנבי, בן יהודה, דיזנגוף, הירקון, שדרות ירושלים, יערוך ראש העיר הגרלה בין המרכולים לעניין פתיחתם בשבת.

החוק אינו משנה את האמור בחוק עזר לתל-אביב-יפו (פתיחתן וסגירתן של חנויות), התש"ם-1980 לגבי בתי מרקחת ומסעדות, בתי מקחת ימשיכו לפול במתכונת תורנויות וימשיך ההיתר לבתי הקפה לפעול בשבת.

כאמור, ההצעה עברה ברוב של שמונה עשר חברי מועצת העיר, לרבות כלל חברי סיעת מר"צ אשר חרטו על דגלם את חופש הדת לדבריהם "מדובר בהצעה מאוזנת שמאפשרת מענה טוב לצרכים הבסיסיים של תושבי העיר ומצד שני לא הופכת את השבת ליום חול".