חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות

תנאי שימושעל משמר הכנסת
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
עלינו

על משמר הכנסת ("אנחנו", "אנו" או "על משמר הכנסת") הינו ארגון שמטרתו לעקוב אחר תפקוד, הצהרות, יוזמות החקיקה ודפוסי ההצבעה של נבחרי ציבור ישראליים בנושאי דת ומדינה בישראל ("תחום ההתענינות").
אתר האינטרנט שלנו ("האתר") מספק למשתמשים גישה למידע פתוח לציבור הנוגע לתחום ההתענינות. בנוסף, אנו מציעים למשתמשים רשומים באתר שירותים נוספים כמפורט להלן ("השירותים").
תנאי שימוש אלו ("התנאים") מהווים הסכם תקף בין על משמר הכנסת לבינך ("המשתמש" או "אתה"). בכניסתך לאתר או בשימוש בכל אחד מהשירותים המוצעים על ידינו, הנך מאשר שקראת והבנת את התנאים ושהנך מקבל על עצמך ומסכים להיות מחויב לתנאים אלו ולהצהרת הפרטיות שלנו כמפורט להלן. באם אינך מסכים לתנאים או למדיניות הפרטיות, אנא הימנע מלהיכנס לאתר ו/או להשתמש בשירותים.

כתב ויתור
כל המידע המוצג באתר כפוף לשינויים או למחיקה ללא צורך במסירת הודעה בעניין זה. על משמר הכנסת רשאי לשנות את השירותים הזמינים באתר בכל עת וללא מסירת הודעה על כך.
האתר עלול להכיל הפניות לשירותים שטרם הוצגו כלל או שטרם הוכרז עליהן במדינתך. על משמר הכנסת שומר לעצמו את הזכות להודיע על שירותים או לפרסמם לפי שיקול דעתו הבלעדי. אנא צור קשר עם על משמר הכנסת למידע בנוגע לשירותים שהנך זכאי להם.
האתר הוקם לצורך מסירת מידע בלבד ואין לראותו כמציג מצגים או בטחונות כלשהם בנוגע למידע או לשירותים של האתר. על משמר הכנסת מתכחש לקיומם של מצגים או בטחונות כלשהם הנוגעים למידע הנמסר באתר, לרבות בטחונות מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, וכן לכל מצג הנוגע לסחירות, תאימות לצורך מסוים, ואי-הפרה. על משמר הכנסת אינו נושא באחריות למידע המופיע באתר, לרבות ביחס לטעויות או אי דיוקים. בשימושך באתר, הנך נושא במלוא הסיכון שהמידע והחומרים שבאתר והשירותים המתוארים בו עלולים להיות בלתי-שלמים, לא-מדויקים, שפג תוקפם או שאינם עומדים בצרכים או בדרישות שלך.

קניין רוחני
אנו בעלי זכויות היוצרים באתר ובתוכנו לרבות הופעתו הכללית, העיצוב הגרפי וקוד המקור. הנך רשאי להעתיק או להוריד חומרים מהאתר לצורך שימוש פרטי שאיננו מסחרי. כל שימוש אחר הינו אסור. מלבד השימוש המותר המתואר לעיל, אינך רשאי לשחזר (חלק או כל), לשנות, לעצב או לעשות שמוש ציבורי או מסחרי בתוכן האתר מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מאיתנו. אין להסיר הודעות שעניינם זכות יוצרים, הודעות משפטיות, הודעות בדבר קנין רוחני, או כל מידע אחר מחומרים שהורדו מהאתר.

הצהרת פרטיות
על משמר הכנסת מחויב לשמירת הפרטיות שלך. הצהרת פרטיות זו מפרטת את המדיניות שלנו בנוגע לפרטיות המידע של משתמשים.
המטרה העיקרית בפרסום המידע באתר ("המידע") הוא לספק לך את השירותים. האתר אוסף מידע מסוים בנוגע למחשב, דפדפן וכתובת הIP שלך, וכן מידע מסוים בנוגע לאופי הפעילות שלך באתר. כחלק מהשירותים, אנו מציעים למי שמבקש להרשם לאתר ("המשתמש" או "המשתמשים הרשומים") עלוני חדשות המכילים עדכונים וכותרות בנוגע לתחום ההתעניינות ("עלון המידע"). בנוסף, אנו מציעים למשתמשים רשומים את האפשרות לעקוב אחר חברי כנסת מסוימים, הודעותיהם לציבור, הצבעותיהם והופעותיהם בציבור ככל שהדברים נוגעים לתחום ההתעניינות. על מנת להיות משתמש רשום, אנו מבקשים מהמשתמש למסור את שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים וכתובת מייל. אינך מחויב לספק מידע זה לפי החוק, אבל במידה ותתנגד לכך ייתכן ולא נוכל לשלוח לעיונך את עלון המידע. עלון המידע יישלח לכתובות המייל של המשתמשים הרשומים, אותה כתובת אשר נמסרה בעת הרישום לאתר. על משמר הכנסת שומר לעצמו את הזכות להוסיף או להסיר שימושים ושירותים לפי שיקול דעתו הבלעדי.
כמו כן, אנו רשאים לאסוף מידע בנוגע למשתמשים שיוצרים איתנו קשר, לרבות כל מידע שנמסר לנו באמצעות האתר. אנו ערים לחלוטין לזכות הפרטיות של המשתמשים בנוגע למידע שהם מוסרים לעל משמר הכנסת. בכל הקשור במידע פרטי המאפשר זיהוי (Personally Identifiable Information, ולהלן "מידע מזהה") המדיניות שלנו בעל משמר הכנסת היא שימוש במידע אך ורק על מנת לספק למשתמש שירות טוב יותר. על משמר הכנסת אינו מפרסם, מוכר או סוחר במידע מזהה, ואף מידע מעין זה לא יועבר לצד ג' אלא אם כן יצוין הדבר במפורש. אנו רשאים להשתמש במידע מזהה על מנת להודיע למשתמש על שירותים נוספים, עדכונים ומידע נוסף של על משמר הכנסת שאנו סבורים כי המשתמש ימצא בו ענין. למרות האמור לעיל, אנו נמסור מידע לעל משמר הכנסת בהתאם לדרישת החוק, התקנות או בהתאם להחלטה שיפוטית אחרת, וכן נשתף פעולה עם חקירות של רשויות האכיפה.
על משמר הכנסת רשאי לצבור מידע שמשתמשים סיפקו ולהופכו למידע אנונימי ("מידע סטטיסטי"). מידע סטטיסטי מאפשר לנו לזהות מגמות וצרכי לקוחות על מנת לשקול הוספת שירותים חדשים ועיצוב שירותים קיימים על פי רצון הלקוח. המידע הסטטיסטי הינו אנונימי ובמידה והוא יועבר לצד ג' לא יצורף אליו כל מידע מזהה. אנו רשאים לשתף מידע סטטיסטי זה ללא הגבלות לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
אנא שים לב כי השירותים של על משמר הכנסת, כמו רוב אתרי האינטרנט, הינם פגיעים לאיומים אינטרנטיים לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, האזנה, הסגת גבול אלקטרונית, רחרוח (sniffing), דןאר זבל (spam), מחיקת קבצים, פריצה, זיוף, התחזות, פריצת סיסמאות, הטרדה, הונאה, זיוף, וכן פגיעות במערכת ההפעלה לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, באמצעות וירוסים, תולעי מחשב וסוסים טרויאניים. פעולות אלו עלולות להיות מנוגדות לחוק, אך גם עלולות לגרום לנזק או להביא לאחזור בלתי-מורשה של מידע בנוגע למחשב של המשתמש או מידע על המשתמש, וכן מידע על השרתים של על משמר הכנסת. על משמר הכנסת עושה שימוש באמצעי אבטחה אינטרנטיים סטנדרטיים, אך איננו יכולה להבטיח שכל המידע שיימסר מהאתר יהיה מאובטח בצורה מוחלטת.
אנו רשאים להשתמש בקבלני משנה ממדינות שונות לצורך עיבוד כל סוג מידע או נתונים, וכן רשאים לשלוח להם מידע שנקבל. במדינות מסוימות רמת האבטחה על מידע אישי נמוך מרמת האבטחה הנהוגה במדינת מגוריך או במקום העסקים שלך. אנו רשאים להעביר את מאגר הנתונים המכיל את המידע המזהה שלך במסגרת העברת שליטה בכל חלק מהארגון.
האתר עלול להכיל קישוריות לאתרים אחרים. על משמר הכנסת לא משתף מידע של המשתמשים עם אתרים אלו. יחד עם זאת, על משמר הכנסת אינו אחראי למדיניות הפרטיות או לתוכנם של אתרים אלו. מומלץ למשתמשים לבדוק את מדיניות הפרטיות של כל אתר צד ג' שבו הם גולשים.

שינויים

אנו רשאים לעדכן את הצהרת הפרטיות הזו מעת לעת ואנו ממליצים לעיין בה לסירוגין.

שונות
תנאי שימוש והצהרת הפרטיות אלו ידונו תחת חוקי מדינת ישראל מבלי להתחשב בכללי ברירת הדין. פעולות אחרות עלולות להיות כפופות לחוק מקומי, מדינתי ולאומי אחר. כל תביעה המוגשת בהקשר לתנאים אלו, הצהרת הפרטיות, האתר ו/או השירותים תידון אקסקלוסיבית בבית המשפט בתל אביב, והנך מסכים באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט שלהם. על כל תביעה נגדנו להיות מוגשת תוך שנה אחת (1) מהיום בו נוצרה עילת התביעה. במידה ופסקה אחת מתנאים אלו או מהצהרת הפרטיות תוגדר כבלתי ניתנת לאכיפה, פסקה זו תוחלף בפסקה הניתנת לאכיפה ואשר משיגה את מטרת הפסקה המקורית בצורה הטובה ביותר על פי החוק, וכל שאר הוראות התנאים והצהרת הפרטיות ישארו בתוקף מלא. שום דבר באמור בתנאים אלו או בהצהרת הפרטיות יצור יחסי סוכנות, עבודה, מיזם משותף או שותפות בינך ובינינו או מאפשרת לך לפעול בשמנו. למעט האמור במפורש בתנאים אלו או בהצהרת הפרטיות, התנאים והצהרת הפרטיות מהווים את מלוא ההסכם בינינו לבינך בעניין האמור, ובאים במקום כל הסכם, הבנה או הבטחה אחרת. שום דבר באמור בתנאים אלו או בהצהרת הפרטיות ייחשב כמגביל את הפעולות או הסעדים השמורים לנו בכל הקשור לפעילות אסורה. אי-אכיפה של סעיף מתנאים או מהצהרת הפרטיות איננו יחשב כויתור או הסכמה כלשהי להפרתו, ואנו שומרים את הזכות לאכוף סעיף זה לפי שיקול דעתנו הבלעדי. ויתור על הפרה של תנאים אלו לא ייחשב כויתור על הפרה אחרת מוקדמת או מאוחרת. אנו רשאים להמחות את זכויותינו לפי הסכם זה לכל צד ג'. אינך רשאי להמחות את זכויותיך או חובותיך לפי הסכם זה ללא הרשאה מאיתנו בכתב. כל הודעה שיש למסור אליך בהתאם לתנאים ולהצהרת הפרטיות יכול ותימסר בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת לפי הפרטים שנמסרו לנו על ידך .

הערות ושאלות
במקרה של הערות או שאלות בנוגע לתנאים ולהצהרת הפרטיות אנא צור איתנו קשר במייל:
mishmar@mishmar.org.il
עודכן לאחרונה: מרץ 2013

מהו מכון על משמר הכנסת?

מכון מעקב אזרחי אחר עמדות, התבטאויות, הצעות חוק והצבעות של נבחרות ונבחרי ציבור בתחום הדת והמדינה

המדיניות הממשלתית בתחום יחסי הדת והמדינה בישראל אינה משקפת את התמורות שחלו בחברה הישראלית בעשרים השנים האחרונות. מחוקקות ומחוקקים רבים עוד לא הבחינו בשינוי, אך רוב חוצה מגזרים תומך בהגדרה מחודשת ליחסים בין דת ומדינה בישראל.

בין הציבור ובין נבחריו נפער פער. חלק מנבחרות ונבחרי הציבור כלל לא ניסחו לעצמם משנה סדורה בתחום הדת והמדינה, לאחרים משנה מוצקה וברורה אך לא תמיד ידועה. בשני המקרים אין לציבור הרחב כלי יעיל לעקוב אחר עמדותיהם והצבעותיהם של נבחריו.

מכון על משמר הכנסת: מרכז ומציג מידע אודות עמדותיהם ופעולותיהם של נבחרות ונבחרי הציבור במכלול הנושאים הנוגעים ליחסי דת ומדינה בישראל.

מכון על משמר הכנסת משרת את הדמוקרטיה הישראלית:
דמוקרטיה איתנה יודעת לחדד את האחריותיות (Accountability) ואת השקיפות (Transparency) בין האזרח לנבחריו. מכון על משמר הכנסת מסייע להגשים ערכים אלו באמצעות מרכז מידע אינטרנטי שמשתף את הציבור בעמדותיהם העקרוניות, ביוזמותיהם הפרלמנטאריות, בהתבטאויותיהם הציבוריות ובמכלול הצבעותיהם של חברי וחברות הכנסת בנושאי דת ומדינה.

המכון מרכז מידע באופן רצוף, שקוף ופתוח לציבור בענייני חקיקה, מדיניות, התנהלות הכנסת, לרבות דף אישי לכל חבר וחברת כנסת שבו יוצגו:

עמדות והשקפת עולם – ריכוז עמדות היסוד הערכיות של חברי וחברות הכנסת בשורה של נושאים עקרוניים, הנוגעים לדמוקרטיה, לחופש הדת ולחופש מדת בישראל.

יוזמות והצעות חוק – מעקב אחר הצעות החוק והיוזמות אותן מקדמים חברי הכנסת בתחומים המבקשים להשפיע על יחסי דת ומדינה בישראל.

הצבעות – איסוף, הצגה ומעקב שוטף אחר אופן ההצבעה של כל חבר כנסת כאשר נושאי דת ומדינה מגיעים לשלב המעשה התחיקתי עצמו, ההצבעה.

תקשורת – כינוס ציטוטים נבחרים והתבטאויות מפתח של חברי הכנסת בנושאי חופש דת וחופש מדת, הן מהעיתונות הכתובה והאלקטרונית והן ממרחבי המדיה החברתית.

עבודה פרלמנטרית – שיקוף ההתנהלות הפוליטית היום-יומית של חברי וחברות כנסת ישראל בנאומיהם במליאה, בהצעות לסדר, בשאילתות ובפרוטוקולים רשמיים מהועדות.

ניתוחים ופרשנויות – יצירת פרופיל פעילות אישי לכל חבר וחברת כנסת, הכולל הסברים על ההשלכות השונות של הצעות חוק שיזמו או שאליהן הצטרפו.

מכון "על משמר הכנסת" מחויב לקוד אתי של יושרה ושקיפות. הנתונים יוצגו כהווייתם, לעיתים בצד פרשנות, אך ללא הטיה פוליטית וללא משוא פנים.

מכון על משמר הכנסת הוא מבית התנועה המסורתית ונתמך על ידי פדרציית ניו יורק:

תקציר...
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר