חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות

תנאי שימושעל משמר הכנסת
תנאי שימוש ומדיניות פרטיות
עלינו

על משמר הכנסת ("אנחנו", "אנו" או "על משמר הכנסת") הינו ארגון שמטרתו לעקוב אחר תפקוד, הצהרות, יוזמות החקיקה ודפוסי ההצבעה של נבחרי ציבור ישראליים בנושאי דת ומדינה בישראל ("תחום ההתענינות").
אתר האינטרנט שלנו ("האתר") מספק למשתמשים גישה למידע פתוח לציבור הנוגע לתחום ההתענינות. בנוסף, אנו מציעים למשתמשים רשומים באתר שירותים נוספים כמפורט להלן ("השירותים").
תנאי שימוש אלו ("התנאים") מהווים הסכם תקף בין על משמר הכנסת לבינך ("המשתמש" או "אתה"). בכניסתך לאתר או בשימוש בכל אחד מהשירותים המוצעים על ידינו, הנך מאשר שקראת והבנת את התנאים ושהנך מקבל על עצמך ומסכים להיות מחויב לתנאים אלו ולהצהרת הפרטיות שלנו כמפורט להלן. באם אינך מסכים לתנאים או למדיניות הפרטיות, אנא הימנע מלהיכנס לאתר ו/או להשתמש בשירותים.

כתב ויתור
כל המידע המוצג באתר כפוף לשינויים או למחיקה ללא צורך במסירת הודעה בעניין זה. על משמר הכנסת רשאי לשנות את השירותים הזמינים באתר בכל עת וללא מסירת הודעה על כך.
האתר עלול להכיל הפניות לשירותים שטרם הוצגו כלל או שטרם הוכרז עליהן במדינתך. על משמר הכנסת שומר לעצמו את הזכות להודיע על שירותים או לפרסמם לפי שיקול דעתו הבלעדי. אנא צור קשר עם על משמר הכנסת למידע בנוגע לשירותים שהנך זכאי להם.
האתר הוקם לצורך מסירת מידע בלבד ואין לראותו כמציג מצגים או בטחונות כלשהם בנוגע למידע או לשירותים של האתר. על משמר הכנסת מתכחש לקיומם של מצגים או בטחונות כלשהם הנוגעים למידע הנמסר באתר, לרבות בטחונות מפורשים, משתמעים או סטטוטוריים, וכן לכל מצג הנוגע לסחירות, תאימות לצורך מסוים, ואי-הפרה. על משמר הכנסת אינו נושא באחריות למידע המופיע באתר, לרבות ביחס לטעויות או אי דיוקים. בשימושך באתר, הנך נושא במלוא הסיכון שהמידע והחומרים שבאתר והשירותים המתוארים בו עלולים להיות בלתי-שלמים, לא-מדויקים, שפג תוקפם או שאינם עומדים בצרכים או בדרישות שלך.

קניין רוחני
אנו בעלי זכויות היוצרים באתר ובתוכנו לרבות הופעתו הכללית, העיצוב הגרפי וקוד המקור. הנך רשאי להעתיק או להוריד חומרים מהאתר לצורך שימוש פרטי שאיננו מסחרי. כל שימוש אחר הינו אסור. מלבד השימוש המותר המתואר לעיל, אינך רשאי לשחזר (חלק או כל), לשנות, לעצב או לעשות שמוש ציבורי או מסחרי בתוכן האתר מבלי לקבל אישור מראש ובכתב מאיתנו. אין להסיר הודעות שעניינם זכות יוצרים, הודעות משפטיות, הודעות בדבר קנין רוחני, או כל מידע אחר מחומרים שהורדו מהאתר.

הצהרת פרטיות
על משמר הכנסת מחויב לשמירת הפרטיות שלך. הצהרת פרטיות זו מפרטת את המדיניות שלנו בנוגע לפרטיות המידע של משתמשים.
המטרה העיקרית בפרסום המידע באתר ("המידע") הוא לספק לך את השירותים. האתר אוסף מידע מסוים בנוגע למחשב, דפדפן וכתובת הIP שלך, וכן מידע מסוים בנוגע לאופי הפעילות שלך באתר. כחלק מהשירותים, אנו מציעים למי שמבקש להרשם לאתר ("המשתמש" או "המשתמשים הרשומים") עלוני חדשות המכילים עדכונים וכותרות בנוגע לתחום ההתעניינות ("עלון המידע"). בנוסף, אנו מציעים למשתמשים רשומים את האפשרות לעקוב אחר חברי כנסת מסוימים, הודעותיהם לציבור, הצבעותיהם והופעותיהם בציבור ככל שהדברים נוגעים לתחום ההתעניינות. על מנת להיות משתמש רשום, אנו מבקשים מהמשתמש למסור את שם פרטי, שם משפחה, כתובת מגורים וכתובת מייל. אינך מחויב לספק מידע זה לפי החוק, אבל במידה ותתנגד לכך ייתכן ולא נוכל לשלוח לעיונך את עלון המידע. עלון המידע יישלח לכתובות המייל של המשתמשים הרשומים, אותה כתובת אשר נמסרה בעת הרישום לאתר. על משמר הכנסת שומר לעצמו את הזכות להוסיף או להסיר שימושים ושירותים לפי שיקול דעתו הבלעדי.
כמו כן, אנו רשאים לאסוף מידע בנוגע למשתמשים שיוצרים איתנו קשר, לרבות כל מידע שנמסר לנו באמצעות האתר. אנו ערים לחלוטין לזכות הפרטיות של המשתמשים בנוגע למידע שהם מוסרים לעל משמר הכנסת. בכל הקשור במידע פרטי המאפשר זיהוי (Personally Identifiable Information, ולהלן "מידע מזהה") המדיניות שלנו בעל משמר הכנסת היא שימוש במידע אך ורק על מנת לספק למשתמש שירות טוב יותר. על משמר הכנסת אינו מפרסם, מוכר או סוחר במידע מזהה, ואף מידע מעין זה לא יועבר לצד ג' אלא אם כן יצוין הדבר במפורש. אנו רשאים להשתמש במידע מזהה על מנת להודיע למשתמש על שירותים נוספים, עדכונים ומידע נוסף של על משמר הכנסת שאנו סבורים כי המשתמש ימצא בו ענין. למרות האמור לעיל, אנו נמסור מידע לעל משמר הכנסת בהתאם לדרישת החוק, התקנות או בהתאם להחלטה שיפוטית אחרת, וכן נשתף פעולה עם חקירות של רשויות האכיפה.
על משמר הכנסת רשאי לצבור מידע שמשתמשים סיפקו ולהופכו למידע אנונימי ("מידע סטטיסטי"). מידע סטטיסטי מאפשר לנו לזהות מגמות וצרכי לקוחות על מנת לשקול הוספת שירותים חדשים ועיצוב שירותים קיימים על פי רצון הלקוח. המידע הסטטיסטי הינו אנונימי ובמידה והוא יועבר לצד ג' לא יצורף אליו כל מידע מזהה. אנו רשאים לשתף מידע סטטיסטי זה ללא הגבלות לפי שיקול דעתנו הבלעדי.
אנא שים לב כי השירותים של על משמר הכנסת, כמו רוב אתרי האינטרנט, הינם פגיעים לאיומים אינטרנטיים לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, האזנה, הסגת גבול אלקטרונית, רחרוח (sniffing), דןאר זבל (spam), מחיקת קבצים, פריצה, זיוף, התחזות, פריצת סיסמאות, הטרדה, הונאה, זיוף, וכן פגיעות במערכת ההפעלה לרבות, ומבלי לפגוע בכלליות האמור, באמצעות וירוסים, תולעי מחשב וסוסים טרויאניים. פעולות אלו עלולות להיות מנוגדות לחוק, אך גם עלולות לגרום לנזק או להביא לאחזור בלתי-מורשה של מידע בנוגע למחשב של המשתמש או מידע על המשתמש, וכן מידע על השרתים של על משמר הכנסת. על משמר הכנסת עושה שימוש באמצעי אבטחה אינטרנטיים סטנדרטיים, אך איננו יכולה להבטיח שכל המידע שיימסר מהאתר יהיה מאובטח בצורה מוחלטת.
אנו רשאים להשתמש בקבלני משנה ממדינות שונות לצורך עיבוד כל סוג מידע או נתונים, וכן רשאים לשלוח להם מידע שנקבל. במדינות מסוימות רמת האבטחה על מידע אישי נמוך מרמת האבטחה הנהוגה במדינת מגוריך או במקום העסקים שלך. אנו רשאים להעביר את מאגר הנתונים המכיל את המידע המזהה שלך במסגרת העברת שליטה בכל חלק מהארגון.
האתר עלול להכיל קישוריות לאתרים אחרים. על משמר הכנסת לא משתף מידע של המשתמשים עם אתרים אלו. יחד עם זאת, על משמר הכנסת אינו אחראי למדיניות הפרטיות או לתוכנם של אתרים אלו. מומלץ למשתמשים לבדוק את מדיניות הפרטיות של כל אתר צד ג' שבו הם גולשים.

שינויים

אנו רשאים לעדכן את הצהרת הפרטיות הזו מעת לעת ואנו ממליצים לעיין בה לסירוגין.

שונות
תנאי שימוש והצהרת הפרטיות אלו ידונו תחת חוקי מדינת ישראל מבלי להתחשב בכללי ברירת הדין. פעולות אחרות עלולות להיות כפופות לחוק מקומי, מדינתי ולאומי אחר. כל תביעה המוגשת בהקשר לתנאים אלו, הצהרת הפרטיות, האתר ו/או השירותים תידון אקסקלוסיבית בבית המשפט בתל אביב, והנך מסכים באופן בלתי חוזר לסמכות השיפוט שלהם. על כל תביעה נגדנו להיות מוגשת תוך שנה אחת (1) מהיום בו נוצרה עילת התביעה. במידה ופסקה אחת מתנאים אלו או מהצהרת הפרטיות תוגדר כבלתי ניתנת לאכיפה, פסקה זו תוחלף בפסקה הניתנת לאכיפה ואשר משיגה את מטרת הפסקה המקורית בצורה הטובה ביותר על פי החוק, וכל שאר הוראות התנאים והצהרת הפרטיות ישארו בתוקף מלא. שום דבר באמור בתנאים אלו או בהצהרת הפרטיות יצור יחסי סוכנות, עבודה, מיזם משותף או שותפות בינך ובינינו או מאפשרת לך לפעול בשמנו. למעט האמור במפורש בתנאים אלו או בהצהרת הפרטיות, התנאים והצהרת הפרטיות מהווים את מלוא ההסכם בינינו לבינך בעניין האמור, ובאים במקום כל הסכם, הבנה או הבטחה אחרת. שום דבר באמור בתנאים אלו או בהצהרת הפרטיות ייחשב כמגביל את הפעולות או הסעדים השמורים לנו בכל הקשור לפעילות אסורה. אי-אכיפה של סעיף מתנאים או מהצהרת הפרטיות איננו יחשב כויתור או הסכמה כלשהי להפרתו, ואנו שומרים את הזכות לאכוף סעיף זה לפי שיקול דעתנו הבלעדי. ויתור על הפרה של תנאים אלו לא ייחשב כויתור על הפרה אחרת מוקדמת או מאוחרת. אנו רשאים להמחות את זכויותינו לפי הסכם זה לכל צד ג'. אינך רשאי להמחות את זכויותיך או חובותיך לפי הסכם זה ללא הרשאה מאיתנו בכתב. כל הודעה שיש למסור אליך בהתאם לתנאים ולהצהרת הפרטיות יכול ותימסר בדואר אלקטרוני או בדרך אחרת לפי הפרטים שנמסרו לנו על ידך .

הערות ושאלות
במקרה של הערות או שאלות בנוגע לתנאים ולהצהרת הפרטיות אנא צור איתנו קשר במייל:
mishmar@mishmar.org.il
עודכן לאחרונה: מרץ 2013

מהו מכון על משמר הכנסת?

מכון מעקב אזרחי אחר עמדות, התבטאויות, הצעות חוק והצבעות של נבחרות ונבחרי ציבור בתחום הדת והמדינה

המדיניות הממשלתית בתחום יחסי הדת והמדינה בישראל אינה משקפת את התמורות שחלו בחברה הישראלית בעשרים השנים האחרונות. מחוקקות ומחוקקים רבים עוד לא הבחינו בשינוי, אך רוב חוצה מגזרים תומך בהגדרה מחודשת ליחסים בין דת ומדינה בישראל.

בין הציבור ובין נבחריו נפער פער. חלק מנבחרות ונבחרי הציבור כלל לא ניסחו לעצמם משנה סדורה בתחום הדת והמדינה, לאחרים משנה מוצקה וברורה אך לא תמיד ידועה. בשני המקרים אין לציבור הרחב כלי יעיל לעקוב אחר עמדותיהם והצבעותיהם של נבחריו.

מכון על משמר הכנסת: מרכז ומציג מידע אודות עמדותיהם ופעולותיהם של נבחרות ונבחרי הציבור במכלול הנושאים הנוגעים ליחסי דת ומדינה בישראל.

מכון על משמר הכנסת משרת את הדמוקרטיה הישראלית:
דמוקרטיה איתנה יודעת לחדד את האחריותיות (Accountability) ואת השקיפות (Transparency) בין האזרח לנבחריו. מכון על משמר הכנסת מסייע להגשים ערכים אלו באמצעות מרכז מידע אינטרנטי שמשתף את הציבור בעמדותיהם העקרוניות, ביוזמותיהם הפרלמנטאריות, בהתבטאויותיהם הציבוריות ובמכלול הצבעותיהם של חברי וחברות הכנסת בנושאי דת ומדינה.

המכון מרכז מידע באופן רצוף, שקוף ופתוח לציבור בענייני חקיקה, מדיניות, התנהלות הכנסת, לרבות דף אישי לכל חבר וחברת כנסת שבו יוצגו:

עמדות והשקפת עולם – ריכוז עמדות היסוד הערכיות של חברי וחברות הכנסת בשורה של נושאים עקרוניים, הנוגעים לדמוקרטיה, לחופש הדת ולחופש מדת בישראל.

יוזמות והצעות חוק – מעקב אחר הצעות החוק והיוזמות אותן מקדמים חברי הכנסת בתחומים המבקשים להשפיע על יחסי דת ומדינה בישראל.

הצבעות – איסוף, הצגה ומעקב שוטף אחר אופן ההצבעה של כל חבר כנסת כאשר נושאי דת ומדינה מגיעים לשלב המעשה התחיקתי עצמו, ההצבעה.

תקשורת – כינוס ציטוטים נבחרים והתבטאויות מפתח של חברי הכנסת בנושאי חופש דת וחופש מדת, הן מהעיתונות הכתובה והאלקטרונית והן ממרחבי המדיה החברתית.

עבודה פרלמנטרית – שיקוף ההתנהלות הפוליטית היום-יומית של חברי וחברות כנסת ישראל בנאומיהם במליאה, בהצעות לסדר, בשאילתות ובפרוטוקולים רשמיים מהועדות.

ניתוחים ופרשנויות – יצירת פרופיל פעילות אישי לכל חבר וחברת כנסת, הכולל הסברים על ההשלכות השונות של הצעות חוק שיזמו או שאליהן הצטרפו.

מכון "על משמר הכנסת" מחויב לקוד אתי של יושרה ושקיפות. הנתונים יוצגו כהווייתם, לעיתים בצד פרשנות, אך ללא הטיה פוליטית וללא משוא פנים.


תקציר...

שווה קריאה

המדינה השיבה לבג"ץ כי לא תפשיר את מתווה הכותל - ראש הממשלה תקף את הזרמים הליברליים, השר בנט ממשיך לתמוך במתווה שנדחה

בעוד ראש הממשלה  מבקר בארה"ב ונפגש עם מנהיגים בכירים מהעולם, המדינה נדרשה להשיב אתמול לשאלת בג"ץ - האם תסכים להפשיר את מתווה הכותל. תגובת המדינה, לפיה לא תפשיר את מתווה הכותל וכי לא תקבל כפייה מצד בג"ץ למימוש המתווה - תגובות סוערות בקרב הפוליטיקאים ויהדות התפוצות. ראש הממשלה: "הרפורמים והקונסרבטיבים מנסים לקבל הכרה דרך הדלת האחורית". ח"כ זנדברג: "אם זה היה מישהו אחר, היו קוראים לזה אוטו-אנטישמיות". השר בנט: "אני עדיין חושב שזה המתווה הנכון".
תקציר...

ח"כ גואטה (ש"ס) סיפר בראיון בגל"צ על השתתפותו בחתונת גברים- ונאלץ להגיש את התפטרותו

בראיון עם רזי ברקאי ורינה מצליח, שנערך מוקדם יותר השבוע בתחנת הרדיו גלי צה"ל סיפר ח"כ יגאל גואטה (ש"ס) שנכח בחתונה ש"לא נערכה כדת משה וישראל". אלא שלמעשה בהמשך השיחה הסביר חבר הכנסת שהמדובר בחתונה של אחיינו עם גבר, אליה הגיע עם כלל משפחתו. כאמור, הראיון עורר מחלוקת רבה בקרב ציבור הבוחרים של מפלגת ש"ס הידועה כמתנגדת לכל הכרה שהיא בקהילה הגאה, ובנישואים במדינת ישראל שאינם במסגרת הרבנות הראשית.
תקציר...

הצעת חוק ממשלתית: גיור רק בתנאים מוגבלים ביותר

הממשלה מפרסמת תזכיר חוק שמקשיח עד מאד את מגבלות הגיור בישראל. התזמון ככל הנראה נועד לאותת לבגצ לקראת הדיון הקריטי הקרוב בדבר גיורי היהדות המסורתית והרפורמית, ועל רקע גיורים פרטיים שהחלו להיערך בישראל על ידי רבני הציונות הדתית.
תקציר...

הצעת חוק: הסדרת שוק הכשרות בישראל, התשע"ז–2016

הצעת החוק מכוונת במישרין לשבירת המונופול של הרבנות הראשית בתחום הכשרות, וכן לטיפול בליקויים שנתגלו במערך הכשרות שמפעילה הרבנות הראשית, כפי שהעלו ממצאי דו"ח מבקר המדינה לשנת 2008. מתוך דברי ההסבר לחוק: "החוק המוצע מטרתו לקבוע פתרון מקיף וכולל לבעיות אשר הועלו בדוח מבקר המדינה ולהסדיר את תחום הכשרות בבתי עסק על ידי פתיחת שוק הכשרות לתחרות. זאת, בין היתר על ידי הקמת הרשות לפיקוח על מתן שירותי כשרות (להלן – הרשות) וכן, על ידי הרחבת הסמכות ליתן תעודת הכשר לכל מי שקיבל רישיון לכך."
תקציר...

שרת המשפטים איילת שקד במאמר על הגדרתה של מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית

בגיליון תשרי אוקטובר 2016 של כתב העת השילוח, שרת המשפטים, איילת שקד (הבית היהודי), שטחה את משנתה בנוגע למידת המשילות במדינת ישראל, ודרכים לחזקה. מאמרה של השרה שקד זכה לתגובות מצד מספר חברי וחברות כנסת.
תקציר...

יהודי התפוצות וישראל בוחרים בפלורליזם ושיוויון


הועד היהודי האמריקאי יחד עם הג'רוזלם פוסט, ערכו מחקר חדש ומקיף המציג את יחסם של יהודי ישראל והתפוצות לשאלות מפתח בעניין יהדות וישראל. הממצאים ברורים ביותר-
העולם היהודי רוצה פלורליזם, העולם היהודי מאמין בשויון. הציבור אומר את דברו בבהירות מלאה, ומצפה ממשלת ישראל ליישם את ערכי הפלורליזם והשויון בישראל, במהרה בימינו, הלכה למעשה.
הג'רוזלם פוסט יקדיש גליון מיוחד לשאלות המפתח הללו בסוף השבוע של 16 בספטמבר 2016. ועד אז- ליקטנו ותירגמנו כמה מהממצאים הבולטים.
זאת ועוד, פנינו לכל 120 חברות וחברי הכנסת בבקשה לקבל תגובה על תוצאות הסקר.
את תגובות המשיבים ניתן לקרוא כאן, ואנו נעדכן עם כל חבר וחברת כנסת שיגיבו לממצאים.

 
 
 
תקציר...

חוק האפלייה במקוואות עבר בקריאה שניה ושלישית בכנסת

בתום דיון ממושך ולאחר הסתייגויות רבות, מליאת הכנסת אישרה בקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 21), התשע"ו-2016 של חבר הכנסת משה גפני וקבוצת חברי כנסת. בקריאה שלישית
תמכו 41 והתנגדו 35.
החוק החדש קובע כי מועצות דתיות רשאיות שלא לתת לגופים (כלומר בעיקר לבתי הדין של "גיור כהלכה", התנועה המסורתית והתנועה הרפורמית) להשתמש במקוואות.
המקוואות בישראל הן שירות ציבורי, וזוהי הפעם הראשונה שהוגדרה בחוק אפליה גלויה ומופרשת כלפי התנועות הליברליות. לצד הפגיעה בעקרונות הדמוקרטיה (הרמיסה הבוטה של עקרון השויון, בתוספת עקיפת החלטת בג"צ) נזכיר כי על פי סקרים, כ- 7% מהיהודים בישראל מזהים עצמם כקשורים לתנועות המסורתית והרפורמית, וכי עיקר מניינה של יהדות התפוצות משתייך לזרמים אלה. ביחד עם קריסת מתווה הכותל, יש כאן מסר פוגעני ביותר כלפי יהדות התפוצות והיהדות הפלורליסטית בישראל.
החוק נולד כתגובה לפסיקת בג"צ מפברואר השנה. בג"צ פסק בעתירה שהוגשה על ידי התנועה המסורתית לפני עשר שנים, וקבע כי השימוש במקוואות צריך להיות מותר לכל אזרח על פי עקרון השויון.
יוזם החוק הוא ח"כ משה גפני מיהדות התורה, ומצטרפים אליו ח"כים ממפלגתו, מש"ס ומהבית היהודי. יוזמי החוק הסבירו כי מטרתו למנוע מ"כתות" לקיים טקסים במקוואות הטהרה.
כשהחוק עלה לראשונה הוסכם כי לא יקודם ללא הסכמת כל סיעות הקואליציה, אך החוק חוקק בהליך בזק עוד בטרם יציאת הכנסת לפגרת הקיץ. בתחילה התנגדו לחוק נשים אורתודוקסיות (שיוצגו בעיקר ע"י חברות הכנסת שולי מועלם ורחל עזריה), אך ח"כ גפני הבהיר שהחוק מיועד למנוע את כניסת ה"גופים" כלשונו, ולא הטובלות.
תחולתו של החוק תחל בעוד תשעה חודשים. במהלך תקופה זו אמורה הסוכנות היהודית לממן הקמה של 2-4 מקוואות לתנועה המסורתית ולתנועה הרפורמית. המדינה טרם באה בדברים עם הסוכנות היהודית ועם נציגי התנועות, ספק אם תשעה חודשים הם פרק זמן מספק להקמת מקוואות מופרדים אלה, ואף לא מובן מדוע הסוכנות צריכה להשתרבב פנימה כאפיק לפתרון האפליה הגלומה בחוק זה.
תקציר...
שוויון בנטל

מאחורי הקלעים של "ועדת שקד" - הועדה לשוויון בנטל: קראו את הפרוטוקולים של ישיבות הועדה

בחודש יולי שנת 2013 התכנסה לראשונה הועדה לשוויון בנטל, או בשמה המלא - הועדה המיוחדת לדיון בהצעת החוק בעניין השוויון בנטל בשירות הצבאי, בשירות האזרחי ובשוק העבודה ולהסדרת מעמדם של תלמידי הישיבות. לתפקיד יו"ר הועדה מונתה ח"כ איילת שקד מסיעת הבית היהודי ולכן נהוג לכנות את הועדה גם בשם "ועדת שקד". 
הועדה, אשר השתתפו בה ח"כים רבים ואנשי מקצוע רלוונטיים, עסקה בכל האספקטים הנוגעים להצעת החוק עד אשר גיבשה נוסח סופי בתחילת חודש מרץ שנת 2014. נוסח, אשר חברי וחברות הכנסת אישרו במליאת הכנסת בתאריך 12.3.14.
לשם גיבוש נוסח הצעת החוק נערכו לא פחות מ-50 ישיבות במסגרת הועדה, כאשר מטרתה העיקרית הייתה להכין לקריאה שנייה ושלישית את הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 19 והוראת שעה) (שילוב תלמידי ישיבות), התשע"ג-2013 (מ/787), ואת הצעת חוק שירות אזרחי לתלמידי ישיבות (הוראת שעה), התשע"ג-2013 (מ/787).
במסגרת הועדה נידונו סעיפים מהותיים ומרתקים וכן גם סעיפים יבשים ושוליים יותר. כמו כן, חלק מישיבות הועדה היו חסויות מטעמי ביטחון ועל כן לא פורסם הפרוטוקול שלהן. בנוסף, מסיבה לא ידוע, ישנם מספר פרוטוקולים נוספים אשר לא פורסמו עד כה.
קראו את תקצירי הפרוטוקולים או הורידו את הפרוטוקולים המלאים. 
תקציר...
נישואין

הצעת חוק: להסמיך את בית הדין הרבני לדון בנושאי שמירת ערכי הזהות היהודית של המשפחה במסגרת הליך הגירושין

במסגרת הליך גירושין המתקיים בימים אלו בבית הדין הרבני, הגיש אחד מבני הזוג בקשה לבית הדין, שיורה על עריכת ברית מילה לילדו בניגוד לעמדת בן הזוג השני שהתנגד לכך.
לאור בקשת האב, הורה בית הדין לאם על עריכת ברית מילה לילד. על החלטה זו הגישה האם עתירה לבג"ץ בטענה כי לבית הדין הרבני אין סמכות עניינית להורות על עריכת ברית מילה לילד.
במסגרת ההליך בבימ"ש העליון, הגיש היועץ המשפטי לממשלה חוות דעת, שבה טען כי לאור פסיקת השופט חשין בעניין אמיר יש לפרש את סמכויות בית הדין הרבני בצמצום, ולפיכך יש לקבוע כי לבית הדין הרבני אין סמכות להורות על עריכת ברית מילה לילד במסגרת הליך גירושין בין בני זוג.
לאור הספק שהתעורר בדבר סמכותו של בית הדין הרבני, מוצע כי ייקבע בחוק במפורש שבית הדין הרבני מוסמך, במסגרת הליך הגירושין, לדון בנושאי שמירת ערכי הזהות היהודית של המשפחה.


תקציר...
מגדר

השרה לימור לבנת: "הזכות להורות היא זכות בסיסית - אל לה להיות מוגבלת על בסיס נטייה מינית"


הבוקר עברה בועדת שרים לענייני חקיקה הצעת חוק אותה קידמה ח"כ עדי קול המבקשת להסדיר בחוק את נקודות הזיכוי במס גם להורים חד-מיניים.
בשבוע שעבר, הצעת החוק לא עברה משום ששרים רבים נעדרו מהישיבה. את הדברים הנ"ל אמרה השרה לימור לבנת כמי שהיתה אחת ממגישות הערער על-מנת שהצעת החוק תעלה לועדת שרים פעם נוספת.
קראו את דבריה המלאים בתוכן הידיעה.
תקציר...
שירותי דת

ח"כ איילת שקד: אין שום סיכוי שאנחנו נאפשר לרפורמים לחדור לרבנות הראשית וגם לא לשירותי הדת

דבריה של ח"כ איילת שקד על התנועה הרפורמית והקונסרבטיבית -

"במדינת ישראל החילונים לא צריכים את הקשוש הזה. יש מסורת ויש הלכה ואני כאישה חילונית לא צריכה להתפלל לצד הגברים בבית הכנסת וכל השטויות שממציאים שם. אין שום סיכוי שאנחנו או מישהו אחר יאפשרו לרפורמים לחדור לרבנות הראשית וגם לא לשירותי הדת הללו. בחו"ל הם קיימים, ולבית היהודי בכלל ולשר בנט כשר התפוצות בפרק יש אחריות גם עליהם. השיח כלפיהם בחו"ל חייב להיות מכבד, כל עוד הם לא התבוללו, הם אחינו ואנחנו רוצים אותם כפרטים"
תקציר...
חופש דת

סגן השר לשירותי הדת אלי בן-דהן מקדם הצעת חוק שתאפשר להטיל עונשים פליליים על מי שעורך נישואים פרטיים

הבוקר (23/10) התארח סגן השר בוועדה לביקורת המדינה בדיון העוסק בדו"ח מבקר המדינה לגבי הנושא של רישום נישואין במדינת ישראל.

הוצגו מספר ליקויים באשר לרישום נישואים, בין היתר, תופעת הנישואים הפרטיים. בהקשר זה אמר סגן השר את הדברים הבאים-

"הנושא של נישואים פרטיים הוא נושא חמור. לצערי הרב, כמה וכמה פעמים רצינו להטיל עונשים פליליים אך מערכת המשפט בישראל לא נתנו לנו. זאת תקלה ולצערי משרד המשפטים מאד מקל בעניין הזה.
בעז"ה בקרוב יהיה חוק בעניין הזה. אני מקדם חוק בעניין הזה. מי שעורך נישואין פרטיים ללא אישור מוקדם מהרבנות יישפט לדין פלילי."

מתוך כתבה באתר סרוגים-

"..סגן שר הדתות, ח"כ הרב אלי בן-דהן (הבית היהודי) הצהיר כי יקדם חוק שיקבע צעדים משמעתיים, ואף פיטורי רב עיר, שיפעל בניגוד לנהלים. "יש להגביר את המשמעת לרבני ערים, ואני מתכוון לטפל בכך במלוא המרץ. בשנים האחרונות עשו מכך צחוק, אך אף אחד לא נולד רב עיר."

"אם מועצת הרבנות הראשית לא תטפל בכך, אקדם תיקון חוק שיעביר מתפקידו רב עיר שמפר משמעת. יש רבני עיר שצריכים להחליט האם רצונם להיות ממלכתיים או לעבוד במקומות אחרים", אמר סגן-השר שהוסיף כי יקדם גם חוק ענישה פלילית על נישואין, גירושים וגיורים אצל רבנים פרטיים.."


לקריאת הכתבה המלאה באתר סרוגים לחצ/י כאן
תקציר...
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר