חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות

Qué es el Instituto de Seguimiento de la Kneset?


Qué es el Instituto de Seguimiento de la Kneset?

Es un instituto que sigue las posturas, declaraciones, propuestas de ley y votos de los funcionarios públicos de Israel en lo referente al tema de religión y Estado.

La política del gobierno en lo referente a religión y Estado en Israel no refleja los cambios que han tenido lugar en la sociedad israelí en los últimos veinte años. Muchos legisladores y legisladoras aún no son concientes de los cambios, pero una mayoría que atraviesa todas las corrientes, apoya una nueva definición de las relaciones entre la religión y el Estado de Israel. Entre el público y sus políticos elegidos hay una brecha creciente. La mayoría de los políticos elegidos no tienen definida una postura sobre el tema de religión y Estado, mientras que otros tienen establecida una postura clara y determinada pero poco conocida. En ambos casos, el público en general no tiene una herramienta eficiente para seguir las posturas y los votos de sus elegidos.

El Instituto de Seguimiento de la Kneset coordinará y presentará la información referente a las posturas y a las actividades de los políticos elegidos en los diferentes temas concernientes a la relación entre religión y Estado. Lo hará de manera sistemática, accesible, actualizada y clara.
El Instituto de Seguimiento de la Kneset se propone servir a la democracia israelí. Una democracia sólida depende de la responsabilidad y de la transparencia en la relación entre el ciudadano y sus políticos elegidos, y el Instituto de Seguimiento de la Kneset ayudará a cumplir con estos valores mediante un centro de información en internet que compartirá con el público las posturas, los principios fundamentales, las propuestas parlamentares, las declaraciones públicas y los votos de los miembros de la Kneset en los temas referentes a religión y Estado.

La página web del Instituto incluirá información constante, transparente y abierta al público sobre leyes, políticas y conducta parlamentar de los miembros de la Kneset, incluyendo las páginas web personales de cada uno y de cada una de ellos en los cuales se muestren:
La cosmovisión: Posturas básicas y puntos de vista de miembros de la Kneset sobre diferentes temas esenciales relacionados con la democracia y el pluralismo religioso en Israel.
Las acciones en la práctica: Seguimiento constante de las declaraciones públicas y conductas políticas cotidianas de los miembros de la Kneset en los temas relevantes que surjan en el día a día, iniciativas o promoción de propuestas legislativas, oposición a propuestas legislativas, votos en comisiones y en plenarios de la Kneset.

El Instituto de Seguimiento de la Kneset se compromete con un código ético de honestidad y transparencia. Los datos serán presentados objetivamente, ocasionalmente con comentarios, pero sin ningún tipo de tendencia política ni favoritismos.

מהו מכון על משמר הכנסת?

מכון מעקב אזרחי אחר עמדות, התבטאויות, הצעות חוק והצבעות של נבחרות ונבחרי ציבור בתחום הדת והמדינה

המדיניות הממשלתית בתחום יחסי הדת והמדינה בישראל אינה משקפת את התמורות שחלו בחברה הישראלית בעשרים השנים האחרונות. מחוקקות ומחוקקים רבים עוד לא הבחינו בשינוי, אך רוב חוצה מגזרים תומך בהגדרה מחודשת ליחסים בין דת ומדינה בישראל.

בין הציבור ובין נבחריו נפער פער. חלק מנבחרות ונבחרי הציבור כלל לא ניסחו לעצמם משנה סדורה בתחום הדת והמדינה, לאחרים משנה מוצקה וברורה אך לא תמיד ידועה. בשני המקרים אין לציבור הרחב כלי יעיל לעקוב אחר עמדותיהם והצבעותיהם של נבחריו.

מכון על משמר הכנסת: מרכז ומציג מידע אודות עמדותיהם ופעולותיהם של נבחרות ונבחרי הציבור במכלול הנושאים הנוגעים ליחסי דת ומדינה בישראל.

מכון על משמר הכנסת משרת את הדמוקרטיה הישראלית:
דמוקרטיה איתנה יודעת לחדד את האחריותיות (Accountability) ואת השקיפות (Transparency) בין האזרח לנבחריו. מכון על משמר הכנסת מסייע להגשים ערכים אלו באמצעות מרכז מידע אינטרנטי שמשתף את הציבור בעמדותיהם העקרוניות, ביוזמותיהם הפרלמנטאריות, בהתבטאויותיהם הציבוריות ובמכלול הצבעותיהם של חברי וחברות הכנסת בנושאי דת ומדינה.

המכון מרכז מידע באופן רצוף, שקוף ופתוח לציבור בענייני חקיקה, מדיניות, התנהלות הכנסת, לרבות דף אישי לכל חבר וחברת כנסת שבו יוצגו:

עמדות והשקפת עולם – ריכוז עמדות היסוד הערכיות של חברי וחברות הכנסת בשורה של נושאים עקרוניים, הנוגעים לדמוקרטיה, לחופש הדת ולחופש מדת בישראל.

יוזמות והצעות חוק – מעקב אחר הצעות החוק והיוזמות אותן מקדמים חברי הכנסת בתחומים המבקשים להשפיע על יחסי דת ומדינה בישראל.

הצבעות – איסוף, הצגה ומעקב שוטף אחר אופן ההצבעה של כל חבר כנסת כאשר נושאי דת ומדינה מגיעים לשלב המעשה התחיקתי עצמו, ההצבעה.

תקשורת – כינוס ציטוטים נבחרים והתבטאויות מפתח של חברי הכנסת בנושאי חופש דת וחופש מדת, הן מהעיתונות הכתובה והאלקטרונית והן ממרחבי המדיה החברתית.

עבודה פרלמנטרית – שיקוף ההתנהלות הפוליטית היום-יומית של חברי וחברות כנסת ישראל בנאומיהם במליאה, בהצעות לסדר, בשאילתות ובפרוטוקולים רשמיים מהועדות.

ניתוחים ופרשנויות – יצירת פרופיל פעילות אישי לכל חבר וחברת כנסת, הכולל הסברים על ההשלכות השונות של הצעות חוק שיזמו או שאליהן הצטרפו.

מכון "על משמר הכנסת" מחויב לקוד אתי של יושרה ושקיפות. הנתונים יוצגו כהווייתם, לעיתים בצד פרשנות, אך ללא הטיה פוליטית וללא משוא פנים.

מכון על משמר הכנסת הוא מבית התנועה המסורתית ונתמך על ידי פדרציית ניו יורק:

תקציר...
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר