חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
תאריך: 6.3.19

בחירות 2019: מצע מפלגת כחול לבן בתחום הדת והמדינה.

היום, רביעי 6.3.2018 מפלגת כחול לבן בראשות בני גנץ וח"כ יאיר לפיד פרסמה  את מצע המפלגה לכנסת העשרים ואחת, הכולל 26 פרקים ומתפרס על פני 44 עמודים. החלק התשיעי במצע מתייחס לסוגיית הדת והמדינה, החלק ה23 מתייחס לקהילה הגאה והחלק ה24 נוגע ליהדות התפוצות וקליטת עלייה.
דת ומדינה:
מדינת ישראל היא מדינה יהודית ודמוקרטית. עם קום המדינה נקבע ה"סטטוס קוו" כפשרה הכרחית שתאפשר קיום משותף של בני קהילות שונות וחלוקות, במסגרת גיבוש כללים ביחסים שבין דת למדינה. עם הזמן נשחקו ההסדרים בתחום זה; הסטטוס קוו הפך עדות לקיפאון, וכיום הוא לעיתים אף פוגע בחרויות הפרט של חלק מאזרחי ישראל ומזיק למעמדה של היהדות במדינה.

כחול-לבן תשמור על זהותה היהודית של המדינה לצד מימוש זכותם של כל אדם וכל קהילה לעצב את אורחות חייהם מתוך חירות וסובלנות. דאגה כנה לדמותה היהודית-דמוקרטית של מדינת ישראל מחייבת דיון ציבורי בסוגיות הנוגעות ליחסי דת ומדינה; עלינו לפתוח את הסטטוס קוו לשיח ודיון ציבורי משותף, מתוך שותפות ולא מתוך עימות.
נפעל לשיקום וחיזוק הקשרים עם יהדות התפוצות ועם אזרחי ישראל החיים בתפוצות. על מדינת ישראל לגלות רגישות למצבן ולמעמדן של קהילות יהודיות בתפוצות, ובמקרים שבהם החלטות ממשלת ישראל משפיעות עליהן ישירות, גם להתחשב ברגשותיהן, זאת מתוך סולידריות לגורלנו היהודי המשותף.

נפעל לשינויים ולייעול במוסדות ציבור העוסקים בענייני דת ומדינה:
נדאג להסדרת מערך הכשרות – נקדם רפורמות נרחבות במערך הכשרות כדי להופכו לשקוף, נגיש, פתוח ומתקדם יותר.

נקדם ייצוג הולם לנשים – נדאג לייצוג הולך של נשים בכל מוסדות המדינה, כולל מוסדות הדת והרבנות. נבטיח שכל יהודי יוכל ללמוד יהדות במסגרת המתאימה לאורח חייו ולהשקפתו הדתית ונפעל לתקצובם של לימודים מסוג זה באופן הוגן.

נדאג ליישום תקנות לימוד תורה לנשים – נדאג לכך שגם נשים תוכלנה ללמוד תורה ותהיינה זכאיות להקצבה ולמלגות לפי קריטריונים המותאמים לצורכיהן.

נפעל להסדרת סדרי התפילה ברחבת הכותל – כחול-לבן תפעל לאימוץ מתווה הכותל, ותקדם הרחבת רחבה שלישית שתתאים לכלל הציבור הישראלי והיהודי על כל גווניו.

נפעל לפתיחת בתי קברות אזרחיים נוספים כדי לתת מענה לצורך בקבורה חלופית.

נפעל לכינונה של מערכת גיור הוגנת, מאירת פנים ורלוונטית, תוך הקפדה על כללי ההלכה

נפעל להקמת בתי דין מקומיים לגיור ולפתיחת אזורי הגיור. כדי להנגיש את תהליכי הגיור לכל אזרח החפץ בהם, תפעל כחול-לבן כדי לאפשר לרבני ערים להקים בתי דין לגיור, וכן תפעל לפתיחת אזורי הרישום לגיור באופן שיאפשר לכל מתגייר לבחור את בית הדין שבפניו הוא מבקש להתגייר.

כחול-לבן תפעל להקלת הליכי בירור היהדות של עולים מברית המועצות לשעבר ומאתיופיה בבואם להתחתן במסגרת הרבנות הראשית, באמצעות הסרת חסמים הקשורים בהוכחת יהדותם.

כדי לצמצמם את הקרע בין הרבנות בישראל לרבנות בתפוצות יפורסמו הנחיות גלויות והוגנות המאפשרות לבני זוג, לרבנים ולקהילות בתפוצות לכלכל את צעדיהם בהתאם למדיניות הרבנות הראשית בישראל.

נדאג לעיגונה של השבת במרחב הציבורי תוך מתן חופש בחירה אזרחי ראוי
נעצב את השבת במרחב הציבורי על בסיס אמנת גביזון-מידן – כחול-לבן מאמינה כי יש לשמור על ייחודה של השבת כיום המנוחה הממלכתי במדינת ישראל ולצד זאת לאפשר פעילות אשר יש בה כדי לענות על צורכיהם של כלל אזרחי ישראל.

נאפשר לרשויות מקומיות החפצות בכך להפעיל תחבורה בשבת – זאת לפי הצרכים ובהתאם לצירי התנועה, לתדירות התחבורה ולנסיבות. תישקל הפעלת תחבורה ציבורית בשבת בידי זכיינים מיוחדים ובאמצעות כלי רכב קטנים (כגון מיניבוסים).

נבטל את "חוק המרכולים".

נאפשר בחירה אישית של אורח חיים בענייני נישואין:
נחוקק את ברית הזוגיות – אנו רואים בנישואין על פי מסורת ישראל את דרך המלך של העם היהודי, מתוך בחירה ולא מתוך כפייה. בה בעת, אנו מאמינים בזכות של כל זוג לממש את אהבתו בדרכו, ולכן נפעל לחקיקת ברית הזוגיות כדי לאפשר לכל אזרח החפץ בכך לבחור במיסוד הזוגיות שלו בדרך המתאימה להשקפת עולמו.

נדאג לשימור מעמדו של המשפט העברי – המשפט העברי הוא מורשתו המשפטית-תרבותית של העם היהודי, ונשמר את מעמדו במסגרת המשפט הישראלי.

הקהילה הגאה:
שוויון זכויות לקהילה הגאה הוא חלק מהותי במדינה המקיימת שוויון זכויות לכל אדם, על פי עקרונות מגילת העצמאות. לכל אדם זכות לחיות את חייו כפי שהוא בוחר; להיות מי שהוא, לאהוב מישהו, להקים איתו משפחה, להוליד איתו ילדים, לקבל את כל הזכויות הקבועות בחוק באופן שוויוני ולהסתובב ביננו גאה במי שהוא.

נחוקק חוק פרשנות כולל – החוק יקבע איסור אפליה בגין נטייה מינית או זהות מגדרית, כפי שכבר עבר בכנסת בקריאה טרומית.

נמסד את זכות הלהט"ב לזוגיות באמצעות ברית הזוגיות – ככתוב בפרק דת ומדינה במצע.

נחוקק חוק פונדקאות שיכלול את הקהילה הגאה – על פי מתכונת החוק שיזמה שרת הבריאות לשעבר יעל גרמן, ושעבר בקריאה ראשונה בכנסת ה-91.

נתקן את חוק האימוץ – החוק המתוקן יאפשר לזוגות להט"ב לאמץ ילד בארץ ובחו"ל תוך שוויון מלא לזוגות הטרוסקסואליים, זאת בשונה מהמצב כיום. נדאג גם לרישום הורות של זוגות להט"ב באופן זהה לרישום הורות של זוגות הטרוסקסואליים.

נחמיר את הענישה על פשעי שנאה על רקע להט"בופובי – נדאג להדרכה ראויה לשוטרים ולפקודות מפכ"ל מחמירות בנושא.

נטפל ביד קשה באלימות כלפי טרנסג'נדרים – ונילחם בתופעת הזנות בקרב צעירים מקהילה זו. נפעל גם להסדרת פעילות הוועדה להתאמה מגדרית במשרד הבריאות, נקצה שעות ניתוח נוספות ונכתוב נוהל לטיפול בטרנסג'נדרים במערכת בריאות הנפש.

יהדות התפוצות וקליטת עלייה:
מדינת ישראל היא הבית הלאומי של העם היהודי, בית חם ובטוח ליהודים ברחבי העולם. במסגרת קליטת העלייה מגיעים למדינת ישראל אוכלוסיות חדשות והון אנושי נפלא מכל קצוות תבל.

העולים החדשים הם גשר חשוב בין מדינת ישראל לבין הקהילות והמדינות שהשאירו מאחור. לפיכך השתלבותם המלאה ותחושת השייכות שלהם חשובה לא רק להם ולמדינה, אלא משפיעה על יחסינו עם מדינות העולם ועל מעמדה הבין-לאומי של ישראל.

נקים בכנסת ועדה למיגור הגזענות והאפליה שתעסוק בהמשך העלאת יהודי אתיופיה, תטפל בגזענות ובתופעות האפליה ותעקוב אחר טיפול המשטרה בתופעת שיטור היתר ואחר שילוב עולי אתיופיה בגופים ציבוריים, בתרבות ובתקשורת.

נבחן דרכים לשיפור מצבם של העולים בהיבט של זכויות פנסיוניות שנצברו לפני עלייתם לישראל, ובמיוחד לשיפור מצבם של פליטי השואה שעלו לישראל לאחר 3591 וזוכים לתמיכה נמוכה למדי, שאינה מאפשרת להם חיים בכבוד.
נפעל לקיום הליכי גיור מאירי פנים לעולים שאינם מוכרים כיהודים.

ניתן עדיפות לעולים בדיור הציבורי.

נקל בהליכי בחינות הרישוי לעולים בעלי תואר בתחומי הרפואה – כמפורט במצע בפרק הבריאות.
 

תחומי עניין קשורים

ייתכן וגם זה יעניין אותך

    תנאי שימוש
    עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר