מכון על משמר הכנסת

שדולת הכשרות הקהילתית - הציבור מוזמן!

ביום שלישי הקרוב (2/2) תושק השדולה ל"כשרות קהילתית" בכנסת, בראשות חברת הכנסת רחל עזריה וחבר הכנסת אלעזר שטרן. מטרת השדולה היא לדון ולטפל בבעיות הקיימות במוסד הכשרות ויצירת מוסדות אלטרנטיבים וקהילתיים המבקשים לתת ביטוי למגוון הקהילות והזרמים היהודיים.
הדוברות והדוברים באירועים מייצגים זרמים שונים, דעות שונות, ואף מנהלים בפועל ארגונים המעניקים תעודות כשרות אלטרנטיביות.


מעוניינים/ות להגיע? שלחו לנו מייל ובו מספר ת.ז וטלפון נייד - mishmar@mishmar.org.il


kashrut
ועדת שרים - יום ראשון | 31 בינואר | כ"א שבט

הצעת חוק: ביטול עונש המאסר לזוגות אשר לא מבצעים רישום ברבנות

בפקודת הנישואין והגירושין נקבע כי: "כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, או לרישום הנישואין או הגירושין שהוא סידר לאחר, דינו – מאסר שנתיים". לשון הסעיף עמומה ונתונה לפרשנויות שונות ורחבות. לכאורה, הסעיף עלול לחול על כל זוג העורך טקס זוגיות פרטי בביתו ואינו "דואג לרישום הנישואין". עונש מאסר לבני זוג שבחרו לערוך טקס נישואין פרטי מהווה פגיעה בזכויות יסוד לחופש דת ולצנעת הפרט ועומד בסתירה לערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית.
...קראו עוד

הצעות חוק חדשות שהונחו על שולחן הכנסת

הצעת חוק: הסדרת סוגיית השבת וטיפול בסטטוס קוו. פנאי ובידור - כן, מסחר - לא

מטרת ההצעה לקבוע הסדר שמבקש לשמור על ייחודה של השבת כיום המנוחה הממלכתי במדינת ישראל ולנסות לעצב את עקרונות הייסוד במרחב הציבורי ביום זה. לפיכך, הצעה זו כוללת התייחסות לרובד התרבותי, הלאומי והסוציאלי – כלכלי של יום זה. ...קראו עוד

הצעת חוק: ברית הזוגיות האזרחית של סיעת יש עתיד

מטרתה של הצעת חוק ברית הזוגיות האזרחית היא לאפשר לכל מי שחפץ בכך לקיים חיי משפחה במסגרת משפטית-אזרחית מוכרת על פי חוק. הצעת החוק יוצרת מוסד משפטי-אזרחי חדש במדינת ישראל אשר יתקיים לצד מוסד הנישואין, בלי לפגוע במעמדם או באופיים של הנישואין והגירושין הדתיים. ...קראו עוד

הצעת חוק: שר חינוך יוכל לקבוע תנאים לתקצוב מוסדות פטור. המשמעות: אין הכרח שלימודי ליבה יהוו תנאי לתקצוב

מוצע לבטל את ההוראות המגבילות את שיקול דעתו של שר החינוך, ולהותיר לשר שיקול דעת לקבוע הוראות ותנאים, כתנאי להכרה במוסדות הפטור ותקצובם. ...קראו עוד

28.1.2016