מכון על משמר הכנסת

מהי בעצם ועדת השרים לענייני חקיקה?

ועדת השרים לעניינים חקיקה בראשות שרת המשפטים איילת שקד, נפגשת אחת לשבוע בימי ראשון על-מנת לדון בשורה של הצעות החוק ולהחליט באילו מהן הממשלה תתמוך ולאילו הממשלה תתנגד.
ההחלטה של הועדה היא זו שקובעת את גורלה של הצעת חוק אלמונית. במידה ורוב חברי הועדה תומכים בהצעת החוק, המשמעות היא שהקואליציה כולה תתמוך בה. הועדה מייצגת את המדיניות הממשלתית. לכן, כשמדברים על "משמעת קואליציונית" הכוונה היא בדיוק לזה - חובתם של חברי וחברות הקואליציה להצביע על פי המדיניות של הממשלה.
הפרוטוקלים של ועדת השרים חסויים וכך גם אופן ההצבעה של השרות והשרים היושבים בה. הדבר עומד בסתירה לחשיבותה הרבה. שהרי דווקא בשל חשיבותה והשפעתה על אזרחי ישראל, ראוי שתכול בה שקיפות.
על-מנת לחשוף קצת מהנעשה בה בתחום הדת והמדינה, מכון 'על משמר הכנסת' יעדכן את קהל עוקביו, באופן שבועי, על הצעות החוק שיעלו בה לדיון.
יום ראשון | 17 בינואר | ז' שבט

הצעת חוק: מיון וקבורה של תשמישי קדושה במקום הטמנה

חבר הכנסת יואב בן צור מש"ס וחברי הכנסת אורי מקלב ומשה גפני מיהדות התורה, מודאגים מכך שתשמישי קבורה הנזרקים לפח על ידי בעליהם נטמנים באדמה כפי שנוהגים בכל סוגי האשפה. על כן, הצעת החוק הזו מבקשת לבצע מיון באשפה וכל תשמיש קדושה שימצא יקבר באופן מיוחד. ...קראו עוד

הצעת חוק: הסדרת שירותי הובלה של נפטרים גם בשבת וחג

משפחתו של אדם הנפטר בשבת או בחג נאלצת לשאת בהוצאות הובלת הגופה משום שאלו לא שעות העבודה של חברא קדישא. תרחיש זה מתקיים חרף קביעתו החד משמעית של החוק שהוצאות אלו מושתות על המדינה, ומנוגד לתכלית החוק לפטור את מי שמתו מוטל לפניו מעיסוק בסידורים הכרוכים בלווית המת ומתשלום הוצאות הקבורה, כך שיוכל לפנות את זמנו ומחשבתו ולעסוק באבלו. ...קראו עוד

הצעת חוק: איסור הונאה בכשרות

מאחר שהגדרת המונח "דיני כשרות" אינה ברורה, בפועל נמתח הגבול, וכתוצאה מכך, נשקלים שיקולים אשר אינם קשורים לכשרות המזון המוגש או הנמכר במקום, כגון: הצגת מופעים לא צנועים במקום, עריכת טקסים לא לפי ההלכה היהודית ועוד.
התיקון המוצע קובע כי תעודת ההכשר תינתן לבית אוכל בהתחשב אך ורק במידת כשרותו של המזון. ...קראו עוד

הצעת חוק: ביטול עונש המאסר לזוגות אשר לא מבצעים רישום ברבנות

בפקודת הנישואין והגירושין נקבע כי: "כל שאינו דואג לרישום הנישואין או הגירושין שלו, או לרישום הנישואין או הגירושין שהוא סידר לאחר, דינו – מאסר שנתיים".
לשון הסעיף עמומה ונתונה לפרשנויות שונות ורחבות. לכאורה, הסעיף עלול לחול על כל זוג העורך טקס זוגיות פרטי בביתו ואינו "דואג לרישום הנישואין". הדבר מהווה פגיעה בזכויות יסוד לחופש דת ולצנעת הפרט ועומד בסתירה לערכיה של ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית. ...קראו עוד

14.1.2016